Partner sekcie:
  • Amberg
  • mmcite
  • Strabag

Výzva pre Jeruzalem – podzemná železničná stanica Hauma

vyzva pre jeruzalem podzemna zeleznicna stanica hauma

Železničná stanica Hauma je nový ukážkový projekt izraelského hlavného mesta. Pri tomto národnom megaprojekte ide o centrálnu podzemnú železničnú stanicu, ktorá zabezpečí nové rýchlostné spojenie medzi Tel Avivom a Jeruzalemom. Je lokalizovaná na námestí medzi jeruzalemskou hlavnou autobusovou a električkovou stanicou.

Medzi Tel Avivom a izraelským hlavným mestom Jeruzalem vznikne nová konečná zastávka expresnej železničnej trate. Stanica pozostáva z komplexného tunelového systému, ktorý je pre realizujúcu spoločnosť Ramet Ltd. veľkou výzvou. Výrazná časť prác prebieha v podzemí vo veľmi stiesnených priestoroch a konfrontuje stavebný tím s pracovnými podmienkami, s ktorými sa doteraz nestretol. Tieto okolnosti, ako aj nedostatok skladových priestorov priamo na stavbe a komplikovaný prístup vzhľadom na hustú premávku si vyžadujú predovšetkým logisticky inovatívne riešenia.

Technický tím z izraelskej pobočky spoločnosti Doka vyvinul v spolupráci s jej centrálou v rakúskom Amstettene pre tento projekt rozsiahly koncept debnenia. Spoločnosť Doka dodáva debniace riešenia pre viaceré spojovacie tunely a iné stavebné konštrukcie. Pri takejto rozsiahlej stavbe slúžia produkty spoločnosti na zaistenie bezpečného a hospodárneho napredovania výstavby. Ide napríklad o podperný systém Staxo, nosníkové debnenie Top 50 a tunelové debnenie – podperný systém SL-1.

Realizácia centrálnej šachty a priľahlých tunelov
Jadro budovy tvorí 80 m hlboká centrálna šachta s priemerom 22 m. Tá umožňuje prístup k nástupištiam rýchlostnej trate a obsahuje komplikovanú sieť rôznych spojovacích a vetracích tunelov, schodísk, eskalátorových a výťahových systémov. Vertikálna šachta vznikla využitím špeciálneho riešenia, a to nasadením nosníkového debnenia Top 50 v kombinácii s priehradovým debnením pre jednostranné steny. Tieto panely debnenia sa na stavbu dodali predmontované, pripravené na okamžité nasadenie, a pomocou premyslenej logistiky sa dopravili priamo do šachty.

Každý betonársky záber s výškou 4 m sa realizoval v noci a nasledujúci deň sa mohlo debnenie premiestniť do ďalšieho záberu. Betonáž prebiehala v nočných hodinách, aby sa zabránilo veľkému obmedzeniu dennej premávky v blízkom okruhu staveniska.

Početné tunelové otvory predstavovali pri betónovaní jednostranných stien ďalšiu výzvu. Už pri projektovaní sa brala do úvahy poloha všetkých tunelových otvorov a na základe toho sa vytvorili kotevné detaily celého debnenia v tvare kruhu tak, aby sa nemusela meniť pozícia debnenia po celej výške centrálnej šachty, odo dna až po úroveň terénu. Medzistropy a vnútorné steny v centrálnej kruhovej šachte sa zhotovili pomocou nosníkového stropného debnenia Dokaflex 1-2-4 a ľahkého rámového debnenia Frami.

Každý z tunelov si vyžaduje samostatné technické riešenie. Vetracie tunely spojené s centrálnou šachtou sa realizujú prostredníctvom tunelového vozíka SL-1 v kombinácii s nosníkovým debnením Top 50 v tvare kruhu. Jednotlivé zábery sa betónovali v dvoj- až trojdňových taktoch.

Tunel č. 21 s priemerom 14 m sa budoval na dne centrálnej šachty, 80 m pod zemou. Pri tom sa prvýkrát použila kombinácia jednostranných oporných kôz Universal F s nosníkovým debnením Top 50 v tvare kruhu.
Táto atypická stavebná konštrukcia pre výšku steny približne 14 m si vyžadovala detailné a podrobné statické plánovanie. Napriek výške bolo možné oporné kozy rýchlo transportovať do ďalšieho záberu pomocou integrovaného pojazdného mechanizmu. Ešte počas prác v podzemnej časti železničnej stanice Hauma sa začali prvé práce na výstavbe nadzemnej budovy.

Stavebné konštrukcie nad a pod zemou Jeruzalema
Staničné a prevádzkové budovy vytvárajú impozantný dojem nad aj pod zemou izraelského hlavného mesta. Moderné stavebné diela obsahujú časti z pohľadového betónu, ktoré sa zhotovili pomocou kvalitných dosiek Xlife. Nadzemná časť budovy stanice pozostáva z priestranného vestibulu, administratívnej budovy a vetracej veže. Prevádzková budova na východnej strane areálu je z archi­tektonických dôvodov a z dôvodu ochrany životného prostredia čiastočne podzemná.

Kompletné riešenie
Pri výstavbe tunela železničnej stanice Hauma sa nasadil flexibilný a výkonný debniaci systém, a to podperný systému SL-1. Je dimenzovaný na vysoké zaťaženia a slúži ako nadmieru únosná a tuhá konštrukcia pre
tunelové debnenie. Modulárne konštruovaný systém zabezpečuje rýchly a hospodárny priebeh výstavby nezávisle od tvaru a zaťaženia. Toto debnenie povoľuje len minimálne deformácie tvaru a vyznačuje sa jemným a jednoduchým nastavením do požadovanej pozície. Plne prenajímateľný debniaci vozík možno vďaka plnohydraulickej pojazdnej jednotke za krátky čas premiestniť. Pri priečnom aj pozdĺžnom sklone podkladu sa môže bezpečne posúvať. Bezpečné sú aj integrované pracovné plošiny a rebríky XS. Krátke časy taktov, ako aj jednoduché zadebnenie a oddebnenie boli pre investora rozhodujúce. Podperný systém SL-1 je plne kompatibilný s veľkoplošným debnením Top 50. Flexibilný systém Top 50 sa prispôsobí architektonickým nárokom a vďaka veľkým premiestňovaným jednotkám šetrí kapacitu žeriava.

Železničná stanica Hauma
Miesto: Jeruzalem, Izrael
Realizačná firma: Ramet Ltd.
Začiatok výstavby: august 2010
Plánované ukončenie výstavby: 2016
Druh stavebného diela: rôzne druhy budov a tunelových systémov
Nasadené debnenie: podperný systém SL-1, nosníkové debnenie Top 50, podperný systém Staxo 100, oporné kozy, rámové debnenie Framax Xlife; služby – predmontáž debnenia

TEXT: Z nemeckého originálu preložila Ing. Martina Miklošová
FOTO: Doka

Martina Miklošová je marketingová manažérka v spoločnosti DOKA Slovakia, Debniaca technika, s. r. o.

Článok bol uverejnený v časopise Inžinierske stavby/Inženýrské stavby.

KategórieTunely