Partneri sekcie:
  • SKSI

Sústreďujeme sa na rozvoj (Profil spoločnosti LOTOS Asfalt)

sustredujeme sa na rozvoj profil spolocnosti lotos asfalt

V priebehu najbližších desiatich rokov majú investície v Poľsku predstavovať 500 miliárd zlotých. Na XXI. ekonomickom fóre v poľskej Krynici experti diskutovali o tom, aké krokú sú potrebné na úspešnú realizáciu tohto investičného programu. Jednou z firiem, ktoré aktívne investujú v oblasti výstavby a modernizácie cestnej infraštruktúry, je spoločnosť LOTOS Asfalt.

Z balíčka 500 miliárd zlotých sa na investície do energetického priemyslu a infra­štruktúry súhrnne určilo 400 miliárd, ďalších 100 miliárd má poskytnúť baníctvo. Len prijatý program výstavby ciest a diaľnic do roku 2015 predstavuje hodnotu asi 88 miliárd zlotých. Celý rad ďalších, v tomto plánu nezahrnutých investícií sa nachádza na náhradnom zozname. Pokračovať sa bude aj v programe výstavby regionálnych ciest.

V súlade s prijatými predpokladmi odovzdá vláda v roku 2012 samospráve 200 miliónov zlotých na realizáciu úloh v cestnom staviteľstve. To je nepochybne málo, ale už o rok neskôr a potom v priebehu rokov 2013 až 2015 to budú 3 miliardy zlotých – po miliarde na každý rok.

Ministerstvo vnútra a administratívy sa stotožňuje s tým, že druhá séria programu umožní prestavbu, výstavbu a opravy viac ako 13-tisíc km regionálnych ciest do konca roka 2015. V roku 2012 sa modernizácia a rozšírenie budú týkať regionálnych ciest v celkovej dĺžke asi 850 km.

Podľa predsedu predstavenstva spoločnosti LOTOS Asfalt Leszka Stokłosu ide o veľmi dobrý program, ktorý dovoľuje iniciovať a realizovať modernizáciu obcí. Okrem toho ide aj o dodatočné výnosy pre výrobcov asfaltov a zabezpečenie pracovných miest. V súčasnej hospodárskej situácii, v ktorej sa Európa nachádza, to má veľký význam. Dosiaľ sa zrekonštruovalo a zmodernizovalo viac ako 5,6-tisíca km regionálnych ciest alebo takzvaných schetynovek (podľa priezviska maršálka Sejmu Poľskej republiky, t. j. predsedu dolnej komory poľského parlamentu).

Flexibilný juh
Juh Poľska je čoraz viac v centre pozornosti investorov, nielen vnútroštátnych, ale aj tých so zahraničným kapitálom. Najmä do oblastí Horného a Dolného Sliezska investori premiestňujú skladové haly a sklady na prenájom s ohľadom na vyhovujúce umiestnenie a skutočnosť, že Poľsko sa môže stať prostredníkom medzi východom a západom.

K rozvoju južných regiónov Poľska prispieva aj spoločnosť LOTOS Asfalt. Z jej výrobného závodu v Czechowiciach-Dziedziciach sa distribuoval asfalt na realizáciu regionálnych cestných investícií. Súčasné výrobné a distribučné kapacity v Czechowiciach sa pohybujú okolo 6 000 ton za mesiac. Týka sa to nielen všeobecných výrobných kapacít, ale aj výrobných kapacít modifikovaných asfaltov.

Región Sliezska, ktorý zahŕňa tri sliezske vojvodstvá a žije v ňom takmer 6 miliónov ľudí, je poprepájaný najlepšími cestami v krajine a hovorí sa mu aj logistické srdce Európy. „Toto tvrdenie nie je ani trochu zveličené,“ zdôrazňuje Leszek Stokłosa. „Je to zásluha rozvinutých komunikačných spojov s ostatnými regiónmi Poľska a medzinárodnou cestnou sieťou,“ dodáva. Diaľnice A1 a A4 zabezpečujú rýchle cestné prepojenie so zvyškom krajiny. „Lokalizácia v centre strednej Európy umožňuje takým výrobcom, ako je LOTOS Asfalt, rozširovať export,“ zdôrazňuje L. Stokłosa. „Doterajšie investičné úsilie na juhu krajiny sa sústreďovalo predovšetkým na okolie mesta Vroclav, ktoré prirodzeným spôsobom ašpirovalo na pomenovanie hlavné mesto tohto veľkého subregiónu. V súčasnosti – po sprevádzkovaní diaľničného obchvatu mesta – však nastal čas, aby sme sa pozreli viac na východ.“

Investície v Podkarpatskom regióne
V posledných rokoch spoločnosť LOTOS Asfalt uvoľnila 32 miliónov zlotých na modernizáciu a rozširovanie výrobného závodu v obci Jasło. Kulmináciou investičného programu bolo sprevádzkovanie moderného zariadenia na výrobu modifikovaných asfaltov. „V Jasłe môžeme vyrábať do 300-tisíc ton asfaltov vrátane 60-tisíc ton modifikovaných asfaltov. To by malo saturovať potreby našich zmluvných partnerov, domácich aj zahraničných,“ hovorí Leszek Stokłosa. Spoločnosť je jediným výrobcom v strednej Európe, ktorý sa rozhodol rozšíriť svoje výrobné kapacity. Umožnilo to rozšírenie gdanskej rafinérie, zrealizované v rámci Programu 10+. Ešte v roku 2003 rafinéria v Gdansku vyrobila takmer 300-tisíc ton asfaltu za rok. O sedem rokov neskôr to už bolo 1 milión ton. Doteraz sa v Jasłe vyrábali len klasické minerálne asfalty. Práve takéto výrobky objednávali cestárske firmy. Málopočetné objednávky na modifikované asfalty sa zabezpečovali v Czechowiciach-Dziedziciach.

V Podkarpatskom regióne, rovnako ako v celom Poľsku, vznikajú nové cesty, menia sa technologické požiadavky a technické parametre budovaných a odovzdávaných úsekov do prevádzky a s tým je spojená potreba lepších druhov asfaltov.

Režim logistických nákladov
Pre výrobcu asfaltov je výzvou nielen prispôsobenie výroby potrebám trhu, ale aj logistika – dodanie výrobku včas a na určené miesto. Asfalt môže byť v cisterne uložený maximálne 48 hodín, po tejto lehote už nie je vhodný na použitie. A to znamená stratu. Logistika je preto kľúčom k zvýšeniu výnosov z predaja, ako aj zamedzeniu stratám.

„Lokalizácia výroby v Jasłe umožňuje rýchle reagovať na rastúce potreby spojené s investíciami do ciest v juhovýchodnom Poľsku, ako aj možnosť aktívnejšie rozširovať predaj na rumunskom alebo bulharskom trhu. Odtiaľ môžeme asfalty expedovať priamo autocisternami a železničnými cisternami,“ hovorí Leszek Stokłosa. Podstatná je aj skutočnosť, že export zabezpečuje – s ohľadom na sezónnosť prác na cestách v Poľsku – dôležitú diverzifikáciu predaja. „Už teraz okolo 30 percent výnosov generuje predaj pre zahraničných odberateľov a podľa našich analýz by mal tento podiel v nasledujúcich rokoch systematicky rásť. Okolie Čierneho mora a susediaci Balkán sú pre nás veľmi zaujímavé trhy,“ zdôrazňuje L. Stokłosa.

Spoločnosť LOTOS Asfalt je lídrom v predaji technologicky najvyspelejších modifikovaných asfaltov Modbit na domácom trhu. Od začiatku činnosti v roku 2004 do konca júna 2011 spoločnosť vyrobila a predala 5,42 milióna ton asfaltov vrátane asi 778-tisíc ton modifikovaných asfaltov. Firma LOTOS Asfalt vznikla v apríli 2004, v júni toho istého roku prevzala pracovníkov a asfaltové aktíva rafinérie v Jasłe a v júli 2005 kúpila oddelenie na výrobu asfaltu rafinérie v Jasłe a starej rafinérie v Czechowiciach. Spoločnosť disponuje troma výrobnými strediskami v Gdansku, Jasłe a Czechowiciach. Klienti v Poľsku aj zahraničí klienti sú tak zásobovaní nielen klasickými a modifikovanými cestnými asfaltmi, ale aj emulziami a špeciálnymi asfaltmi. Export sa udržuje na úrovni viac ako 30 percent z celkovej výroby. Medzi jeho najdôležitejšie smery patria Rumunsko, Nemecko, Holandsko, Česká republika, Švajčiarsko, škandinávske krajiny a Pobaltie.

Zdroj: LOTOS Asfalt

Článok bol uverejnený v časopise Inžinierske stavby/Inženýrské stavby.

KategórieVozovky