Odvetraná fasáda
Galéria(8)

Odvetrané fasády AVG z kvalitného hliníka

Partneri sekcie:

Odvetrané fasády AVG ponúkajú jedinečný, moderný a nadčasový vzhľad budov, rezidenčných objektov a moderných rodinných víl. Odvetrané fasády AVG sú vyrobené z vysokokvalitných hliníkových plechov rôznych zliatin v povrchovej úprave, ktorá zaručuje fasádam dlhú životnosť. Nie nadarmo sa hovorí, že hliník je overeným fasádnym materiálom 21. storočia.

Administratívna budova s hliníkovou odvetranou fasádou
Administratívna budova s odvetranou fasádou
Budova s odvetranou fasádou
Detail odvetranej fasády
Fasádne kazety na rodinnom dome
Odvetraná a presklená fasáda
Odvetraná fasáda

Prečo sa väčšina investorov, projektantov a architektov rozhodne pre odvetranú fasádu z hliníka ?

Je veľmi dôležité vybrať dobré riešenie pre fasádu budovy, rezidenčného objektu alebo rodinnej vily. Fasády objektov sú vystavené desiatky rokov vplyvom vonkajšieho prostredia. Mráz, chlad, vysoká teplota, zvyšujúca sa intenzita UV žiarenia, voda a nečistoty, ktoré dlhodobo pôsobia na všetko čo sa nachádza vo vonkajšom prostredí a teda aj na fasády, im dajú poriadne zabrať.

Vplyv vonkajšieho prostredia zanecháva na fasádach objektov stopy, ktoré sa začínajú skôr či neskôr prejavovať. Posledné roky boli vyvinuté rôzne materiály, ktoré sa postupne aplikujú na fasády. Niektoré takéto materiálové zloženie bolo určené primárne na iné využitie, a to predovšetkým pre použitie v interiéroch.

Spoločnosti, ktoré vyrábajú materiály určené hlavne pre interiérové použitie, stále hľadajú odbyt svojich výrobkov. Niektoré z nich po úpravách týchto interiérových materiálov začali ich používať ako výrobky pre vonkajšie fasádne obklady. Niektoré takéto „fasádne“ materiály sú napríklad vyrobené z celulózy, papiera a ich dekoráciu tvorí papierová tapeta. Nestálosť overia roky a počasie. Stále sa zvyšujúca intenzita UV žiarenia dá zabrať aj takým fasádnym materiálom, ktoré sú overené jedným storočím.

Jedným z takýchto materiálov je hliník. Väčšinu fasád významných budov, ktoré boli navrhované úspešnými projekčnými a architektonickými kanceláriami pokrýva hliník.

Administratívna budova s odvetranou fasádou
Administratívna budova s odvetranou fasádou | Zdroj: AVG group

Významné výškové budovy vo svete majú fasády vyrobené z vysokokvalitného hliníka, ktorý chráni a zdobí fasády týchto budov aj niekoľko generácií. Hliník je vyrovnaným materiálom pre svoje vynikajúce vlastnosti, ktorými sú hlavne pevnosť, nízka hmotnosť, dlhá životnosť a vysoká odolnosť voči vplyvom vonkajšieho prostredia.

Hliníkové fasádne prvky AVG (fasádne kazety) sú vyrábané s vysokou presnosťou CNC technológiou. Na stavbe sa tieto presne vyrobené fasádne hliníkové prvky už len odborne montujú. Na stavbách nedochádza k ich dodatočným úpravám nevhodným postupom a nevhodným náradím ako pri iných systémoch.

Voliteľný rozmer (dĺžka x šírka x hĺbka) a tvar hliníkovej fasádnej kazety dovoľuje na fasáde vytvoriť jedinečný a originálny raster , takmer bez obmedzenia. Pre všetky tieto vlastnosti sú hliníkové odvetrané fasády ideálna voľba obkladu fasád všade tam, kde je dôležitá vysoká kvalita, presnosť v detailoch a dlhá životnosť fasády. Aj preto má väčšina moderných budov, rezidenčných stavieb a rodinných víl odvetrané fasády z hliníka.

Odvetrané fasády AVG z hliníka – „originálne riešenia pre takmer každú dizajnovú výzvu, veľkú alebo malú“

Zároveň je potrebné zdôrazniť, že hliníkové odvetrané fasády (hliníkové kazety) vytvoria presné detaily rohov, nároží, ostení a nadpraží. Fasádne kazetové dielce sú vyrábané presnými CNC strojnými technológiami s vysokou presnosťou.

Žiadna fasáda z iných materiálov nie je taká dokonalá a presná v detailoch ako je hliníková fasáda. Čo je však tiež veľmi dôležité pri fasáde z hliníka je jej požiarna odolnosť. Odvetrané fasády AVG z hliníka okrem vysokej kvality a moderného vzhľadu spĺňajú aj najprísnejšie kritérium požiarnej odolnosti A1. Hliníková odvetraná fasáda AVG s požiarnou odolnosťou A1 nehorí a nedymí. Tieto jej vlastnosti zaručujú, že prípadný požiar sa až do príchodu hasičov nebude po fasáde šíriť ďalej.

Odvetraná hliníková fasáda AVG – „kvalita a presnosť , ktorú objavíte v detailoch“

Odvetrané fasády z hliníka od AVG a ich výhody

 • moderný a nadčasový vzhľad budov
 • najpresnejšie detaily rohov, nároží, nadpraží, ostení
 • dlhá životnosť bez straty vlastností oproti fasádam z iných materiálov
 • hliník je materiál overený storočím
 • vysoká odolnosť voči vplyvom vonkajšieho prostredia
 • vysoká presnosť prvkov vyrábaných CNC technológiou
 • najvyššia požiarna odolnosť A1, fasády nehoria a nedymia
 • voliteľné rozmery hliníkových kaziet v šírke a dĺžke od 20 mm do 4000 mm
 • rýchla výroba a dodávka do 4 týždňov
 • farebné prevedenie podľa RAL a špeciálne farby bez obmedzenia od 1 m2
 • vypracujeme technickú a výrobnú dokumentáciu
 • vyriešime a zakreslíme podrobné stavebné detaily
 • statické výpočty k fasádam a systémom
 • jednoduchá, rýchla a presná montáž
 • montáž hliníkových fasád nie je ovplyvnená počasím
 • najvyššia požiarna odolnosť A1, fasády nehoria a nedymia
Fasádne kazety na rodinnom dome
Fasádne kazety na rodinnom dome | Zdroj: AVG group

Odvetrané fasády z hliníka AVG sú nehorľavé a majú najvyššiu požiarnu odolnosť v triede A1

Odvetrané fasády musia spĺňať prísne kritériá a podmienky požiarno-bezpečnostných predpisov. Podmienky pre posudzovanie požiarnych kritérií sú stanovené v príslušných vyhláškach a zákonoch, ktoré sa zaoberajú požiarnou ochranou a bezpečnosťou stavieb. Posudzuje sa účel stavby, konštrukčný návrh stavby, rôzne rozmerové a vzdialenostné podmienky a iné.

Pri odvetraných fasádach sa z požiarneho hľadiska ich zloženia posudzuje stupeň horľavosti (trieda reakcie na oheň) jednotlivých stavebných výrobkov. Obvykle sa jedná o tepelnú izoláciu, ktorá je pripevnená k budove napríklad tanierovými príchytkami a fasádny obkladový materiál.

Po stanovení stupňa horľavosti (triedy reakcie na oheň) stavebných výrobkov špecialistom požiarnej ochrany je potrebné, aby projektant alebo architekt stavby zvolil celú materiálovú skladbu a technické riešenie fasády s odkazom na bezpečnosť a ochranu požiarneho riešenia stavby.

Od tohto momentu preberá na seba celú právnu zodpovednosť projektant alebo architekt stavby a to za výber materiálového zloženia a technického prevedenia fasády s odkazom na obsah dokumentu požiarnej bezpečnosti stavby.

„Horľavý materiál na fasáde budovy je zdrojom paliva pre extrémne rýchlo šíriaci sa požiar“

Šírenie požiaru po fasáde budovy je nečakane rýchle a k vznieteniu budovy z vonkajšej strany často dochádza za pár minút. Je veľa príkladov nešťastných udalostí požiarov bytových domov, kancelárskych budov, obchodných centier, rodinných domov, kedy sa oheň preniesol z vnútra budovy na fasádu budovy.

Pri prípadoch prenosu požiaru na vonkajšiu časť fasády je obmedzený alebo znemožnený zásah hasičského zboru, ktorý zabezpečuje záchranu ľudských životov a hasenie požiaru. V prípade požiaru budovy z vonkajšej fasády sú dôsledky doslova katastrofické a tragické.

Pri takýchto udalostiach požiaru býva veľmi veľa obetí. Nie vždy je smrteľným zabijakom oheň, ale skôr to býva štipľavý a silne jedovatý dym z fasádnych materiálov. Tieto fasádne materiály nemuseli mať dostatočnú predpísanú požiarnu odolnosť a pri horení sú doslovne palivom s obrovskou dymivosťou.

Pri návrhu odvetranej fasády, ktorá už vo väčšine prípadov musí spĺňať prísne kritériá predpísanej požiarnej bezpečnosti stavby, treba dbať nielen na správne materiálové zloženie fasádneho obkladu, ale aj na jeho správny spôsob upevnenia k nosnej podkonštrukcii.

V prípade ak sú na fasádu kladené požiadavky v stupni horľavosti s reakciou na oheň v triede A2 alebo A1 je potrebné sa zaoberať aj vhodným spôsobom technického pripevnenia fasádnych prvkov k nosnej podkonštrukcii. Niektorý projektanti a architekti aj v takomto požiarnom zaradení fasád (trieda A1 alebo A2) navrhujú fasádne obklady upevňovať na nosnú podkonštrukciu lepiacimi hmotami.

Je potrebné uviesť, že tieto lepiace hmoty majú obvykle triedu reakcie na oheň označovanú C-s2,d0 (označenie „C“ – horľavé výrobky, obmedzene ale badateľne prispievajú k vývoju požiaru). Zároveň platí aj obvyklé obmedzenie, že lepiace systémy je možné použiť pri obytných a priemyselných stavbách maximálne do 3. poschodí v ojedinelých prípadoch do 4. až 5. poschodí.

Toto je však už potrebné podrobne konzultovať na konkrétny projekt s dodávateľom lepiacej hmoty a špecialistom požiarnej ochrany. Lepenie odvetraných fasád lepiacimi hmotami triedy „C“ môže mať za následok, že v prípade požiaru môže fasádny obklad už po krátkom čase odpadávať, čo môže spôsobiť vážne ohrozenie všetkých osôb ako aj pracovníkov hasičského zboru a ďalších záchranných zložiek vykonávajúcich evakuáciu osôb a hasenie požiaru.

Nehorľavé výrobky:

A1 „Neprispievajú k nárastu požiaru a vývoju dymu“
A2 „Neprispievajú významne k nárastu požiaru“

Horľavé výrobky:

B „Veľmi obmedzene prispievajú k nárastu požiaru“
C „Obmedzene, ale badateľne prispievajú k vývoju požiaru“
D „Podstatne prispievajú k vývoju požiaru“
E „Značne prispievajú k vývoju požiaru“

Prevetrávané fasády AVG z kvalitného hliníka spĺňajú najvyššiu triedu požiarnej odolnosti A1. Trieda A1 zaradila kvalitné a bezpečné hliníkové fasádne kazety do skupiny výrobkov, ktoré neprispievajú k nárastu požiaru a vývoju dymu. Zároveň sú upevnené k nosnej podkonštrukcii neviditeľným kotvením, cez záves priamo na fasádnej kazete. Jednoduché mechanické zavesenie fasádnej hliníkovej kazety na podkonštrukciu vytvorí pevné a bezpečné systémové riešenie kvalitnej fasády z hliníka.

Toto pevné neviditeľné uchytenie hliníkovej fasádnej kazety k nosnej podkonštrukcii s triedou požiarnej odolnosti A1 ponúka modernú a bezpečne riešenú originálnu fasádu z kvalitného materiálu na niekoľko generácií pre malé a veľké projekty.

Detail odvetranej fasády
Detail odvetranej fasády | Zdroj: AVG group

Odvetrané fasády z hliníka od AVG s kvalitnými službami

AVG group, a.s. ponúka kvalitné služby pre všetkých projektantov, architektov, stavebné spoločnosti, investorov v oblasti konzultácií a poradenstva pre výber riešenia odvetraných fasád.

 • vypracovanie návrhu riešenia pre odvetrané fasády
 • výrobná a technická dokumentácia k fasáde
 • stavebné detaily pre odvetrané fasády, hliníkové okná, hliníkové dvere a presklené fasády
 • výroba hliníkových fasád AVG na Slovensku
 • prevetrávaná fasáda, AVG z hliníka s požiarnou klasifikáciou A1
 • vlastná odborná montáž AVG našimi slovenskými pracovníkmi

www.avg-group.com
www.haly.expert

logo its very EASY

ZDROJ: PR článok spoločnosti AVG group, a.s.