Nadkrokvová izolácia

Pri neustálom raste cien energií stúpa čoraz viac význam energeticky úsporných riešení pri výstavbe, respektíve rekonštrukcii objektov. Moderným, efektívnym a trvale funkčným riešením je použitie nadkrokvovej izolácie Bramac Therm z polyizokyanurátovej peny.

Tento tepelnoizolačný materiál sa kladie celoplošne zhora na strešné krokvy. Tým sa zabráni vzniku tepelných mostov cez krokvy, ktoré vedú k strate tepla. Bramac Therm prináša niekoľko výhod: zateplenie je možné bez zásahu z interiéru, takže sa zateplením nezmenší priestor v zobytnenom podkroví. Navyše nie je potrebné ani dodatočné zvyšovanie krokiev.

www.bramac.sk

Zdroj: BMI Slovensko, s. r. o.