parkovaci dom univerzitnej kliniky vo venusbergu
Galéria(11)

Parkovací dom Univerzitnej kliniky vo Venusbergu

Partneri sekcie:

„S rozširovaním parkovacích miest budeme schopní zabezpečiť dostatok parkovacích miest pre všetkých návštevníkov, pacientov a našich zamestnancov,“ hovorí Dr. Dirk Tenzer, vedúci rozvoja podnikania na Univerzitnej klinike v Bonne. Nové parkovacie domy odbremenia tak obyvateľov, ako aj okolie Venusbergu a prispejú k zlepšeniu dopravnej situácie v areáli kliniky.

02 big image
03 big image
04 big image
05 big image
06 big image
07 big image
08 big image
09 big image
Druhý z troch naplánovaných parkovacích domov v areáli Univerzitnej kliniky

Univerzitná klinika má od 31. 5. 2012 nový parkovací dom, ktorý je plne v prevádzke. Ide o druhý z troch parkovacích domov naplánovaných v rámci areálu kliniky.

Nový parkovací dom „Süd“ má 750 parkovacích miest na celkovo 14 parkovacích úrovniach. Z tohto počtu je 14 miest určených pre ťažko postihnuté osoby, 7 pre autá rodičov s deťmi a 53 pre ženy. Výstavba trvala jedenásť mesiacov a parkovací dom sa nachádza na ulici Sigmund-Freud, 400 metrov od hlavnej brány v smere jazdy na neurologické centrum. Na realizáciu modernej novostavby sa spotrebovalo 500 ton ocele.
Sivú oceľovú konštrukciu oživili architekti s architektonického štúdia synarchitekten fasádnymi doskami a podhľadmi v žltej farbe. Zasklené fasádne prvky zabezpečujú zvukovú ochranu. Stavebné náklady vo výške 5 miliónov eur hradila Univerzitná klinika z vlastných zdrojov.

Na zabezpečenie maximálnej bezpečnosti používateľov sú na jednotlivých poschodiach zabudované videokamery a zariadenia tiesňovej linky. Okrem toho sa v celom parkovacom dome nachádza svetlé automatizované osvetlenie so šetriacimi LED-diódami. Parkovací dom je otvorený 24 hodín denne. Poplatky možno uhradiť pri vjazde, ale aj pri výjazde na severnej alebo južnej strane parkovacieho domu, kde sa nachádzajú jednotlivé platobné automaty. Okrem toho majú návštevníci k dispozícii 30 minút na výjazd na závore. Architekti nezabudli ani na cyklistov. Stojany na odloženie bicyklov sa nachádzajú na severnej strane v prízemnej časti nového parkovacieho domu.

V roku 2008 sa realizoval prvý z troch parkov „Nord“, ktorý disponuje 440 parkovacími miestami. V roku 2013 by sa mal začať realizovať tretí, posledný parkovací dom „Mitte“, ktorý poskytne ďalších 700 miest. Spolu tak bude k dispozícii 1 890 parkovacích miest.


Zasklené fasádne prvky zabezpečujú zvukovú ochranu.


Na realizáciu modernej novostavby sa spotrebovalo 500 ton ocele.


Nosnú konštrukciu tvoria oceľové I-profily. Sivú oceľovú konštrukciu oživili architekti s architektonického štúdia synarchitekten fasádnymi doskami a podhľadmi v žltej farbe.


Žltá farba dominuje aj únikovým východom


Tienenie a odhlučnenie schodiskového priestoru je zabezpečené oceľovými vertikálnymi lamelami.


Lamely vytvárajú zaujímavý optický efekt. Aj to je dôkazom toho, že parkovací dom nemusí byť všednou záležitosťou.


V celom parkovacom dome nachádza svetlé automatizované osvetlenie so šetriacimi LED-diódami.


Nový parkovací dom „Süd“ má 750 parkovacích miest na celkovo 14 parkovacích úrovniach.

TEXT: Reiner Vollmer, wad
FOTO: synarchitekten