Modernizácia Vodného diela Gabčíkovo

Modernizácia Vodného diela Gabčíkovo: odstránili oceľové vráta

Spoločnosť Metrostav napreduje s demontážnymi prácami, ktoré sú súčasťou modernizácie plavebných komôr Vodného diela Gabčíkovo.

Z pravej plavebnej komory Vodného diela Gabčíkovo kompletne odstránili niekoľko stotonové oceľové vráta, vrátane ich príslušenstva. Metrostav, generálny dodávateľ stavebných prác, začal s ďalšou etapou modernizácie.

Stavebné práce pokračujú búracími prácami na drážkach bitiev, ktoré slúžia ako vodiace drážky pre pohyblivé bitvy – „oceľové plaváky“ na priväzovanie vyväzovacích lán lodí.

Pohyblivé oceľové konštrukcie bitiev klesajú a stúpajú pri vypúšťaní a napúšťaní spolu s loďou a zaisťujú loď v komore proti pohybu. Umiestnené sú v drážkach na oboch stranách stien plavebnej komory. Metrostav kompletne vymení desať drážok i bitiev. Drážky bitiev v stredovom múre budú mať integrované vyhrievanie a prívod stlačeného vzduchu pre bublinkovanie, aby v zime vzájomne nezamŕzali a netvoril sa ľad.

„Rozsah prác bude po ich dokončení sotva spozorovateľný, avšak vybúranie drážky bitvy s rozmerom 1,2×1,4 m je skutočný oriešok. Ide o náročné búracie práce vo výške desať podlažnej budovy,“ hovorí Radek Liška, projektový manažér Metrostav.

www.metrostav.cz

Pozrite sa, ako postupujú demontážne práce na pravej plavebnej komory Vodného diela Gabčíkovo:

Pravá časť oceľových vrát z pravej plavebnej komory je kompletne odstránená a dokončujú sa demontáže ľavej časti.
Pravá časť oceľových vrát z pravej plavebnej komory je kompletne odstránená a dokončujú sa demontáže ľavej časti. |
Modernizácia vodného diela Gabčíkovo pokračuje búracími prácami v pravej plavebnej komore.
Modernizácia vodného diela Gabčíkovo pokračuje búracími prácami v pravej plavebnej komore. |
Metrostav začal s búracími prácami na železobetónových konštrukciách drážok bitiev.
Metrostav začal s búracími prácami na železobetónových konštrukciách drážok bitiev. |
Búracie práce prebiehajú vo výške desať podlažnej budovy.
Búracie práce prebiehajú vo výške desať podlažnej budovy. |