Partneri sekcie:

Terminál intermodálnej prepravy Lužianky

Terminál Lužianky

Moderné servisné zariadenie je súčasťou strategického priemyselného parku Nitra-Sever a na hlavnú železničnú sieť je napojené jednokoľajovou neelektrifikovanou traťou. Investícia má prispieť k zníženiu dopadu parku Nitra-Sever na životné prostredie a tiež k úspešnému naplneniu celoeurópskeho záväzku presunúť do roku 2030 30 – 50 % výkonov cestnej dopravy na železnice či vodu.

Terminál sa nachádza v tesnej blízkosti závodu Jaguar Land Rover, ktorý bude jeho najväčším používateľom. Produkcia bude uskladnená na ploche viac ako 56 000 m2 a následne expedovaná prostredníctvom štyroch dvojpodlažných nakladacích rámp a príslušných manipulačných koľají.

Projektová dokumentácia sústavy rámp, čiastočne realizovaná technológiou BIM, získala prvú cenu v súťaži Tekla BIM Awards v kategórii „projekty infraštruktúry“ a postúpila do celosvetového kola súťaže.

Projekt zrealizovala spoločnosť STRABAG, s. r. o., v spolupráci so sesterskou spoločnosťou STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo, s. r. o.

Terminál Lužianky
Miesto: Nitra
Investor: Železnice Slovenskej republiky
Ukončenie: 3. Q 2018

ZDROJ: STRABAG s.r.o.

KategórieDoprava