Štruktúrované potrubie z polyetylénu pre kanalizačné siete
Galéria(5)

Štruktúrované potrubie z polyetylénu pre kanalizačné siete

V Gbeloch na Záhorí sa minulý rok dokončila prvá etapa výstavby závodu talianskej spoločnosti Polieco na výrobu štruktúrovaného­ potrubia z polyetylénu vysokej hustoty pre kanalizačné siete. O výrobe, kvalite a použití štrukturovaných potrubí z polyetylénu a o plánoch­ a víziach spoločnosti Polieco Slovakia, s. r. o., hovorí riaditeľka obchodu a marketingu Daniela Nemčovičová.

Tradičným a dominantným materiálom pre kanalizačné a drenážne potrubia bolo donedávna PVC. Talianska spoločnosť Polieco prišla s nápadom vyrábať tieto produkty z polyetylénu. Kedy začali s výrobou a ako boli výrobky na trhu prijaté?
Máte pravdu. Na trhu dlho dominovali tradičné materiály ako PVC pre výrobu kanalizačných a drenážnych potrubí pre inžinierske siete. Korugované potrubie z polyetylénu vysokej hustoty s dvojitou stenou, používané ako chránička pre káble a beztlakovú verejnú a splaškovú kanalizáciu, bolo uvedené na taliansky trh v roku 1992 zásluhou spoločnosti Industrie Polieco-MPB.

Ako prvá verila v možnosti a uplatnenie polyetylénu ako materiálu na výrobu kanalizačných a drenážnych potrubí pre inžinierske siete. Len vďaka neustálemu šíreniu osvety a priekopníckej činnosti spoločnosti bolo možné presadiť používanie polyetylénu aj v tejto oblasti. Náročnú prácu osvety, ktorú vykonával a vykonáva vybraný tím špecialistov, nepretržite podporuje a dotuje materská firma. Táto podľa vlastného presvedčenia vždy investovala do postupného zlepšovania výrobných technológií a súvislého zdokonaľovania výrobných procesov v každom ich aspekte.

Kedy začala materská firma s výrobou potrubí?
Výroba káblových chráničiek známych pod názvom Cavidotto v priemeroch od 40 do 200 mm sa začala v roku 1992 a v 1995 sa zakúpila technológia na ich výrobu. Firma získala potrebné know-how na výrobu rúr pre kanalizáciu Ecopal, ktoré sa dnes vyrábajú a predávajú v celej Európe, a to vo vonkajších priemeroch od 160 do 1 200 mm. Neskôr k nim vďaka investovaniu do vývoja pribudla výroba vnútorných priemerov od 300 do 800 mm a výroba drenážneho potrubia Polidren, Drenosewer a Drenopal.

Spoločnosť si sama navrhuje a vyvíja štruktúru korugovaného potrubia, ktoré vyrába, rovnako ako širokú paletu presuviek, tvaroviek, šácht a iných potrebných komponentov tvoriacich komplexný kanalizačný systém z polyetylénu.

Ako je to s parametrami kvality vyrábaných korugovaných potrubí?

Výrobky podliehajú podrobnej kontrole vykonávanej v laboratóriách spoločnosti počas výroby aj po ich finalizácii. Je to jeden z predpokladov na získanie certifikátov kvality vo všetkých krajinách, v ktorých sa nachádzajú výrobné závody. Od roku 2003 vlastní skupina Industrie Polieco-MPB certifikát UNI EN ISO 9001:2000. Výroba korugovaných potrubí z polyetylénu vysokej hustoty prebieha v súlade s európskou normou EN 13476-1 Potrubné systémy z plastových materiálov pre beztlakové kanalizačné siete uložené v zemi s profilovanou stenou z PE, PVC a PP. Kruhová tuhosť SN4 a SN8 kN/m2 je podľa EN ISO 9969.

Paralelne s rozširovaním výrobných liniek a zariadení sa spoločnosť sústredila na optimalizáciu riadenia všetkých aspektov, ktoré by mohli vplývať na životné prostredie. Patria sem emisie do ovzdušia, limity týkajúce sa odpadov, recyklácia, nové využitie vznikajúcich odpadov pri výrobe, preprava a spracovanie odpadu. Naše úsilie v tomto smere viedlo koncom roka 2005 k získaniu Certifikátu environmentálneho manažérstva (Ochrany životného prostredia) v súlade s medzinárodnou normou UNI EN ISO 14001:2004.

Aká je výrobná kapacita materského závodu a kde v Európe má ešte spoločnosť výrobné závody?
Len v samotnom materskom závode v Cazzago San Martino pri talianskom meste Brescia bežia 24 hodín denne 3 výrobné linky na extrúziu korugovaného kanalizačného potrubia Ecopal s produkciou celkovo 5 000 metrov za deň a 14 liniek na výrobu chráničiek Cavidotto s produkciou 300 000 metrov za deň. Výrobná kapacita skupiny Industrie Polieco-MPB dosiahla 60 miliónov metrov chráničiek Cavidotto a 120 000 ton vyrobeného polyetylénu pri celkovom obrate vyššom ako 200 miliónov­ eur.

Výrobu zabezpečuje celkovo 600 zamestnancov pracujúcich v jednotlivých závodoch v Taliansku a v Európe. Okrem materského závodu v Cazzago San Martino, v okrese Brescia prebieha výroba v závode v Miláne (od roku 1994), v Conze (Avellino) na juhu Talianska (od roku 2001), vo dvoch francúzskych závodoch (od roku 1999 a 2004), v Španielsku (od roku 1999) a od roku 2008 aj na Slovensku a v Grécku.

Na Slovensku je výrobný závod v Gbeloch. Prečo sa materská firma rozhodla práve pre túto lokalitu?
Lokalitu Gbely si výrobca vybral cielene vzhľadom na neďaleký priemyselný park a diaľnicu, ktorá spája najväčšie metropoly strednej Európy – Prahu, Bratislavu, Viedeň a Budapešť. Okrem kamió­novej dopravy sa využíva aj vlaková; areál susedí so železničnou stanicou. Navyše, oblasť má tradíciu v priemyselnej výrobe, odborne vzdelanú pracovnú silu pracujúcu za priaznivú cenu a dobré investičné podmienky. To spoločnosti Polieco Slovakia umožnilo nájsť a zamestnať 35 kvalifikovaných pracovníkov do výroby a pre potreby administratívy a manažmentu.

Priemyselný areál má 60 000 štvorcových metrov, ktoré predtým patrili spoločnosti Nafta Gbely, z nich 2 000 je zakrytých, 30 000 vyasfaltovaných a kompletne zrenovovaných. Veľká časť areálu je určená na skladovanie vyrobených produktov, ktoré musia byť k dispozícii v dostatočných množstvách a vo všetkých priemeroch, aby spoločnosť bola schopná uspokojiť zákazníka čo najrýchlejšie a najflexibilnejšie.

Aká je súčasná výrobná kapacita závodu a aké produkty sa v slovenskom závode vyrábajú? Aké sú vaše najbližšie vízie a plány?
Počas prvej etapy investície sa namontovali a v máji 2008 sprevádzkovali tri výrobné linky, dve z nich zabezpečujú produkciu káblových chráničiek Cavidotto v návinoch a tyčiach a jedna linka je určená na produkciu kanalizačných rúr Ecopal. V súčasnosti závod pracuje na tri zmeny, 24 hodín počas 5 pracovných dní. Výrobná kapacita je asi 7 000 ton mate­riálu. Závod zásobuje nielen slovenský trh, ale celú strednú a sčasti južnú Európu. Produkcia sa vyváža do Nemecka, Česka, Poľska, Maďarska, Rakúska, Rumunska, Macedónska, Bulharska a Srbska. V budúcnosti plánujeme preniknúť aj na ukrajinský a ruský trh.

Onedlho budeme závod rozširovať. Druhú etapu investície bude tvoriť rozšírenie výrobných kapacít o ďalšie tri linky, zriadenie dielne na výrobu tvaroviek vyrábaných zváraním, nákup zváracieho stroja na naváranie hrdiel na rúry a mlyna na spracovávanie polyetylénového odpadu vznikajúceho pri spúšťaní a zahrievaní extrúzorov a vybudovanie železničnej vlečky rovno do prevádzky. S tým priamo súvisí aj nábor nových zamestnancov, ktorých počet plánujeme zdvojnásobiť.

Daniela Nemčovičová
Foto: Polieco Slovakia, s. r. o.

Článok bol uverejnený v časopise Inžinierske stavby/Inženýrské stavby.