Fotovoltaika na streche s izoláciou FATRAFOL

Fotovoltaika sa stáva stále dôležitejšou súčasťou celosvetových snáh o prechod na udržateľné zdroje energie. Uvedieme pár odporúčaných pravidiel, ktoré s umiestnením fotovoltaiky na streche s izoláciou FATRAFOL súvisia.

Pred samotným položením fotovoltaiky odporúčame kontrolu stavu hydroizolácie, kontrolu správnosti zrealizovania detailov aj celej strechy.

Zdroj: FATRA IZOLFA

Ako možné riešenie stabilizácie fotovoltaiky na streche odporúčame systém FATRAFAST. Všeobecne sa neodporúča inštalovať FATRAFAST aj samotnú fotovoltaiku na krytiny, kde je už vizuálne zjavná degradácia fólie, čo sa ukáže aj pri zhoršenej zvárateľnosti s FATRAFASTom. Ideálnym riešením je však umiestniť fotovoltiku na úplne novú strechu.

Zdroj: FATRA IZOLFA

FATRAFAST sa skládá z PVC-P profilu a hliníkovej vystuženej vložky. Hliníková vložka umožňuje zafixovať fotovoltaiku kotevnými prvkami. Na upevnenie konštrukcií sa používajú nerezové šróby.

Zdroj: FATRA IZOLFA

Podrobnejšie informácie o fotovoltaike na strechách s izoláciou FATRAFOL nájdete na našich stránkach.

Zdroj: FATRA IZOLFA, a.s.