Hydroizolácia základov cementovým hydroizolačným systémom (Pracovný postup)

Na izolovanie základov, soklov alebo stien pivníc proti vode sa odporúča použiť vhodnú izolačnú maltu na cementovej báze. Pred nanesením hydroizolačnej malty na určené časti stavebných konštrukcií je potrebné podklad vhodne pripraviť.

Krok 9: Navlhčenie podkladu

Podklad, na ktorý sa bude aplikovať tesniaca malta, sa celoplošne navlhčí vodou tak, aby nevznikli mláky.

09 Navlhčenie podkladu
09 Navlhčenie podkladu |

Krok 10: Spracovanie izolačnej malty

Obsah balenia sa nasype do vody (2,5 objemového dielu tesniacej malty s 1 dielom vody) a rozmieša sa nízkootáčkovým elektrickým miešadlom. Mieša sa, až kým nevznikne jednoliata zmes bez hrudiek.

10 Spracovanie izolačnej malty
10 Spracovanie izolačnej malty |

Krok 11: Prvá vrstva tesniacej malty

Na pripravený podklad sa pomocou štetky nanesie čerstvá zmes izolačnej malty a nechá sa zatvrdnúť.

11 Prvá vrstva tesniacej malty
11 Prvá vrstva tesniacej malty |

Krok 12: Izolačná malta na druhú vrstvu

Obsah balenia sa nasype do vody (3 objemové diely tesniacej malty s 1 dielom vody) a rozmieša sa nízkootáčkovým elektrickým miešadlom. Mieša sa, až kým nevznikne jednoliata zmes bez hrudiek vhodná na nanášanie oceľovým hladidlom.

12 Izolačná malta na druhú vrstvu
12 Izolačná malta na druhú vrstvu |

Prečítajte si tiež: Ako postaviť dobré základy domu

Krok 13: Druhá vrstva izolačnej malty

Na dostatočne zatvrdnutú, avšak ešte vlhkú vrstvu tesniacej malty sa nanesie oceľovým hladidlom druhá vrstva a zarovná sa. Po nanesení druhej vrstvy je potrebné skontrolovať, či má hydroizolačná vrstva požadovanú hrúbku.

13 Druhá vrstva izolačnej malty
13 Druhá vrstva izolačnej malty |

Krok 14: Osadenie hliníkového profilu

Na hornej hrane celoplošne nanesenej tesniacej malty sa pomocou vodováhy vyznačí horizontálna čiarka a osadí sa hliníkový profil.

14 Osadenie hliníkového profilu
14 Osadenie hliníkového profilu |

Krok 15: Profil s netkanou textíliou

Netkaná geotextília, ktorá bude slúžiť ako ochrana tesniacej malty pred mechanickým poškodením, sa nasunie na druhú časť hliníkového profilu a profil sa zacvakne do profilu osadeného na stene.

15 Profil s netkanou textíliou
15 Profil s netkanou textíliou |

Krok 16: Ochranná vrstva

Jednotlivé pásy netkanej textílie sa osádzajú so vzájomným presahom 100 mm. V mieste styku pásov sa netkaná textília pripevní do podkladu.

16 Ochranná vrstva
16 Ochranná vrstva |

 

Text: spracované z podkladov firmy Henkel
Foto: Henkel

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné materiály 1/2020.