Partneri sekcie:
Dizajnové znázornenie mosta Harbour Bridge v Corpus Christi na pobreží Texaského zálivu, ktorý sa v súčasnosti stavia s predpokladanou životnosťou diela 170 rokov.

Most Harbour Bridge v Texase s projektovanou životnosťou 170 rokov

Vzhľadom na mimoriadne dlhú požadovanú životnosť, až 170 rokov, venovali konštruktéri výmeny mosta Harbour Bridge v Corpus Christi na pobreží zálivu v Texase osobitnú pozornosť práve trvanlivosti, údržbe a vymeniteľnosti kľúčových komponentov mosta.
Obr. 1 Most Monoštor – nočný pohľad na most

Nový most Monoštor cez Dunaj v Komárne

Dňa 17. septembra 2020 premiéri dvoch susedných krajín – za Slovenskú republiku Igor Matovič a za Maďarsko Viktor Orbán – slávnostne prestrihli pásku na novovybudovanom cestnom moste cez Dunaj v Komárne.
Obr. 8 Pohľad na mostný objekt 208-00

Mosty v križovatke Prešov, západ

Križovatka Prešov, západ zabezpečuje mimoúrovňové kríženie a vzájomné prepojenie diaľnice D1, rýchlostnej cesty R4 Prešov – severný obchvat, cesty I/18, cesty II/546 a komunikačného systému mesta Prešov. Prvá časť križovatky sa realizovala v rámci stavby …
Most Orlové – súčasný stav

Rekonštrukcia cesty II/517 Považská Bystrica (most Orlové)

Spoločnosť SMS, a. s., uzatvorila v roku 2019 zaujímavý kontrakt s Trenčianskym samosprávnym krajom na stavbu s názvom Rekonštrukcia cesty č. II/517 Považská Bystrica (most Orlové) – Domaniža – etapa č. 1, ktorú si prevzala …

Trochu iný pohľad na predpínanie

Spoločnosť FREYSSINET CS, a. s., sa okrem iných stavieb podieľa aj na diaľničnej stavbe D1 Prešov, západ – Prešov, juh, kde realizuje kompletnú dodávku predpínacích technológií ako PT špecializovaná spoločnosť v zmysle ETAG 013. Konkrétne ide …