Obr. 4 Tunel pripravený na užívanie

Tunel Žilina preveril profesionalitu aj technické zázemie realizátora

Od začiatku výstavby tunela Žilina musela spoločnosť Metrostav v úlohe zhotoviteľa riešiť nepriaznivé okolnosti v podobe extrémne náročných inžinierskogeologických podmienok. Práce, ktoré si vyžadovali technologickú disciplínu, realizovala vlastnými kapacitami aj technickým zázemím.
Obr. č. 4 Finálny tunel pripravený k užívaniu

Tunel Žilina preveril profesionalitu i technické zázemie realizátora

Od začiatku výstavby tunela Žilina musela spoločnosť Metrostav v úlohe zhotoviteľa riešiť nepriaznivé okolnosti v podobe extrémne náročných inžinierskogeologických podmienok. Práce náročné na technologickú disciplínu realizovala spoločnosť vlastnými kapacitami a technickým zázemím.
Tunel Prešov

Práce na Tuneli Prešov idú do finále

Práce na výstavbe diaľničného úseku D1 Prešov, západ -– Prešov, juh napredujú podľa plánu. Spoločnosť Metrostav plánuje dokončiť väčšinu stavebných prác do konca roka.
Obr. 2 Geologická charakteristika územia

Tunel Soroška – výzva pre projektantov

Tunel Soroška je plánovaný tunel na trase úseku rýchlostnej cesty R2 Rožňava – Jablonov nad Turňou, ktorý umožní prechod tejto cesty cez hrebeň masívu Slovenského krasu medzi obcami Lipovník a Jablonov nad Turňou. Bude viesť pod …
Servis v tuneli Šibenik

Servis tunelových technológií

Spoločnosť DELTECH, a. s., sa zameriava na dodávky elektrotechnológií v rozsahu od návrhu cez naprojektovanie, inštaláciu a následný záručný a pozáručný servis. Jeden zo segmentov spoločnosti predstavuje aj dopravná infraštruktúra. V rámci nej možno za …
Betonárske práce v tuneli Prešov

V tuneli Prešov sa betónuje i razí

Po úspešnom prerazení tunela Prešov napreduje spoločnosť Metrostav s razbou a betonážnymi prácami. Tunel v celkovej dĺžke 2,2 kilometra bude súčasťou diaľničného obchvatu mesta Prešov.