Partneri sekcie:

Dva slovinské tunely sú prerazené

Dva slovinské tunely sú prerazené

Za necelých päť mesiacov prerazili prievidzskí tunelári slovinské tunely Tabor a Barnica, ktoré sa nachádzajú približne 70 km od Ljubljany a sú súčasťou diaľnice Razdrto – Vipava, Rebrnice na trase do Talianska. Práce na tuneloch plánuje spoločnosť Skanska stavebne dokončiť na prelome mesiacov február - marec 2008.

Projekt výstavby oboch tunelov spolu s riadiacim centrom je technicky i technologicky náročný, nakoľko Tabor aj Barnica sú priamo napojené na viadukty. „Spolu sme vyrazili viac ako kilometer a pol tunela na novom diaľničnom úseku, ktorý po uvedení do prevádzky výrazne zvýši plynulosť a bezpečnosť dopravy, komfort cestovania, ale hlavne odbremení okolitú prírodu od ťažkej dopravy, hluku  a množstva výfukových plynov“, uviedol Marián Oravec, stavbyvedúci zo spoločnosti Skanska.
Tunel Tabor bude dlhý približne 2×600 metrov a tunel Barnica 2×300 metrov. Oba tunely sa razia metódou NRTM (Nová Rakúska Tunelovacia Metóda),  budú dvojrúrové s priečnym prierezom 76,2 m².  Budovaný úsek diaľnice „Razdrto – Vipava, Rebrnice“, dlhý približne 9 km vedie úbočím horského hrebeňa a napája sa na existujúcu diaľnicu v údolí. Na úseku sa buduje 9 viaduktov, 2 razené tunely, 5 tunelov budovaných otvoreným výkopom, 5 pilotných stien a 10 oporných múrov. Od začiatku prác bolo vyrazených viac ako 1620 metrov v kalote tunela, čo je jeho vrchná stropná časť. Práce pokračujú razením zostávajúcich dvoch častí – stredného ústupku a spodnej protiklenby tunelov ako aj  dvoch spojovacích chodieb medzi oboma rúrami tunela Tabor.  Súbežne s raziacimi prácami prebieha aj betonáž základových pásov a protiklenby.

Diaľničný úsek Razdrto – Vipava, Rebrnice, ktorý tvorí časť diaľnice z Ljubljany do Novej Gorice, je vysoko frekventovaný a zaťažovaný hlavne kamiónovou dopravou, smerujúcou zo strednej a východnej Európy do Talianska. (Pozn.: úsek Razdrto – Vipava je vo výstavbe, na mape zobrazený zelenou farbou, umiestnenie tunelov – červenou).

Základné údaje:
Názov stavby: Diaľničné tunely Tabor a Barnica    
Lokalita: diaľničný úsek Razdrto – Vipava, Rebrnice
Investor: DARS d.d.
Zhotoviteľ: združenie talianskych firiem Vidoni S.p.A. a Oberosler S.p.A.
Podzhotoviteľ: Skanska BS, a.s.
Začiatok stavby: apríl 2007
Ukončenie stavby: február – marec 2008
Tunel Barnica, Tunel Tabor
Dĺžka ľavej tunelovej rúry: 283,08 m, 590,45 m
Dĺžka pravej tunelovej rúry: 303,57 m, 611,76 m
Prierez: 76,2m2
Pozdĺžny úklon: –3,30%
Priečny úklon: +2,50%, –2,50% do +2,50%
Najvyššia výška nadložia nad tunelmi: 60 m
Najnižšia výška nadložia nad tunelmi: 7 m

Zdroj: Skanska

KategórieDoprava