Partneri sekcie:
STRABAG, s. r. o

Problematika ružínskych rámových mostov

Vodné dielo Ružín bolo vybudované v rokoch 1962 až 1972 a vyžiadalo si nové usporiadanie cestnej siete v tejto lokalite, a tým aj realizáciu viacerých premostení ponad vodnú plochu nádrže. Tieto mosty sa budovali v …
Dizajnové znázornenie mosta Harbour Bridge v Corpus Christi na pobreží Texaského zálivu, ktorý sa v súčasnosti stavia s predpokladanou životnosťou diela 170 rokov.

Most Harbour Bridge v Texase s projektovanou životnosťou 170 rokov

Vzhľadom na mimoriadne dlhú požadovanú životnosť, až 170 rokov, venovali konštruktéri výmeny mosta Harbour Bridge v Corpus Christi na pobreží zálivu v Texase osobitnú pozornosť práve trvanlivosti, údržbe a vymeniteľnosti kľúčových komponentov mosta.
Obr. 1 Most Monoštor – nočný pohľad na most

Nový most Monoštor cez Dunaj v Komárne

Dňa 17. septembra 2020 premiéri dvoch susedných krajín – za Slovenskú republiku Igor Matovič a za Maďarsko Viktor Orbán – slávnostne prestrihli pásku na novovybudovanom cestnom moste cez Dunaj v Komárne.