Strop stanice pražského metra sa rekonštruuje za plnej prevádzky

V Prahe prebieha obnova stropu stanice metra za plnej prevádzky. Na technicky a logisticky náročnej zákazke sa podieľa aj závod 8 spoločnosti Metrostav DIZ. Dokončenie obnovy je naplánované na jeseň 2026.

Rekonštrukcia stanice metra Florenc v centre Prahy, ktorá zahŕňa výmenu stropnej dosky a jej nosníkov, si tento rok vyžiada osem víkendových výluk. Betónová stropná doska s rozlohou 5 450 m2, ktorá sa nachádza priamo pod spevneným povrchom, sa vplyvom rozsiahlej korózie a poškodenej hydroizolácie dostala na hranicu svojej životnosti.

Najväčšie poškodenie spôsobili povodne v roku 2002. Stropnú konštrukciu nad vestibulom stanice tvorí okrem monolitickej dosky aj 131 nosníkov, ktoré je potrebné všetky vymeniť. Každý nosník má pritom 23 m a váži až 28 ton. Výmena prefabrikovaným predpätých nosníkov prebieha postupne v presne stanovených víkendových výlukách. Ide o logisticky a technicky náročný projekt, keďže sa pracuje za plnej prevádzky metra.

Modernizáciu realizujú pracovníci závodu 8 spoločnosti Metrostav DIZ pod vedením Ing. Vojtěcha Lacinu a spoločnosti GEOSAN GROUP. Práce na modernizácii začali na jar v roku 2022 a plánované odovzdanie diela je na jeseň 2026.

www.metrostavdiz.cz

Zdroj: Metrostav DIZ