Partneri sekcie:
Mosty na rýchlostných komunikáciách

Mosty na rýchlostných komunikáciách

Sieť rýchlostných komunikácií je napojená na diaľničnú sieť Slovenska a vytvára dopravné tepny medzi západným a východným Slovenskom. Tranzitná časť diaľnice D2 zabezpečuje prepojenie s Českou republikou a Maďarskom, D4 s Rakúskom, pričom plánovaná časť D4 bude perspektívne tvoriť nultý …
Most 203-00 na rýchlostnej ceste R1

Most 203-00 na rýchlostnej ceste R1

Jedným z najzaujímavejších objektov rýchlostnej cesty R1 z hľadiska technológie je most 203-00 nad údolím, cestou III/06434, potokom Kadaň a poľnou cestou v km 3,34490, ktorý je súčasťou 2. úseku rýchlostnej cesty R1 Selenec – Beladice.
Most v križovatke Prešov-západ

Most v križovatke Prešov-západ

Mostný objekt D 215-00 sa nachádza v intraviláne mesta Prešov, premosťuje okružnú križovatku a tvorí privádzač z mesta Prešov na diaľnicu D1 smerom na Poprad. Most s celkovou dĺžkou 350 m je výnimočný tým, že časť nosných predpínacích káblov je …
Realizácia mostov a diaľnic s využitím moderného debnenia

Realizácia mostov a diaľnic s využitím moderného debnenia

S výstavbou moderných monolitických mostov sú neodmysliteľne spojené základné technológie výstavby, medzi ktoré patrí letmá betonáž a betonáž na pevnej a výsuvnej skruži. Nosné konštrukcie mostov sa obvykle realizujú ako trámové alebo, pri prekonávaní veľkých vzdialeností, ako oblúkové …
Viadukt Millau – koncepcia a realizácia projektu

Viadukt Millau – koncepcia a realizácia projektu

Stavebné dielo, ktoré svojou myšlienkou a technológiou vzdáva hold inžinierstvu mostov – to je viadukt Millau vo Francúzsku. Tento most fascinuje odbornú aj širokú verejnosť od spustenia prevádzky. V druhej časti o tomto významnom diele vás oboznámime s metodikou …
Predpínacie práce na mestskej estakáde v Považskej Bystrici

Predpínacie práce na mestskej estakáde v Považskej Bystrici

Mestská estakáda v Považskej Bystrici, je svojím technickým riešením a architektonickým stvárnením ojedinelou mostnou stavbou na Slovensku. Predpínacie práce na časti realizovanej spoločnosťou Doprastav, a. s., a na extradosedových kábloch vykonáva špecializovaná organizačná jednotka Doprastav, a. s., Predpínacie …
Na mostných objektoch sme vyvinuli mimoriadne úsilie

Na mostných objektoch sme vyvinuli mimoriadne úsilie

Podrobný technický opis štyroch mostov, ktoré sa realizujú na trase 1. úseku diaľnice D1 Sverepec – Vrtižer sme už priniesli, o začiatkoch stavby, súčasnom stave i vyhliadkach sme sa začiatkom septembra 2009 porozprávali s vedúcim projektu Rudolfom …
Diaľnica D1 Sverepec – Vrtižer, 1. úsek: Štyri mosty – 202, 203, 204 a 205

Diaľnica D1 Sverepec – Vrtižer, 1. úsek: Štyri mosty – 202, 203, 204 a 205

Súčasťou výstavby prvého úseku diaľnice D1 Sverepec – Vrtižer sú mostné objekty, zaujímavé z hľadiska uplatnenia rozličných technologických postupov. Technológie použité pri výstavbe všetkých štyroch mostov majú svoje logické zdôvodnenie a vychádzajú aj z technologického vybavenia a skúseností zhotoviteľov …
Most 206 na diaľnici – Mestská estakáda

Most 206 na diaľnici – Mestská estakáda

Výstavba prvých úsekov diaľnice D1 sa začala už v roku 1972. Po viac ako tridsiatich rokoch sa zrealizovali a do užívania uviedli všetky úseky diaľnice D1 pred mestom Považská Bystrica a za ním. Posledným bielym …
Využitie vystužených konštrukcií pri výstavbe mostov a tunelov

Využitie vystužených konštrukcií pri výstavbe mostov a tunelov

Pri výstavbe mostných konštrukcií sa projektanti často stretávajú s problémom vybudovania krídel mostov v stiesnených podmienkach­ bez možnosti budovania prirodzených svahov. V posledných rokoch sa využívajú veľmi úspešne vystužené zemné konštrukcie z pohľadových­ prefabrikovaných betónových blokov. Takéto konštrukcie môžu …