Partner sekcie:
  • Heluz
  • Vaillant

Izolačné zasklenie pre administratívne budovy

izolacne zasklenie pre administrativne budovy

V posledných desaťročiach pribudlo v mestách mnoho budov určených na prenájom kancelárskych priestorov. Na fasádach týchto objektov prevláda sklo – okrem iného aj od spoločnosti AGC Glass Europe. Toto sklo môže byť číre (Planibel Clear), reflexné (Stopsol), prefarbené v hmote (Planibel Coloured), s nízkoemisným pokovovaním a s protislnečnou ochranou (Stopray). Zasklená fasáda nie je len súčasťou módneho trendu, ale slúži aj na zabezpečenie dokonalého osvetlenia pracovného priestoru.

Keď sa v dávnej minulosti začalo sklo používať ako výplň stavebného otvoru, jeho hlavnou funkciou bolo sprostredkovať osvetlenie vnútorného priestoru budovy a chrániť ho pred vetrom, dažďom a snehom. V súčasnosti sa vzhľadom na technologický pokrok spoločnosti a vďaka estetickej dokonalosti povrchu sklo používa už aj do nepriehľadných častí fasády. V interiéri potom nahrádza klasické deliace priečky, obklad stien, zábradlia, podlahy, nosníky, atď. Pokiaľ sklo tvorí priehľadnú časť obvodového plášťa, v našich klimatických podmienkach je takmer vždy súčasťou izolačného skla, ktoré nás môže chrániť pred chladom, teplom, vetrom, hlukom, ohňom a útokom.

V súčasnosti sa zmenilo ekologické myslenie obyvateľov našej planéty pozitívnym smerom. Vzhľadom na snahu šetriť energiou rastie aj dopyt nielen po izolačných dvojsklách, ale aj trojsklách.
Hodnota súčiniteľa priestupu tepla Ug izolačných dvojskiel sa už dostala až na hodnotu 0,9 W/(m2 . K). Spoločnosť AGC Glass Europe ponúka práve tieto sklá zo škály selektívnych skiel Stopray. Takejto nízkej hodnoty Ug sa dosiahlo vďaka kombinácií skla s mäkkým povlakom (skla zo škály Stopray s hodnotou Ug = 1.0 W/(m2 . K)) a skla s pyrolytickým povlakom Planibel G fastT. Dutina medzi sklami je naplnená štandardným izolačným plynom argónom. Toto zloženie poskytuje vysokú úroveň tepelnej izolácie a veľmi dobrý solárny faktor. Prínosom je teda väčšia úspora energie ako v zime (vďaka najnižšej hodnote Ug na trhu), tak v lete (nižší solárny faktor). Inými slovami, táto inovácia vám umožní významné úspory aj väčšie pohodlie v interiéri počas celého roka. Prakticky možno povedať, že sklo šetrí vaše financie a rovnako aj životné prostredie.*

V prípade izolačných trojskiel sa hodnota Ug pohybuje v rozmedzí od 0,9 do 0,5 W/(m2 . K), štandardne potom 0,6 W/(m2 . K). Ako už samotný názov prezrádza, izolačné trojsklo sa skladá z troch skiel spojených na okraji dvoma dištančnými rámčekmi a tmelmi. Vonkajšie tabule skla mávajú na svojom povrchu otočenom smerom do dutiny tenkú vrstvu oxidu kovov, ktorú nazývame nízkoemisné pokovovanie. Môže ísť o povlak Planibel TopN+ alebo napríklad o Planibel TRI. V priestoroch medzi sklami je hermeticky uzatvorený vzácny plyn – argón alebo kryptón. Schematický rez izolačným trojsklom s popisom jednotlivých častí je na obrázku.

Ďalší spôsob, ako administratívne budovy zefektívniť z tepelnotechnického hľadiska, je vybudovať dvojitú fasádu, ktorá – ak je správne technicky vykonaná – obmedzí tepelné straty v zime, zníži solárne zisky v lete a vytvorí príjemné prostredie v interiéri.

Nech už je fasáda objektu vytvorená izolačným dvojsklom, trojsklom alebo dvojitým plášťom, použitie skla s protislnečnou ochranou je nevyhnutné. Pri snahe o správny technický návrh zasklenia administratívnej budovy je dôležité myslieť okrem tepelnotechnických parametrov aj na:

  • správny statický návrh s ohľadom na konkrétne zaťaženie (vietor, sneh, atď.), rozmery a spôsob ukotvenia skla,
  • dostatočné osvetlenie,
  • vzduchovú nepriezvučnosť,
  • ochranu pred zranením, násilným vniknutím, prípadne výbuchom a strelami,
  • požiarnu odolnosť,
  • estetické požiadavky.

V niektorých prípadoch je nevyhnutné zvážiť použitie tepelne tvrdeného, tepelne spevneného a vrstveného bezpečnostného skla. Na dosiahnutie efektívneho riešenia z hľadiska kvality a ceny je výhodné požiadať o podporu technického poradcu našej spoločnosti AGC Glass Europe na e-mailovej adrese ibp@eu.agc.com.

Viac informácií o širokej škále produktov spoločnosti AGC Glass Europe nájdete na www.YourGlass.com.

*AGC Glass Europe, popredný výrobca skla, sa riadi filozofiou Cradle-to-Cradle (od počiatku k počiatku).
V roku 2010 dostala spoločnosť AGC za svoje výrobky z plochého skla a skla s mäkkým povlakom certifikát v rámci programu Cradle-to-Cradle od nezávislej organizácie MBDC. Cradle-to-Cradle (C2C) je striktný program organizácie MBDC posudzujúci celkovú náročnosť výrobkov na životné prostredie, t. j. počas celej ich životnosti. Cieľom tohto inovatívneho prístupu je udeliť certifikát výrobkom spoločností s najekologickejšími výrobnými metódami a produktmi.

To znamená posudzovanie vlastností výrobkov z hľadiska trvalo udržateľného rozvoja od prvej fázy ich výroby až po likvidáciu konečných produktov. Tento program je zameraný nielen na hodnotenie kvality výrobkov, ale aj na meranie ich kladného vplyvu na ekologickú rovnováhu. Inými slovami, úlohou je brať si pri výrobe príklad z princípov prírody. To je nová priemyselná revolúcia! Prijatím filozofie a etiky C2C sa spoločnosť AGC stala na tomto poli v sklárskom priemysle lídrom. Skupina AGC je skutočným priekopníkom v zavádzaní prísnych ekologických cieľov do svojich výrobných postupov a konečných výrobkov.

–>–>