Partneri sekcie:

Prefabrikované ostenie a nadpražie

image 83043 25 v1

Protipožiarne či tepelné vlastnosti ostenia a nadpražia otvorových výplní možno pri zatepľovaní zvýšiť použitím prefabrikovaného nadpražia alebo ostenia. Prefabrikované protipožiarne nadpražie s jadrom z rezolovej peny nahrádza tradičné pásy z minerálnej vlny.

Doska z rezolovej peny s hrúbkou 20 mm dokáže nahradiť takmer 40 mm štandardného penového polystyrénu, čo je výhodné v prípade dodatočného zatepľovania v okolí okien, kde býva problém s miestom. Na zvýšenie tepelnoizolačných parametrov je vhodné použiť prefabrikované ostenie s jadrom zo sivého polystyrénu.

Postup realizácie

Pred osadením prefabrikovaného ostenia či nadpražia je potrebné zmerať okenný či dverný otvor. V mieste nadpražia bude rozmer zodpovedať šírke okenného rámu. Pri ostení bude výsledná výška v porovnaní s výškou rámu menšia približne o 2 cm z dôvodu použitej systémovej dosky v nadpraží. Otvorové výplne nie je potrebné oblepovať igelitovou ochrannou fóliou, takže funkčnosť okna ostáva zachovaná a možno bez problémov vetrať. Pri montáži sa začína nalepením systémovej napájacej lišty s integrovanou lepiacou páskou na okenný rám. Aby zodpovedala rozmerom okenného otvoru, musí sa skrátiť na požadovanú dĺžku špeciálnymi nožnicami na úpravu profilov na zatepľovanie. Systémová okenná lišta sa lepí na rám okna, prípadne dverí. Lišta má tvar písmena U a odlamovaciu lamelu na nalepenie fólie na ochranu rámu výplne otvoru (okná, dvere) proti prípadnému znečisteniu pri realizácii náteru alebo omietok.

Pohľadová hrana lišty s výškou 8 mm má jemnú štruktúru a je možné ju pretrieť. Do okennej lišty sa podľa zvoleného typu riešenia prefabrikovaného ostenia zasúvajú obkladové dosky z rezolovej peny alebo penového polystyrénu. Skracujú sa bežným rezným kotúčom na dĺžku, ktorá zodpovedá dĺžke okennej lišty. Základným predpokladom protipožiarnej funkcie nadpražia a ostenia je prilepenie dosky rubovou stranou na nehorľavý podklad so šírkou minimálne 80 mm lepiacou cementovou maltou, ktorá je predpísaná pre použitý ETICS. Profil s bočnou hranou približne 15 mm, do ktorého sa dosky zasúvajú, skryje menšie nepresnosti vzniknuté rezaním, maximálne však s veľkosťou len niekoľko milimetrov. Každá systémová doska má integrovaný profil s armovacou tkaninou na vytvorenie presného a čistého detailu fasádnej hrany.

Pri použití v nadpraží plní tento profil funkciu lišty s odkvapovou hranou, pri použití v ostení zastáva funkciu rohovej lišty. Armovacia tkanina sa pred tmelením a následnou realizáciou fasády upevní do plochy fasády pomocou tŕňov fasádnych kotiev. Obkladová doska sa na podklad lepí cementovou maltou so šírkou minimálne 80 mm. Zvyšnú škáru je potrebné až do šírky ostenia a nadpražia vyplniť nízkoexpanznou polyure­tánovou penou. Hrana okennej lišty sa z vnútornej strany vyplní lepiacim tmelom na báze MS polymérov, čím sa zabezpečí spevnenie spoja medzi lištou a doskou a zabráni sa vniknutiu vody do U-profilu. Lícový povrch tejto dosky je štruktúrovaný a stačí ho pretrieť fasádnou farbou.

01 | Zameranie okenného otvoru
Najskôr sa zistí rozmer okenného otvoru. Rozmer prefabrikovaného nadpražia bude zodpovedať šírke okenného rámu. Výška ostenia bude o 2 cm menšia, ako je výška rámu. Osadené okná nie je potrebné oblepovať igelitovou ochrannou fóliou.

02 | Skrátenie systémovej lišty
Systémová napájacia lišta s integrovanou lepiacou páskou sa skráti pomocou špeciálnych nožničiek určených na úpravu profilov na zatepľovanie na požadovanú dĺžku, ktorá je rovná rozmerom okenného rámu.

03 | Nalepenie systémovej lišty
Na okenný rám sa vo vodorovnom a zvislom smere nalepí systémová lišta, ktorá má tvar písmena U a lamelu na nalepenie fólie na ochranu okenného rámu pred znečistením náterom alebo omietkou.

04 | Zrezanie dosky
Prefabrikované dosky s jadrom z rezolovej peny alebo sivého polystyrénu sa skrátia rezným kotúčom ručnej elektrickej píly na rozmer zodpovedajúci dĺžke okennej lišty.

05 | Nanesenie lepiaceho tmelu
Pred nalepením prefabrikovanej dosky sa na nadpražie a ostenie nanesie pás lepiacej cementovej malty so šírkou minimálne 80 mm, čím sa vytvorí nehorľavý podklad.

06 | Osadenie dosky nadpražia
Do nalepenej systémovej okennej lišty sa zasunú prefabrikované dosky. Profil s bočnou hranou so šírkou 15 mm, do ktorého sa dosky zasunú, skryje menšie nepresnosti vzniknuté pri rezaní dosky.

07 | Osadenie dosky ostenia
Následne sa osadia dosky ostenia. Každá systémová doska má integrovaný profil s armovacou tkaninou na vytvorenie presného a čistého detailu fasádnej hrany.

08 | Dočasná fixácia armovacej tkaniny
Integrovaná armovacia tkanina sa pred tmelením a následnou realizáciou fasády pripevní pomocou tŕňov fasádnych kotiev do plochy zateplenej fasády – tepelnej izolácie.

09 | Zapenenie škár
Obkladová doska sa lepí na protipožiarny pás na báze cementovej malty so šírkou 80 mm. Zvyšná škára sa až do šírky ostenia a nadpražia vyplní nízkoexpanznou polyuretánovou penou.

10 | Zatmelenie styku dosiek
Hrana okennej lišty sa z vnútornej strany zatmelí lepiacim tmelom na báze MS polymérov, čím sa spevní spojenie medzi lištou a doskou a zabráni vnikaniu vody do U-profilu. Povrch dosky sa následne pretrie fasádnou farbou.

Info o materiáloch:

  • Prefabrikované protipožiarne ostenie a nadpražie s jadrom z rezolovej (fenolovej) peny; rozmery (v. × š. × d.): 20 × 250 × 2 500 alebo 3 000 mm, 20 × 300 × 2 500 alebo 3 000 mm a 20 × 400 × 2 500 alebo 3 000 mm
  • Prefabrikované ostenie s jadrom zo sivého penového polystyrénu

Čo budete potrebovať

  • Prefabrikované dosky nadpražia a ostenia HPI-CZ Prefabrikované protipožiarne nadpražie a ostenie RESOL, rozmery: (v. × š. × d.): 20 × 250 × 2 500 alebo 3 000 mm, 20 × 300 × 2 500, alebo 3 000 mm a 20 × 400 × 2 500, alebo 3 000 mm, m    od 38,02 €
  • alebo HPI-CZ Prefabrikované ostenie EPS sivý polystyrén
  • Systémová napájacia lišta HPI-CZ Okenná lišta PREF.OST.-TLK20BP, dĺžka 3 m, m    4,36 €
  • Lepiaca cementová malta
  • Fasádne kotvy s oceľovým tŕňom
  • Nízkoexpanzná polyuretánová pena
  • Lepiaci tmel HPI-CZ Tmel MS Polymer 055, dóza, 290 ml    15,40 €
  • Náradie a pomôcky: meter, nožnice na úpravu profilov na zateplenie, ručná elektrická píla, murárska lyžica, elektrické miešadlo, plastová nádoba, aplikačná pištoľ na PU penu, aplikačná pištoľ na lepiaci tmel

tip: Výber prefabrikovaného ostenia

Stavebník si môže zvoliť podľa toho, či sleduje skôr tepelnoizolačné a estetické riešenie alebo potrebuje aj protipožiarne riešenie.

Nožnice na úpravu profilov

Nožnice s jednou ostrou a jednou plochou čepeľou HPI-CZ Adlus na úpravu profilov na zatepľovanie.

14,94 €

TEXT: spracované z podkladov HPI-CZ
FOTO: HPI-CZ

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné Materiály.