Partneri sekcie:
Most 206 na diaľnici – Mestská estakáda

Most 206 na diaľnici – Mestská estakáda

Výstavba prvých úsekov diaľnice D1 sa začala už v roku 1972. Po viac ako tridsiatich rokoch sa zrealizovali a do užívania uviedli všetky úseky diaľnice D1 pred mestom Považská Bystrica a za ním. Posledným bielym …
Využitie vystužených konštrukcií pri výstavbe mostov a tunelov

Využitie vystužených konštrukcií pri výstavbe mostov a tunelov

Pri výstavbe mostných konštrukcií sa projektanti často stretávajú s problémom vybudovania krídel mostov v stiesnených podmienkach­ bez možnosti budovania prirodzených svahov. V posledných rokoch sa využívajú veľmi úspešne vystužené zemné konštrukcie z pohľadových­ prefabrikovaných betónových blokov. Takéto konštrukcie môžu …
Rekonštrukcia mosta Ladce 080

Rekonštrukcia mosta Ladce 080

Medzi obcami Ladce a Beluša, na cestnom ťahu Ilava – Považská Bystrica, ktorý je súbežný s diaľnicou D1, preklenuje železničnú trať most s pracovným názvom Ladce 080. Jeho výstavba sa datuje do polovice šesťdesiatych rokov minulého storočia, a tak …
Obnova malého oblúka mosta Krk

Obnova malého oblúka mosta Krk

Spojenie ostrova Krk s pevninou zmenilo život tohto chorvátskeho ostrova. Výstavba železobetónového oblúkového mosta Krk priniesla priaznivý ekonomický rozvoj aj celému regiónu. Most Krk patril pätnásť rokov od svojho dokončenia v roku 1980 medzi najväčšie mosty sveta …
Predpínací systém Dywidag

Predpínací systém Dywidag

Jednu z najvýznamnejších súčastí nosnej konštrukcie mostovky mostného objektu tvorí predpätie, ktoré výrazne ovplyvňuje celkovú trvanlivosť, stabilitu a kvalitu diela počas celej životnosti. Pri dnešnom vysokom stupni využitia mechanických vlastností betónu a ocele, vzhľadom na požiadavky značných rozpätí, …
Obnova Starého mosta v Bratislave

Obnova Starého mosta v Bratislave

Obnova Starého mosta sa stala v ostatných týždňoch predmetom vášnivej diskusie laickej aj odbornej verejnosti. Tento článok sa pokúša priblížiť dlhú a zložitú cestu k finálnemu návrhu a všetky okolnosti, ktoré ho nevyhnutne ovplyvnili. Jeho mottom môže byť aj …
Uhlíkové lamely na moste v Dolnom Kubíne

Uhlíkové lamely na moste v Dolnom Kubíne

Uplynulo už takmer sedem rokov od použitia zaujímavej technológie uhlíkových vláken pri rekonštrukcii mosta v Dolnom Kubíne. Aj keď sa v roku 2001 v odbornej tlači publikovali články o použití tejto progresívnej technológie na Slovensku, radi by sme sa …
Výstavba mosta s použitím výsuvnej skruže

Výstavba mosta s použitím výsuvnej skruže

Obchvat obce Ožďany na rýchlostnej ceste R2 zahrnuje niekoľko mostných objektov, medzi ktoré patrí aj objekt 203. Monolitický most tvorí 11-poľový spojitý nosník z predpätého betónu. Výstavba mostného objektu sa začala v apríli v roku …
Osadenie odvodňovačov na mostoch

Osadenie odvodňovačov na mostoch

Jeden z nepriateľov nielen stavebných konštrukcií, ale i bezpečnosti dopravy na komunikáciách a na mostných objektoch je atmosférická zrážková voda, ktorá často býva dodatočne znečistená automobilovou prevádzkou aj chemickými prípravkami používanými pri zimnej údržbe komunikácií. …
Vysúvanie a montáž oceľobetónovej konštrukcie mosta pri obci Skalité

Vysúvanie a montáž oceľobetónovej konštrukcie mosta pri obci Skalité

Jednou z možností pri výstavbe mosta je využitie metódy spriahnutia oceľovej konštrukcie so železobetónovou. Kombinácia oboch materiálov (oceľ aj betón) poskytuje z technického hľadiska dostatočnú variabilitu nielen pri návrhu projektanta, ale aj pri samotnej realizácii. …
Asfaltové izolačné pásy

Asfaltové izolačné pásy

Asfaltové pásy sú najrozšírenejším izolačným výrobkom na báze asfaltu. Ako továrenské výrobky sú schopné zaručiť požadovanú kvalitu a rovnomernosť vlastností celej výroby. Asfaltové pásy sa skladajú z výstužnej vložky, krycej vrstvy asfaltu a povrchovej úpravy.