image 80708 25 v1
Galéria(6)

Medzinárodné letisko v Mexiku

Vyše hodiny cesty a približne 43 kilometrov od centra hlavného mesta Mexika sa dnes rozkladá územie, ktoré vybrali za novú vstupnú bránu do krajiny.

01 FREE FERNANDO ROMERO ENTERPRISE FOSTER AND PARTNERS AICM CENTRAL SPACE
02 FREE FERNANDO ROMERO ENTERPRISE FOSTER AND PARTNERS AICM AERIAL
03 FREE FERNANDO ROMERO ENTERPRISE FOSTER AND PARTNERS AICM
04 FREE FERNANDO ROMERO ENTERPRISE FOSTER AND PARTNERS AICM INTERIOR
06 NAICM Planta Nivel 3 33x52 1
05 NAICM Planta Nivel 2 33x52 1

Ambiciózny projekt nového letiska, ktoré vo svojej finálnej podobe obslúži až 120 miliónov cestujúcich ročne, by sa mal s rozbehom roku 2016 preklopiť do realizačnej fázy. Projekt zastrešujú architekti Fernando Romero, riaditeľ renomovanej mexickej architektonickej firmy FR-EE a Sir Norman Foster, víťaz Pritzkerovej ceny a riaditeľ Foster+Partners. Spojili svoj dizajnérsky talent a viac ako 30-ročné skúsenosti v letiskovom odbore, ktoré im doposiaľ priniesli viac ako 650 ocenení za výnimočný dizajn, pričom 50 z nich sa vzťahuje na dizajn v leteckom priemysle.

Významnú úlohu v projekte majú aj špecializovaní konzultanti z Netherland Airport Consultants (NACO) so 60-ročnými skúsenosťami, ktorí naprojektovali a skonštruovali viac ako 550 letísk, ďalej spoločnosť Pragma s 25-ročnými skúsenosťami v 1 100 projektoch vo viac ako 30 krajinách a tiež mexickí štrukturálni inžinieri Colinas de Buen s vyše 60-ročnými skúsenosťami na lokálnom trhu.

X ako MeXiko

Architekti navrhli letiskový terminál do podoby písmena X, ktoré je jedným z mnohých symbolov krajiny. Priestorová membrána, ktorou je zastrešený obrovský priestor s rozlohou vyše pol milióna štvorcových metrov, je fascinujúca rovnako zo vzduchu ako zo zeme. Elegantné tvary geo­detickej strechy sú dôkazom technologického pokroku, ktorý pracuje s nadčasovými prírodnými prvkami súvisiacimi s miestnou klímou a mexickou krajinou. Primárnym cieľom, ktorý autori návrhu sledovali, bola prehľadnosť, uvoľnenosť a flexibilita celého terminálu.

Nové letisko s pôdorysom v tvare X privíta prvých pasažierov v roku 2020.

Nové letisko s pôdorysom v tvare X privíta prvých pasažierov v roku 2020.

Pasažieri budú po prílete nasmerovaní pozdĺž terminálu do polouzavretého priestoru vytvoreného rozšírením stropnej plochy ponad príletovú zónu. Postup od zóny pre check-in až po odletovú halu bude pre cestujúcich intuitívny, keďže jedinečný priestor a celistvosť strechy vytvára jasný pocit otvorenosti a vizuálneho prepojenia. Rovnaký princíp bude fungovať aj pre prichádzajúcich cestujúcich, ktorí budú postupovať od intermodálneho uzla alebo zóny vyhradenej pre príjazd osobných automobilov.

Priestorová konštrukcia zastrešenia sa nad vstupom monumentálne dvíha.

Priestorová konštrukcia zastrešenia sa nad vstupom monumentálne dvíha.

Výstavba bez lešenia

Zastrešenie celého terminálu tvorí inteligentná oceľovo-sklenená membrána zložená zo 70 % z pevných a z 30 % z transparentných materiálov. Táto efektívna štruktúra využíva solárnu energiu, zbiera dažďovú vodu, usmerňuje denné svetlo, poskytuje tieň aj výhľad a zároveň spĺňa aj vysoké tepelné a zvukové štandardy. Celá budova počíta s nízkoúrovňovými inštaláciami, ktoré oslobodzujú strop od vedenia a potrubí, čím odhaľujú inteligentný ekologický povrch membrány v jej materiálovej a konštrukčnej podstate. Projektanti predstavili výnimočný koncept jednopriestorového terminálu, ktorého konštrukčné rozpätie ďaleko presahuje 100 metrov.

Membrána sa bude dať postaviť bez lešenia ako flexibilný trojdimenzio­nálny systém. Dovolí rýchlu výstavbu letových plôch aj počas paralelnej výstavby interných systémov, vďaka čomu budú jednotlivé stavebné fázy od seba nezávislé. Tento systém tiež umožňuje väčšiu adaptabilitu v čase, keď je možné odstrániť niektoré časti, prekonfigurovať ich a znovu začleniť do stavby. Všetky subštruktúry terminálu s jednotlivými funkciami budú chránené membránou, pričom všetky budú aj v budúcnosti flexibilné s možnosťami rozšírenia, prispôsobovania sa zmenám či novým priestorovým požiadavkám.

Podzemná úroveň letiska s parkoviskom

Podzemná úroveň letiska s parkoviskom

Navyše, všetky zmeny a prestavby budú môcť byť vykonané bez obmedzení prevádzky a komfortu cestujúcich. Stavebné náklady projektu sú odhadované na 13 miliárd amerických dolárov, čo zrejme nebude konečné číslo, keďže už táto suma predstavuje oproti prvým odhadom 50 % nárast. Ambiciózny mexický projekt ašpiruje ako prvé letisko na svete na platinovú certifikáciu LEED, verzia 4. Prví pasažieri by bránami nového letiska mali prejsť už v roku 2020.

Nadzemná úroveň letiska

Nadzemná úroveň letiska

Medzinárodné letisko v Mexiku

Miesto: Zona Federal del Lago de Texcoco, Mexiko
Ohlásenie projektu: 2014
Architekti: FR-EE a Foster+Partners
Začiatok výstavby 1. fázy: 2015-2016
Ukončenie výstavby 1. fázy: 2020
Odhadované náklady: 13 mld. amerických dolárov
Terminál: 554 925 m2

Mexiko TEXT: Mária Nováková, Dokumentácia: FR-EE

Článok bol uverejnený v časopise ASB.