Partneri sekcie:

Hydroizolačná stierka na vonkajšie steny pivníc, základy a betónové dielce (pracovný postup)

Pred aplikáciou hydroizolačnej stierky je potrebné podklad vhodne upraviť.

Na hydroizoláciu stien pivníc, základov a betónových stavebných dielcov proti zemnej vlhkosti, netlakovej a tlakovej vode, hydroizoláciu soklov, vytvorenie hydroizolačnej vrstvy terás a balkónov pod drevené a kompozitné dosky či dlažbu na terčoch alebo ochranu stavebných konštrukcií proti chloridom je vhodné použiť flexibilnú minerálnu hydroizolačnú stierku.

Pred aplikáciou hydroizolačnej stierky je potrebné podklad vhodne upraviť. Odstrániť štrkové hniezda, prelivy z debnenia, trhliny, prach, vodoodpudivé nečistoty, oddebňovacie oleje, staré nátery a ďalšie vrstvy, ktoré by mohli znížiť priľnavosť. Trhliny, diery a štrkové hniezda sa odporúča vyplniť stierkou vystuženou vláknami. Cementové podklady je potrebné vopred dôkladne navlhčiť.

Podklad musí byť pred nanesením hydroizolačnej stierky matne vlhký, bez vodného filmu a kaluží. Vápenno-cementové omietky, pórobetón alebo podobne veľmi nasiakavé podklady a hladké betónové plochy sa odporúča ošetriť penetračným náterom zriedeným vodou v predpísanom pomere (1 : 2). Penetračný náter je potrebné pred nanesením hydroizolačnej stierky nechať vyschnúť.

Spracovanie hydroizolačnej stierky

Tekutá zložka sa v prípade potreby pred zmiešaním oboch zložiek premieša. Naleje sa do vhodnej čistej nádoby a pridá sa prášková zložka. Zmes sa mieša 3 min. vhodným miešadlom, až kým nevznikne homogénna zmes. Nechá sa 1 min. odstáť a opätovne sa krátko premieša. Prvá vrstva hydroizolačnej stierky sa aplikuje na podklad celoplošne hladidlom, štetkou alebo valčekom.

Druhá, eventuálne tretia vrstva hydroizolačnej stierky sa nenesie hladidlom do celkovej hrúbky max. 5 mm (v závislosti od očakávaného zaťaženia vodou – zemná vlhkosť, netlaková voda 2 mm (hrúbka suchej vrstvy), tlaková voda 2,5 mm). Po dostatočnom zaschnutí hydroizolačnej vrstvy sa môžu celoplošne alebo rámovo-bodovou metódou lepiť drenážne alebo tepelnoizolačné dosky.

INFO O MATERIÁLI:
» Dvojzložková flexibilná reaktívna hydroizolácia stien pivníc, základov a betónových stavebných dielcov proti zemnej vlhkosti, vzlínajúcej presakujúcej vode a tlakovej vode; odolná proti radónu, posypovým soliam a mrazu.

Čo budete potrebovať

 • Penetračný náter (pri silno nasiakavých podkladoch)
  PCI Gisogrund® 404
  spotreba: 0,1 až 0,2 l/m2 (v závislosti od nasiakavosti podkladu), plechovka 5 a 20 l, 5 l = 109,50 €
 • Flexibilná hydroizolačná stierka
  PCI Barraseal® Turbo
  spotreba: 2,5 kg/m2 (hrúbka suchej vrstvy 2 mm), 3,2 kg/m2 (hrúbka suchej vrstvy 2,5 mm), približne 3,5 až 5 kg/m2 (lepenie tepelnoizolačných dosiek), balenie 20 kg (tekutá zložka 10 kg, prášková zložka 2 × 5 kg), 20 kg = 126 €
 • Náradie a pomôcky
  plastová nádoba
  elektrické miešadlo
  oceľové hladidlo, štetka alebo valček
  zubové hladidlo
  murárska lyžica

01 | Kontaktná vrstva

Kontaktná vrstva hydroizolačnej stierky sa aplikuje na podklad celoplošne hladidlom, štetkou alebo valčekom.
01 | Kontaktná vrstva
01 | Kontaktná vrstva | Zdroj: BASF

02 | Hydroizolačná vrstva

Hydroizolačná stierka sa nanesie min. v dvoch vrstvách. Druhá, eventuálne tretia vrstva hydroizolačnej stierky sa pre kontrolu hrúbky nenesie zubovým hladidlom v požadovanej hrúbke (max. 5 mm).
02 | Hydroizolačná vrstva
02 | Hydroizolačná vrstva | Zdroj: BASF

03 | Vyhladenie finálnej vrstvy

Finálna vrstva hydroizolačnej stierky sa vyhladí rovnou stranou oceľového hladidla tak, aby vznikol hladký, jemne štruktúrovaný povrch.
03 | Vyhladenie finálnej vrstvy
03 | Vyhladenie finálnej vrstvy | Zdroj: BASF

04 | Tepelnoizolačná vrstva

Po dostatočnom zaschnutí hydroizolačnej vrstvy (3 až 6 hod.) sa celoplošne alebo rámovo-bodovou metódou nalepia tepelno-izolačné dosky alebo drenážna vrstva.
04 | Tepelnoizolačná vrstva
04 | Tepelnoizolačná vrstva | Zdroj: BASF
TEXT: spracované z podkladov firmy BASF
FOTO: BASF
KategórieStavebníctvo