Partneri sekcie:

Materiály v architektúre pre 3. tisícročie: Udržateľné a v súlade s prírodou

22
Zdroj: archív výrobcov

Aké budú materiály tretieho tisícročia? Už dnes vidieť, že množstvo architektov či projektantov berie tému trvalo udržateľnej výstavby veľmi vážne. Ich prioritou však nie je len pracovať s materiálmi, ktoré sú v súlade s touto filozofiou, ale čoraz častejšie vidieť snahu navrhovať stavby, ktoré rešpektujú základné prírodné princípy.

01 IGNORANCE IS BLISS BY AGNE KUCERENKAITE

Glazúry vyrábané z kalov z čistiarní odpadových vôd. Agne Kucerenkaite upozorňuje na hromadenie ťažkých kovov v pôde a vo vode, zároveň prichádza s funkčným a krásnym spôsobom ich využitia. Rozsiahle oblasti v okolí bývalých tovární sú znečistené množstvom ťažkých kovov.

Autorka v priebehu svojho výskumu nazhromaždila vzorky kalov v čistiarní vôd a od spoločností, ktoré sanujú pôdu. Odpadový kal, s ktorým pracuje, môže obsahovať popri železe napr. mangán, hliník, horčík, bárium, zinok alebo meď. Množstvo kovov a konkrétne zloženie závisí od lokality, odkiaľ kontaminovaný materiál pochádza.

01
01 | Zdroj: archív výrobcov

02 SOLID TEXTILE BOARD BY REALLY

Pohľadové dosky z textilného odpadu. Vyrobené z odrezkov poťahových látok vlastnej výroby dánskej firmy Kvadrat a odpadu z priemyselných čistiarní. Textilné vlákna sa nadrvia na homogénnu zmes a zmiešajú sa so špeciálnym spojivom, aby dosky získali väčšiu odolnosť.

Vlákna sa nefarbia, a tak môžu byť viditeľné drobné farebné odchýlky v jednotlivých doskách. Pohľadové dosky sú vhodné do interiéru, dajú sa veľmi dobre strojovo opracovávať a ich produktovým súrodencom sú akustické plstené panely.

02
02 | Zdroj: archív výrobcov

03 ERCCONCRETE®

Betón zo stavebnej sutiny od pražskej spoločnosti ERC-TECH. Recyklované plnivo zo stavebného a demolačného odpadu, ako sú tehly, strešné krytiny, sanitárna keramika alebo bežný cementový betón, nahrádza až 100 % prírodného kameniva.

Použitie kameniva z druhotných surovín šetrí prírodné nerastné zdroje. Môže dosiahnuť rovnaké kvalitatívne parametre ako betón s prírodným kamenivom.

03
03 | Zdroj: archív výrobcov

04 BROKISGLASS

Tavené farebné sklenené dosky z odpadových črepov sklárne v Janštejne, ktoré nachádzajú využitie v architektúre aj dizajne. Skláreň upcykluje na tento inovatívny materiál zvyškových črepov z fúkaných sklenených produktov, ktorých vyprodukuje mesačne až 20 ton.

Črepiny vrstvené z viacerých farieb nie je možné bežne opäť pridávať do skloviny, pretože by znehodnotila farbu a ďalšie vlastnosti taveného materiálu.

04
04 | Zdroj: archív výrobcov

05 PACKWALL

Dosky z použitých nápojových kartónov vyrábané českým výrobcom lisovaním za tepla. Nápojové kartóny sú tvorené z polyetylénu, hliníka a papiera. Majú o polovicu nižšiu nasiakavosť ako dosky na báze dreva. Sú tak výbornou alternatívou k OSB doskám. Môžu mať transparentnú finálnu vrstvu a vytvárať tak nápadný pohľadový obklad.

05
05 | Zdroj: archív výrobcov