Partneri sekcie:
Výstavba lávky cez rieku Moravu 5

Lávka cez rieku Moravu

Cieľom projektu bola výstavba lávky cez rieku Moravu vrátane prístupových komunikácií. Stavba je výsledkom snahy Juhomoravského a Trnavského samosprávneho kraja vytvoriť cezhraničný Archeopark Mikulčice – Kopčany a prepojiť tak pamiatky Veľkomoravskej ríše, unikátnu prírodu a dve národné siete …