Razenie štôlne k ložisku mastenca na Gemeri bude rýchlejšie a bezpečnejšie

Po vyrazení prvých tristo metrov zo štvorkilometrovej štôlne Elisabeth k významnému ložisku mastenca, nasadia pracovníci Skanska do ďalšej etapy prác koľajovú mechanizáciu. Štôlňa, ktorá bude hotová do dvoch rokov, si spolu s technickým vybavením, prípravou ložiska na ťažbu, vybudovaním únikového východu a  podzemným prieskumom, vyžiada investíciu približne 500 mil. Sk. Investorom je spoločnosť VSK Mining z Košíc.  V novej modernej bani, ktorá by mala začať ťažiť o tri roky, nájde zamestnanie niekoľko desiatok ľudí.

Druhá etapa raziacich prác budúcej bane na ťažbu mastenca sa symbolicky začala slávnostným požehnaním štôlne Elizabeth, svätej Barbory a banskej techniky. Kolesová mechanizácia, ktorou boli razené úvodné metre, splnila svoj účel. Jej nasadenie umožnilo v prvej fáze razenia prekonať ťažšie podmienky, pri ktorých je potrebné flexibilne sa prispôsobovať meniacim sa geologickým vlastnostiam. Takáto mechanizácia ale pri veľkých dopravných vzdialenostiach a v stiesnených pomeroch postupne stráca na výkonnosti. Preto je do ďalšej časti razenia štôlne potrebné nasadiť koľajovú mechanizáciu. Zariadenia budú dnešným dňom uvedené do skúšobnej prevádzky.

„Pri razení štôlne sme sa podľa plánu dostali do ďalšej etapy. Nasadenie koľajovej mechanizácie nám umožní postupovať pri razení štôlne rýchlejšie, efektívnejšie a bezpečnejšie. Navyše nasadená mechanizácia bude použitá nielen pri razení štôlne, ale neskôr aj pri samotnej ťažbe mastenca,“ doplnil Pavel Melicherčík, špecialista prípravy zo Skanska.

Koľajová mechanizácia pozostáva z dvojlafetového vrtného vozu spoločnosti Atlas Copco, nakladača Häggloader 8HR2, vozov Shuttletrain HRST 115CE  a lokomotív DHD 20 a DHD 15 od švédskej spoločnosti GIA Industri AB. Nasadená mechanizácia je úplne nová a v takom komplexnom rozsahu sa na Slovensku v baníctve ešte doteraz nikdy nepoužila.

Rozpojenú horninu bude koľajový klepetový nakladač Häggloader 8HR2 s výkonom 3m3 za minútu nakladať pomocou vynášacieho hrabľového dopravníka. Odťažba sa bude zabezpečovať veľkoobjemovými samovyklápacími koľajovými vozmi Shuttletrain HRST 115CE zapojenými za lokomotívou DHD 20 s hmotnosťou 20 ton. Tento typ lokomotívy umožní do súpravy zapojiť až štyri vozy s celkovým objemom 46 m3, čo je množstvo postačujúce na odťažbu celého záberu s dĺžkou 3 m.

Prípravné práce, ktoré  prebiehali počas plánovanej prestávky, spočívali v úprave dna štôlne, položenia koľajiska a výhybiek s rozchodom 750 mm. Samostatnú časť prípravných prác tvoril oceľový výsypný most položený na železobetónových stĺpoch. Oceľový most s dĺžkou 22,5 m a celkovou hmotnosťou 12 t bude zaťažovaný váhou naloženej súpravy, čo predstavuje približne 57 ton.

Mastenec z Gemerskej Polomy je príznačný vysokou čistotou, odborníci považujú gemerské ložisko za jedno z najvýznamnejších na svete. Výsledky geologického prieskumu predpokladajú, že sa v ložisku nachádza niekoľko miliónov ton mastenca – suroviny, ktorá sa využíva vo farmaceutickom, chemickom, kozmetickom a papierenskom priemysle.

Zdroj: Skanska BS, a.s.