Partner sekcie:
  • Stavmat

Izolačné trojsklá aj pre administratívne budovy

Izolačné trojsklá aj pre administratívne budovy

V poslednom desaťročí pribudlo v mestách mnoho budov určených na prenájom kancelárskych priestorov. Na fasádach týchto objektov prevláda sklo – okrem iných aj od spoločnosti AGC Glass Europe. Toto sklo môže byť číre (Planibel Clear), reflexné (Stopsol), prefarbené v hmote (Planibel Coloured), s nízkoemisným pokovením a protislnečnou ochranou (Stopray). Zasklená fasáda nie je len súčasným módnym trendom, ale aj zabezpečením dokonalého osvetlenia pracovného priestoru.

Keď sa v dávnej minulosti začalo používať sklo ako výplň stavebného otvoru, jeho hlavnou funkciou bolo osvetliť vnútorný priestor budovy a chrániť ho pred vetrom, dažďom a snehom. V súčasnosti sa vzhľadom na technologický pokrok spoločnosti a vďaka estetickej dokonalosti povrchu sklo používa už aj do nepriehľadných častí fasády a v interiéroch nahrádza klasické deliace priečky, obklad stien, zábradlia, podlahy, nosníky, atď. Ak sklo tvorí priehľadnú časť obvodového plášťa, v našich klimatických podmienkach je takmer vždy súčasťou izolačného skla, ktoré nás môže chrániť pred chladom, teplom, vetrom, hlukom, ohňom a útokom.

Súčasná doba zmenila ekologické myslenie obyvateľov našej planéty pozitívnym smerom. V dôsledku snahy šetriť energiou rýchlo rastie dopyt po izolačných trojsklách Thermobel TRI.

Hodnota súčiniteľa prechodu tepla Ug trojskiel sa pohybuje v rozpätí od 0,9 do 0,5 W/(m2 . K), štandardne 0,6 W/(m2 . K).

Ako už samotný názov prezrádza, trojsklo sa skladá z troch skiel spojených na okraji dvoma dištančnými rámčekmi a tmelmi. Vonkajšie tabule skla mávajú na svojom povrchu otočenom smerom do dutiny tenkú vrstvu oxidov kovov, ktorú nazývame nízkoemisné pokovenie Planibel TRI. V priestoroch medzi sklami je hermeticky uzavretý vzácny plyn – argón alebo kryptón. Schematický rez trojsklom s opisom jednotlivých častí je na obr. 1.

Ďalší spôsob, ako administratívnu budovu zefektívniť z  tepelnotechnického hľadiska, je vybudovať dvojitú fasádu, ktorá, ak je správne technicky vyriešená, obmedzí tepelné straty v zime, zníži solárne zisky v lete a vytvorí príjemné prostredie v interiéri.

Nech je už fasáda objektu vytvorená dvojsklom, trojsklom alebo dvojitým plášťom, použitie skla s protislnečnou ochranou je nevyhnutné.

Pri snahe o správny technický návrh zasklenia administratívnej budovy je dôležité myslieť okrem tepelnotechnických parametrov aj na:

  • správny statický návrh s ohľadom na konkrétne zaťaženie (vietor, sneh, atď.), rozmery a spôsob kotvenia skla,
  • dostatočné osvetlenie,
  • vzduchovú nepriezvučnosť,
  • ochranu pred zranením, násilným vniknutím,, prípadne výbuchom a strelami
  • požiarnu odolnosť,
  • estetické požiadavky.

V niektorých prípadoch je nevyhnutné zvážiť použitie tepelne tvrdeného, tepelne spevneného a vrstveného skla. Na dosiahnutie efektívneho riešenia vzhľadom na kvalitu a cenu je výhodné požiadať o podporu technických poradcov našej spoločnosti AGC Glass Europe na e-mailovej adrese ibp@eu.agc-group.com.

Viac informácií o širokej škále produktov spoločnosti AGC Glass Europe nájdete na www.YourGlass.com.

Komentáre