Spoločnosť AMBERG Engineering Slovakia, s.r.o.
Galéria(9)

Spoločnosť AMBERG Engineering Slovakia, s.r.o.

Vážení obchodní partneri, už pätnásť rokov sa spoločnosť AMBERG Engineering Slovakia, s.r.o. úspešne podieľa na realizácii tých najdôležitejších infraštruktúrnych projektov, či už v pozícii stavebného dozoru, alebo projektanta. 

Hoci švajčiarska skupina AMBERG, ktorej sme súčasťou sa počtom zamestnancov radí z celosvetového hľadiska skôr medzi skupiny menšie, svojou vysokou odbornosťou, znalosťami, skúsenosťami a viac ako 50-ročnou tradíciou, patrí v odbornom svete medzi popredné a uznávané európske skupiny firiem združujúce inžiniersko-projektové a konzultačné spoločnosti.

Odbornosť, kvalita, využívanie moderných technológií, dynamika práce.

Lepšie sa snáď ani nedá charakterizovať krédo firmy AMBERG Engineering Slovakia, s.r.o. V roku 2004 sme začali úspešne písať našu históriu v oblasti geotechnického a stavebného dozoru. Bolo to na stavbe tunela Sitina, na diaľničnom úseku D2 Lamačská cesta – Staré Grunty. V súčasnosti sme v oblasti riadenia a dozorovania dopravných a vodohospodárskych stavieb lídrom na slovenskom trhu. Je pre nás cťou a potešením konštatovať, že naši pracovníci sa v rámci výkonu stavebno-technického dozoru investora podieľali na takých významných projektoch akými bezpochyby sú úseky diaľnice D1 Mengusovce – Jánovce s tunelom Bôrik, Jánovce – Jablonov s tunelom Šibeník, Jablonov – Studenec, či úsek Žarnovica – Šášovské Podhradie na rýchlostnej ceste R1.

Teší nás, že v súčasnosti výstavba diaľničnej siete opäť napreduje, a to napríklad na D1 v úseku Prešov západ – Prešov juh, či medzi Hričovským Podhradím a Lietavskou Lúčkou, na ktorých naši odborníci, či už zo spoločnosti AMBERG Engineering Slovakia, s.r.o. alebo jej dcérskej firmy AE DOZORING, s.r.o. zabezpečujú výkon stavebného dozoru. V rámci vodohospodárskych stavieb sme dozorovali viacero veľmi významných projektov, medzi ktoré patrili napríklad ČOV a odkanalizovanie Trnavského regiónu, Horných Kysúc, resp. ČOV v Spišskej Novej Vsi, stavba kanalizácie a ČOV Liptovská Teplá, Liptovské Sliače, či ČOV Kežmarok a mnoho ďalších. V súčasnosti vykonávame stavebný dozor na Odkanalizovaní Stredných Kysúc

O tom, že sa naša spoločnosť sa dynamicky rozvíjala svedčí aj tá skutočnosť, že v roku 2009 sme sa rozhodli plnohodnotne vstúpiť aj na trh projekcie dopravných a pozemných stavieb, čo sa nám aj úspešne podarilo. Preto bolo potrebné v roku 2010 vytvoriť novú organizačnú štruktúru spoločnosti s dvomi divíziami, a to Divíziou projekcie a inžinieringu a Divíziou stavebného dozoru. Projekciu a inžiniering sme rozšírili o stredisko v Košiciach a pracovisko v Žiline a v roku 2016 aj v Banskej Bystrici. K spokojnosti rôznych zákazníkov sme zrealizovali množstvo veľkých i menších projektov, z ktorých medzi najvýznamnejšie patrí diaľnica D1 Bratislava – Senec a jej rozšírenie na 8-pruh, rýchlostná cesta R2 Rožňava – Jablonov nad Turňou s tunelom Soroška, R4 v okolí Prešova s tunelmi Bikoš a Okruhliak alebo viacero úsekov ciest I. a II. triedy.

V súčasnej dobe svoje kapacity zameriavame na projektovanie stavby D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec, kde pre konzorcium realizačných firiem plníme úlohy generálneho projektanta stavby v zmysle Zmluvných podmienok FIDIC – Žltá kniha, vrátane inžinieringu. Trochu neskôr, ale rovnako úspešne sa nám podarilo etablovať aj na trhu pozemných stavieb. Spomenul by som iba 2 projekty, a to realizačný projekt obytného súboru Kolísky alebo stavebný dozor Obytného súboru Park Anička v Košiciach, ktorý sa stal jednou zo Stavieb roka. Komplexný prehľad o našich aktivitách, ako aj zrealizovaných prácach poskytuje oficiálna stránka našej spoločnosti www.amberg.sk, na ktorej sú uvedené aj naše zahraničné projekty realizované či už v Čechách, vo Švajčiarsku, v Rakúsku, Nemecku alebo v Bulharsku.

Práca v projekcii alebo priamo na stavbe v pozícii dozora nie je jednoduchá. Naopak, je veľmi zodpovedná a vyžaduje si celého človeka. Sme radi, že spoločnosť AMBERG Engineering Slovakia, s.r.o. v súčasnosti interne zamestnáva viac ako 70 takýchto špecialistov. Tvoria ju všetko skúsení pracovníci, ktorí už dokázali, že sú schopní k plnej spokojnosti zákazníka vyriešiť aj tie najnáročnejšie problémy spojené s projektovaním, inžinieringom, dozorovaním a riadením takmer všetkých druhov  stavieb.

 

Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.
Somolického 1/B
811 06 Bratislava
Tel.: +421 2 593 082 61
www.amberg.sk

 

ZDROJ: PR článok spoločnosti Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.