Partneri sekcie:
  • Peikko
  • Vaillant
  • STAT_KON
  • SKSI

Mobilné protipovodňové systémy v zahraničí

mobilne protipovodnove systemy v zahranici

Mobilný protipovodňový systém umožňuje zvyšovanie efektivity protipovodňovej ochrany bez zmeny obrazu mesta a dopravy vzhľadom na rieku. Zachová tým identitu a čaro mesta, ako aj atraktivitu a úroveň života budov na nábreží. V záujme ochrany v čase povodní a s ohľadom na dnešné bezpečnostné predpisy na konštrukcie a prevádzku mobilných protipovodňových sústav musia tieto systémy vyhovovať najprísnejším požiadavkám.

Základným princípom mobilných protipovodňových systémov sú dva komponenty: stĺpy v pravidelných vzdialenostiach a trámy samotnej hrádze, ktoré sú namontované medzi stĺpmi.

Ďalšími časťami sú skrutky a tlakuvzdorná technika, tie sú potrebné na aktivovanie ochrannej funkcie. Vysoká tesnosť je zabezpečená lisovaním trámov do vertikálnych napínacích koľají. S týmito štyrmi komponentmi je možné postaviť 4 m vysokú protipovodňovú stenu. Pri 2-metrovej vzdialenosti stĺpov je možné vytvoriť rádius 20 m, pri 3-metrovej až 30 m.

Trámy sú z hliníka (AlMgSi), stĺpy sú celohliníkové alebo kombinované s pozinkovanou oceľovou pätou (S235), koncové profily sú hliníkové, napínacie koľaje z Gk-AlSi12, kotvy sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele, tesnenia z EPDM, PE/PUR.
Životnosť a vysokohodnotná funkčnosť celého systému úzko súvisí aj s uskladnením komponentov, ktoré je dané výrobcom.

Čas postavenia steny je ovplyvnený viacerými faktormi: systémovým riešením, lokálnou situáciou (či mobilný systém bude namontovaný na úrovni okolitého terénu, alebo na existujúcu priehradu, stenu), veľkosťou plochy, ktorá je k dispozícii na postavenie steny…

Napriek tomu je možné definovať priemerný čas montáže: 100 m dlhú stenu so vzdialenosťou stĺpov 3 m a výškou 1,2 m, 4- až 8-členný personál (zdvíhacím strojom, transportérom a ručným náradím) môže postaviť za jednu až dve hodiny. Demontáž, čistenie a uskladnenie zaberá dvakrát toľko času.

Dnes už máme k dispozícii dostatočné množstvo technických variácií na ochranu našich miest, nášho životného priestoru.

Ing. Csaba Fodor
Zdroj: Industriebarrieren und Brandschutztechnik GmbH, Thierhaupten, Nemecko

KategórieStavebníctvo