Partner sekcie:
  • Stavmat

Správna voľba izolačného zasklenia

spravna volba izolacneho zasklenia

Zabezpečiť si pohodlné bývanie s čo najnižšími nákladmi na prevádzku domácnosti? To je otázka, ktorá sa v súčasnosti rieši čoraz častejšie. Okná sú v súčasnosti z hľadiska tepelných izolácií aj z hľadiska konštrukčného riešenia jedným z najproblematickejších miest v obydliach – či už ide o novostavby, alebo o staršie zástavby, kde je táto otázka ešte dôležitejšia.

Predsa len je však okno vznešeným prvkom domu, ktorý prepája interiér s okolitou prírodou, vymedzuje a otvára daný priestor, rozširuje ho i ohraničuje. Vpúšťa do budovy svetlo a vďaka tomu priaznivo ovplyvňuje náladu jej užívateľov. Treba však povedať aj to, že každá stavba spotrebúva na svoju prevádzku určité, často nemalé množstvo energie na vykurovanie a klimatizáciu. Spoločnosť AGC Glass Europe stavia na svojej odbornej kvalifikácii v oblasti mimoriadne účinných skiel a vyvinula sklo s povlakom, ktoré ušetrí až 10 % z ročnej spotreby energie v rezidenčnej výstavbe. Ide o riešenie efektívne z hľadiska nákladov, do ktorého sa určite oplatí investovať.

Mnohí z nás sledujú pri výbere správneho zasklenia iba súčiniteľ prechodu tepla zasklením Ug, ale na celkovú spotrebu energie v dome má vplyv súčinnosť viacerých parametrov. Pozornosť by sme teda nemali obracať iba na tepelné straty. Treba sa zamerať aj na tepelné zisky, ktoré môžeme získať bezplatne, teda sledovať celkovú energetickú bilanciu budovy.

Čo teda sledovať?

  • Súčiniteľ prechodu tepla celého okna Uw (rámu Uf + zasklenia Ug + distančný rámik ψ)
  • Celková priepustnosť slnečného žiarenia g alebo solárny faktor SF
  • Svetelná priepustnosť τv, skr. LT
  • Odraz svetelného žiarenia ρv, skr. LR


Kde najčastejšie robíme chyby?

Aj keď zvolíme izolačné sklo s čo najnižším súčiniteľom prechodu tepla zasklením Ug, treba mať na pamäti, že táto hodnota sa zhoršuje samotným osadením zasklenia do rámu okna (napríklad voľba materiálu, kvalita práce). Výsledok môže ovplyvniť aj nekvalitne odvedená práca pri samotnej výmene okna (pripojovacia škára medzi rámom a ostením, správny spôsob osadenia okna vzhľadom na tepelnoizolačnú rovinu panela a podobne). Desatinný rozdiel medzi hodnotami Ug by nemal byť rozhodujúcim kritériom vášho výberu.

Ďalším sledovaným parametrom by mal byť solárny faktor. Táto hodnota udáva, koľko celkovej slnečnej energie v podobe tepla zasklenie vpustí do miestnosti. Privysoká hodnota solárneho faktora miestnosť v lete prehrieva, naopak, prinízka hodnota solárneho faktora nás v zime pripraví o prirodzené teplo získané zo slnka. Požadovaná hodnota solárneho faktora sa líši podľa typu budov. V našich klimatických podmienkach je pri rezidenčných budovách (panelové domy, bytové domy, rodinné domy) lepšie mať solárny faktor vyšší, asi 60 %, aby sme sa nepripravili o bezplatne získané teplo zo slnka na jar, na jeseň a v zime.

Túto hodnotu dosahujú sklá spoločnosti AGC, ktorými sú izolačné dvojsklo Thermobel Top N+ a izolačné trojsklo Thermobel TRI s použitím skiel Planibel TRI. Preslnenie pracovných priestorov je zvyčajne menej vítané, kým preslnený byt je znakom komfortného a zdravého bývania. V našich domovoch trávime čas prevažne v poobedňajších hodinách, teda v letnom období vieme intenzívne slnečné lúče regulovať pomocou žalúzií (možno zvoliť izolačné sklo s integrovanými žalúziami Thermobel Store). Naopak, na jar, na jeseň a v zime využijeme silu slnka a vyšší solárny faktor zasklenia ako bezplatný zdroj, ktorými si prihrejeme interiér. V chladnejších dňoch, vďaka nízkej hodnote súčiniteľa prechodu tepla zasklením, neuniká z interiéru zaplatené teplo von a súčasne sa nám miestnosť zadarmo prihrieva prírodným zdrojom, t. j. slnkom.

  

Trend využívať čoraz viac zasklených plôch je evidentný aj pri rezidenčných budovách. V takom prípade treba zobrať do úvahy, či sú celosklenené plochy situované na južnej (juhozápadnej) svetovej strane, kde by nás slnko vzhľadom na veľkú zasklenú plochu mohlo obťažovať, a či je teda vhodné použiť zasklenie s nižším solárnym faktorom na úkor tepla získaného zo slnka v chladných dňoch.

Kam nechodí slnko, tam chodí lekár – toto príslovie platí už stovky rokov. Nielenže prirodzené slnko potrebujeme k životu, ale čím viac ho okno prepúšťa, tým menej využívame umelé osvetlenie, a teda šetríme nielen energiou, ale najmä svoju peňaženku. Do svojho domova sa zväčša vraciame poobede  V zime sa skoro stmieva, a je teda žiaduce sledovať aj tento parameter. Keby naše zasklenie malo nízku hodnotu svetelnej priepustnosti, museli by sme na zabezpečenie zrakovej pohody začať svietiť oveľa skôr.
Svetelná reflexia alebo odrazivosť je vo väčšine prípadov nežiaduci, rušivý jav. Všeobecne možno povedať, že nízka a stredná reflexia, t. j. 15 až 19 %, je prijateľná. Sklá s hodnotou nad 20 % sa považujú za vysoko reflexné, nevhodné na použitie pri rezidenčnej budove. Aj sklá použité v prípade niektorých komerčných budov, napríklad na letisku, však spĺňajú požiadavku nižšej reflexie.

Na záver

Okrem tepelných strát, t. j. sledovania súčiniteľa prechodu tepla zasklením alebo oknom, treba sledovať aj parametre, vďaka ktorým získame prirodzené teplo do interiéru, t. j. solárny faktor, a tak ušetríme. Do obytných budov by sme mali voliť zasklenie, kde solárny faktor je okolo približne 60 % (izolačné dvojsklo Thermobel Top N+ a izolačné trojsklo Thermobel TRI s použitím skiel Planibel TRI). V prípade veľkých zasklených plôch situovaných na južnej a juhozápadnej strane by sme mali zvážiť zasklenie s nižším solárnym faktorom (izolačné dvojsklo Thermobel EnergyN alebo izolačné trojsklo Thermobel TRI so sklami Planibel TopN+). Na celkovú finančnú úsporu má takisto vplyv parameter svetelnej priepustnosti. Na zrakovú pohodu má vplyv aj sfarbenie a svetelná reflexia skla. Preto v obytných budovách uprednostňujeme sklo neutrálneho vzhľadu s nižšou mierou reflexie.

Oveľa viac informácií o uvedených typoch zasklenia a o produktoch spoločnosti AGC Glass Europe nájdete na webových stránkach www.YourGlass.com alebo nás môžete priamo kontaktovať na e-mailovej adrese stavebni.sklo@eu.agc.com.

–>–>

Komentáre