Partneri sekcie:

Nový softvér

image 89671 25 v1

Aktuálne ceny produktov a riešení od spoločnosti MACCAFERRI teraz nájdete i v novom stavebnom softvéri CENKROS 4. Spoločnosť MACCAFERRI CENTRAL EUROPE, ako dodávateľ geotechnických riešení sa minulý rok podieľala spoločne s firmou Cenekon na aktualizácii databázy položiek cenníkových prac geotechnických konštrukcií.

Výsledkom tejto spolupráce, je nová aktualizovaná databáza položiek a riešení, v ktorej nájdete jednotkové ceny drôtokamenných konštrukcií a takisto vystužených a oporných konštrukcií, s ohľadom na ich umiestnenie v konkrétnom prostredí, pričom je zohľadnená ich očakávaná návrhová životnosť v súlade s požiadavkami investora (NDS, SSC, ŽSR).

V rámci aktualizácie sa podarilo do databázy zapracovať položky, ktoré neboli inovované celé roky a takisto položky, ktoré reprezentujú nové inovatívne technológie, ktoré sa dnes už bežne používajú v cestnom a železničnom staviteľstve.

Tento softvér pokrýva všetky činnosti spojené s prípravou a realizáciou stavebnej zákazky. Umožňuje rýchlo pripraviť kvalitnú cenovú ponuku s aktuálnymi cenami materiálov a stavebných prác. Jednoducho v ňom kalkulujete náklady, máte prehľad o čerpaní a fakturácii vykonaných prác. Pilotným projektom, na ktorom sa overili a porovnali náklady jednotlivých riešení s praxou, bol projekt diaľnice D3 Žilina (Strážov) – Žilina (Brodno), ktorý realizuje združenie zložené zo zhotoviteľov Eurovia SK a.s. a Hochtief CZ s.r.o.

www.maccaferri.com/sk

KategórieGeotechnika