Fasáda StoVentec na polyfunkčnom dome Leonardo v Trnave
Galéria(6)

StoVentec: trojdimenzionálna predsadená vetraná fasáda „v službách“ dizajnu

Systémy StoVentec umožňujú bezpečnú procesne-technickú manipuláciu s trojrozmernými plochami fasád, môžu byť opatrené bezškárovou omietkou alebo obložené prírodným kameňom či keramikou. V rámci reťazca digitálnych procesov - od plánovania až po montáž - majú pritom projektanti a architekti plnú podporu zo strany odborníkov skupiny Sto.

Jedna zo základných potrieb architektov – vyjadriť svoje nápady aj prostredníctvom plášťa budovy – vyvoláva rastúci dopyt po zakrivených homogénnych plochách, niekedy hladkých, niekedy s textúrou. To potom vedie k podstatne vyšším nárokom na nosnú konštrukciu, povrchy a ich spracovanie. V tejto oblasti je významným pomocníkom tvorcov predsadený odvetrávaný systém StoVentec.

Systémy StoVentec sú vďaka svojej prispôsobivosti vhodné nielen pre energeticky optimalizované úpravy fasád pri novostavbách, ale aj pri rekonštrukciách. Vždy sa skladajú z individuálne spočítanej nosnej konštrukcie z nerezovej ocele alebo hliníka, zateplenia z minerálnej vlny a ochrannej vrstvy, ktorá opäť môže byť podkladom pre rôzne povrchové úpravy. Konštrukčné oddelenie izolácie a opláštenia predsadeným odvetrávaným priestorom na jednu stranu slúži na to, aby bola vlhkosť neustále odvádzaná od nosnej časti a jej zateplenia, na druhú stranu výrazne zlepšuje protihlukovú ochranu. Vďaka nej sú systémy veľmi robustné, odolné a majú dlhú životnosť.

Rodinný dom v Rakusku s fasádou StoVentec R
Rodinný dom v Rakusku s fasádou StoVentec R

Jadrom opláštenia je nosná omietková doska z ľahčeného skleneného granulátu. Tá je z oboch strán laminovaná armovacou tkaninou zo sklenených vlákien, ktorá je veľmi odolná proti trhlinám. Takéto spojenie vytvára prenos zaťaženia, ktorého charakteristika je porovnateľná s železobetónom. Napriek tomu je vlastná hmotnosť dosky s hrúbkou dvanástich milimetrov veľmi nízka – iba 6 kg/m2. Touto nosnou doskou sa dajú vytvárať ambivalentné zakrivené plochy – s polomerom ohnutia od štyroch do troch metrov a so všetkými druhmi plôch odklonených od vertikály.

Pre projektovanie takejto fasády je nevyhnutný kompletný 3D model, ktorý zahŕňa nosnú konštrukciu, nosnú dosku a koncové vrstvy, pretože reťazec digitálnych procesov v týchto prípadoch zahŕňa aj proces výroby a montáže. Tu spoločnosť Sto poskytuje architektom podporu pri plánovaní projektu. Skúsenosti odborníkov na fasády z nemeckého Schwarzwaldu s riešeniami „iD Individual Digital Engineering“ umožňujú intenzívnu spoluprácu pri kontrole 3D údajov.

StoVentec Glass rez systému SK
StoVentec Glass rez systému SK

Nerealizovateľné detaily sú tak včas rozpoznané a optimalizované, vďaka tomu je proces rýchlejší a efektívnejší a je zaistená jeho uskutočniteľnosť. Nevyhnutná nosná konštrukcia, rôzne geometrie a nadstavby koncových vrstiev sú vytvorené podľa zadania (napr. podľa sklonu). Nosnú konštrukciu je v mnohých prípadoch možné realizovať vo variante bez tepelných mostov, ktorá je certifikovaná darmstadtským Inštitútom pasívneho domu, v ostatných prípadoch vo variante optimalizovanej z hľadiska tepelných mostov.

Fasáda StoVentec Glass na tlačiarni v Drážďanoch
Fasáda StoVentec Glass na tlačiarni v Drážďanoch

Predsadený prevetrávaný zatepľovací systém ponúka predovšetkým bezškárovú povrchovú úpravu, ktorú je možné kombinovať s rôznymi povrchovými úpravami. V sortimente Sto medzi ne patria omietky (StoVentec R), prírodný kameň (StoVentec S), keramický obklad (StoVentec C), sklenená mozaika (StoVentec M) a sklo (StoVentec G).

Fasády plniace najvyššie požiadavky na vzhľad a odolnosť sú realizovateľné aj zo systémov s priznanými škárami – s panelmi z prírodného kameňa (VeroStone Massive) alebo zo sklenených panelov (StoVentec Glass). Pri systéme StoVentec bezo zvyšku platí: kto zatepľuje, nepotrebuje sa vzdať individuality. Limity, ktoré nás brzdia pri kontaktných zatepľovacích systémoch, u StoVentec neplatia.

Viac informácií o predsadenom prevetrávanom zatepľovacom systéme StoVentec nájdete na www.sto.sk.

Fasáda StoVentec Glass na tlačiarni v Drážďanoch
Fasáda StoVentec Massive na budove firmy StoVerotec v Lauingene
Fasáda StoVentec na polyfunkčnom dome Leonardo v Trnave
Rodinný dom s fasádou StoVentec
Rodinný dom v Rakusku s fasádou StoVentec R
StoVentec Glass rez systému SK

ZDROJ: PR článok spoločnosti STO Slovensko, s.r.o.