HELUZ prostup

HELUZ je prvým výrobcom komínov bezpečných podľa novej normy

Spoločnosť HELUZ je prvým výrobcom komínových systémov, ktorý absolvoval so svojimi systémami skúšky v súlade s novou normou EN 1443.

Je teda prvým výrobcom, ktorý je schopný na Slovensku svojim zákazníkom ponúknuť garanciu bezpečného zabudovania komínov do stavby. Ide predovšetkým o bezpečné vzdialenosti horľavých konštrukcií od plášťa komína pri prechode komínového telesa strechou (obálkou budovy).

HELUZ testovani 2
Zdroj: HELUZ

Moderný komínový systém HELUZ IZOSTAT je vhodný pre všetky typy palív (pevné, plynné a kvapalné palivá) a určený pre podtlakovú (atmosférickú) prevádzku. Obsahuje tenkostenné keramické izostatické vložky, tepelnú izoláciu a brúsené tehlové komínové tvarovky.

komin HELUZ IZOSTAT
Komín HELUZ IZOSTAT | Zdroj: HELUZ

Komínový systém HELUZ IZOSTAT je možné kombinovať s akýmkoľvek systémom HELUZ vrátane celej, polovičnej alebo ventilačnej prázdnej šachty. Svojou konštrukciou umožňuje nielen bezpečný odvod spalín do voľného ovzdušia, ale aj prisávanie vzduchu k spotrebiču jedným komínovým prieduchom.

www.heluz.sk