Dni slovenských cestárov 2019

Cestárska súťaž sypačov

Predstavitelia štátnej správy a samosprávy, správcovia ciest a odborníci zo Slovenska, Česka, Maďarska, Poľska a Ukrajiny sa v dňoch 17. – 18. októbra 2019 stretnú v Púchove na 24. ročníku Dní slovenských cestárov. Podujatie organizuje Slovenská cestná spoločnosť v spolupráci so Správou ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Odborná časť programu bude zameraná na problematiku správy, prevádzky a údržby cestných komunikácií, prezentáciu projektov cestnej infraštruktúry v programovacom období 2014 – 2020 a prezentáciu najnovších produktov firiem pôsobiacich v oblasti údržby cestných komunikácií. Tradičnou súčasťou podujatia je futbalový turnaj a cestárske rodeo, v ktorom si v jazde zručnosti zmerajú svoje sily vodiči „sypačov“ z celého Slovenska.

Súťaž šoférov na Dňoch slovenských cestárov

Podujatie je určené pre širokú odbornú verejnosť, pracovníkov štátnej správy, samosprávy, správcov cestných komunikácií, investorov, projektantov, pracovníkov výskumných organizácií a vysokých škôl.

Záštitu nad 24. ročníkom Dní slovenských cestárov prevzali minister dopravy a výstavby SR Arpád Érsek, predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslav Baška a primátorka mesta Púchov Katarína Heneková.

Viac informácií: www.cestnaspol.sk a on-line registrácia: www.ankov.sk

Dni slovenských cestárov
Dni slovenských cestárov |