Partneri sekcie:

Autobusová čakáreň v Hanušovciach nad Topľou

autobusova cakaren vhanusovciach nad toplou

Mesto Hanušovce nad Topľou ako investor realizuje projekt regenerácie verejných priestranstiev. Jeho súčasťou je obnova pešej zóny, vybudovanie lávky cez potok a výstavba novej autobusovej stanice. Na mieste schátraného objektu sa cestujúci čoskoro dočkajú krytého čakacieho priestoru s hygienickým zázemím.

Autori, Ing. Jozef Gonos a Ing. arch. Daniel Čižmár, pri kompozícii vychádzali z priestorových limitov parcely a základnej požiadavky na dobrý výhľad na prevádzku autobusovej dopravy. Charakteristickým poznávacím prvkom novej autobusovej stanice je zastrešenie objektu. Základné tvarovanie prevzali projektanti z okolitej zástavby v centre mesta a vytvorili prienik sedlovej a valbovej strechy. Výrazný dynamický efekt dosiahli použitím oceľových priehradových nosníkov na podopretie vysunutého hrebeňa strechy na priečelí budovy. Spolu s veľkými zasklenými plochami a výraznou žlto-sivou farebnosťou objekt odvážne dominuje svojmu okoliu, čo je pri jeho funkcii nezanedbateľná výhoda.


Celková situácia – regenerácia verejného priestoru centra Hanušoviec nad Topľou zahŕňa aj revitalizáciu zelene, rekonštrukciu spevnených plôch, osvetlenia a lávky pre peších, ako aj doplnenie prvkov drobnej architektúry.

Čakáreň pre cestujúcich je prízemná, s možnosťou dobudovania druhého nadzemného podlažia v podstrešnom priestore. Do vestibulu je bezbariérový prístup cez automatické posuvné dvere. Otvorený interiér dotvárajú železobetónové nosníky osadené vo výške +3,00 m, s osovou vzdialenosťou 2 m a strešný vikier s možnosťou presvetlenia denným svetlom aj z druhej strany. Drevené podbitie strechy kopíruje jej tvar v interiéri aj v exteriéri. Prekrytie vonkajšieho čakacieho priestoru tvorí železobetónová doska s hrúbkou 170 mm.

doprava,zastavka,projekt

doprava,zastavka,projekt,oceľ,drevo

Objekt bude založený na monolitických železobetónových pásových základoch. Vertikálne konštrukcie budú murované z keramických tvárnic so zateplením a s hliníkovými výplňami otvorov. Strechu s drevenou konštrukciou krovu pokrýva titánzinkový plech.


Pôdorys prízemia – modrú plochu tvorí čakáreň pre cestujúcich, červená je zázemie pre personál a žltá sú hygienické priestory.

Rez objektom – jednoduchá hmota prízemia je v kontraste s konštrukciou strechy.

V súčasnosti prebieha realizácia stavby. Projekt financovaný zo štrukturálnych fondov EÚ by mal vyriešiť prevádzkové a estetické nedostatky parteru malého mesta na východe Slovenska. Dobudovanie autobusovej stanice a realizácia ostatných stavebných objektov prispejú ku skultivovaniu centra Hanušoviec nad Topľou, čo ocenia nielen obyvatelia, ale aj návštevníci tohto mesta.

Autobusová čakáreň v Hanušovciach nad Topľou
Názov stavby:  Autobusová čakáreň (SO 04), súčasť projektu Regenerácia verejných priestranstiev v meste Hanušovce nad Topľou
Investor:  Mesto Hanušovce nad Topľou
Autor návrhu:  Ing. Jozef Gonos a Ing. arch. Daniel Čižmár, akad. soch. Ján Leško (spolupráca na lávke pre peších)
Zastavaná plocha: 224,00 m2
Úžitková plocha: 196,31 m2
Obstavaný priestor: 1 550,00 m3

Mária Nováková
Vizualizácie: JEGON

Článok bol uverejnený v časopise ASB.

–>–>

KategórieDopravaZnačky