Obrázek24

SWISSPACER AIR – malá súčiastka, veľký efekt

Partneri sekcie:

Budovy so zasklenými fasádami a veľkými oknami priťahujú pozornosť. Veľké formáty sú atraktívne vďaka svojim veľkým zaskleným plochám, ktoré umožňujú užívateľom nerušený výhľad do okolia. Má to pre užívateľov budov mnoho výhod, ale ako všetko, má to aj svoje riziká. Jedným z nich je aj ohýbanie skiel v dôsledku tlaku a teplôt. Pri veľkých formátoch v dôsledku tlaku a zmien teploty, môže dochádzať k ohýbaniu skiel dovnútra alebo vydutiu smerom von.

SWISSPACER AIR je inovatívna zložka zaisťujúca vyrovnanie tlaku pri dvojitom a trojitom zasklení v priebehu sezónnych zmien klímy. Keď sa v zimnom období ochladí, zabraňuje sezónnemu ohýbaniu skiel, ku ktorému dochádza v dôsledku toho, že sa vzduch zmršťuje v oblasti medzi tabuľami.

Okrem teplotných zmien, ktoré vplývajú na ohýbanie skiel, môže k tomuto javu dochádzať aj v dôsledku zmien nadmorskej výšky. Pri preprave bežného izolačného skla cez oblasti s obrovskými rozdielmi v nadmorskej výške, napríklad cez horské priesmyky, tunely alebo pri leteckej preprave, nedochádza k vyrovnávaniu tlaku medzi tabuľami izolačného skla a vonkajšou atmosférou, čo vedie k značnému napätiu na okrajoch a vnútri skla.

V dôsledku tohto pnutia by mohlo dôjsť k poškodeniu tmelu na okraji skla, dokonca k prasknutiu tabule. K týmto situáciám môže dochádzať i v budovách s výškovými rozdielmi 300 metrov medzi horným a spodným poschodím. So SWISSPACER Air už nič z toho nie je problém.

Prečo je to tak? Dištančný rámik je spájajúcim prvkom medzi jednotlivými tabuľami izolačného skla. Pri dvojitom zasklení udržuje sklenené tabule v určitej vzdialenosti od seba, čím definuje vzdialenosť sklenených tabúľ v rámci izolačného skla. Zároveň umožňuje, aby k týmto pnutiam v dôsledku zmeny teploty a tlaku nedochádzalo.

Obrázek17

Tento dištančný rámik patrí do skupiny tzv. teplých rámikov. Teplé rámiky SWISSPACER sú vyrobené z kompozitného plastového materiálu. Keďže nie sú z kovu, nedochádza k tepelným stratám na okrajoch sklenených tabúľ ako pri rámiku z hliníka alebo ocele.

Zabraňuje to kondenzácii a tým vzniku nežiaducich plesní. Teplý rámik sám osebe pomáha zlepšovať energetickú bilanciu a vnútorné prostredie budov. Rámik môže v kombinácii s vhodnou skladbou izolačného skla užívateľom ušetriť nemalé peniaze za vykurovanie či klimatizáciu.

Spoločnosť SWISSPACER patrí do rodiny SAINT-GOBAIN, ktorá sa dlhodobo zaoberá výrobou a vývojom materiálov a riešení pre stavebníctvo. V Česku a na Slovenku pôsobia aj ďalšie divízie, ako je WEBER, ISOVER, RIGIPS či divízia skla GLASSOLUTIONS. Dlhodobým poslaním spoločnosti Saint-Gobain je prispievať k udržateľnému bývaniu, a tým k lepšiemu životu ľudí.

Glassolutions je jednou z divízií skla, ktoré má v spoločnosti Saint-Gobain vyše 350-ročnú históriu. Sklo je v Saint Gobain zaradené k inovatívnym materiálom. Vďaka tradícii, kompetencii a neustálym inováciám v Glassolutions ponúkame produkty a riešenia, ktoré reflektujú aj tie najnáročnejšie potreby a požiadavky architektov aj investorov.

Pevné miesto pri výrobe izolačných skiel majú teplé rámiky SWISSPACER, ktoré sa na český a slovenský trh dodávajú už mnoho rokov. SWISSPACER AIR je špeciálnym riešením, ktoré si našlo svoje pevné miesto vo významných projektoch a stavbách u nás i vo svete.

www.glassolutions.sk

ZDROJ: PR článok spoločnosti Saint-Gobain Construction Products, divízia GLASSOLUTIONS,