Partneri sekcie:
Vybraté technické vlastnosti okien

Vybraté technické vlastnosti okien

Okná a zasklené konštrukcie sú súčasťou takmer každej stavby. Na trhu je však veľké množstvo typov okien, pričom výber toho najvhodnejšieho pre danú stavbu si vyžaduje dostatočnú pozornosť a znalosť problematiky. Často sa uvádzajú a porovnávajú najmä vlastnosti …
Aj v bytovkách sa dajú osádzať kvalitné okná

Aj v bytovkách sa dajú osádzať kvalitné okná

Poňatie obnovy bytového fondu ako celku je správne. Pri obnove budov teda nejde len o výmenu výplňových konštrukcií, ale aj o zateplenie a rekonštrukciu vykurovania. Pri systémovom prístupe treba dbať nielen na výmenu okien za nové, ale aj …
Celoslovenská smernica pre montáž okien (časť 2)

Celoslovenská smernica pre montáž okien (časť 2)

Technologický predpis pre montáž okien, ktorý sme priniesli v minulom čísle nášho časopisu, je potvrdením dávno známych zásad, ale aj snahou tieto zásady zaktuálniť a zvýšiť dôraz na kvalitu celku. Okno je nielen o výrobe, okno je aj …
Celoslovenská smernica pre montáž okien (1. časť)

Celoslovenská smernica pre montáž okien (1. časť)

V období, keď sa kladie veľký dôraz na energetickú náročnosť budov, chýbal na Slovensku technologický predpis na správnu montáž okien. Vznikal tak priestor na neodbornú montáž okien a z toho vyplývajúce zbytočné problémy (napr. zatekanie, rosenie okien, alebo …
Neodborná montáž okna – podceňovaný zdroj úniku tepla

Neodborná montáž okna – podceňovaný zdroj úniku tepla

Zníženie tepelných únikov a energetickej náročnosti je cieľom každého zákazníka pri kúpe nového okna. Pri jeho výbere hrajú dôležitú úlohu technické parametre okna (súčiniteľ prestupu tepla) a celkový vzhľad. Montáž okna a detail jeho napojenia na murivo však …
Najčastejšie chyby pri montáži strešných okien

Najčastejšie chyby pri montáži strešných okien

Inštalácia strešných okien do rôznych typov krytín šikmých striech sa stala štandardnou súčasťou prác pokrývačských, klampiarskych a tesárskych firiem. Napriek tomu sa často stretávame s montážnymi nedostatkami. Tento článok poukazuje na najčastejšie chyby a naznačuje …
Chyby pri montáži okien a parapetných dosiek

Chyby pri montáži okien a parapetných dosiek

Pod chybnou montážou okna si človek väčšinou predstaví jeho nesprávne osadenie do stavebného otvoru. Na funkčnosť okna však vplýva viacero ďalších faktorov, ktoré s montážou priamo súvisia. Aké chyby sa teda v praxi najčastejšie vyskytujú?
Lekcia zo stavebného kovania

Lekcia zo stavebného kovania

V súčasnosti sa čoraz častejšie objavujú kvalitné architektonické diela. V interiéri, ako aj exteriéri sa už neuspokojujeme so zaužívanými riešeniami, ale hľadáme viac jedinečnosti, užívateľského komfortu a najmä kvalitu. Súčasná architektúra je úzko spätá s …