Partner sekcie:
  • Stavmat
  • Vaillant
  • KM BETA

Sendvičové panely – Univerzálny, nízkoenergetický a ekonomický stavebný materiál

image 82854 25 v1

Pravdepodobne  žiaden zo stavebných materiálov „nezažil“ taký boom v poslednom období ako sendvičové panely. Našli si obľubu nie len medzi projektantmi a investormi, ale aj medzi koncovými zákazníkmi. A niet sa čo čudovať.

Ponúkajú neobyčajné možnosti pre realizáciu stavieb s unikátnym profilom, rýchlosťou montáže, atraktívnou farebnou kombináciou, kvalitnou povrchovou úpravou a  čo je najdôležitejšie požadovanými tepelnoizolačnými vlastnosťami. Predstavujú materiál, vďaka ktorému stavba spĺňa kritéria nízkoenergetických a ekonomických požiadaviek. Materiál použitý pre výplň a izoláciu spĺňa určité vlastnosti čím dodáva stavbe špecifický charakter.   

Ponuku spoločnosti Lindab tvoria tri kategórie sendvičových panelov podľa použitého izolačného materiálu a svojich vlastností s ohľadom na požiarnu odolnosť.

Lindab PUR panely – vyrábajú sa strešné alebo fasádne s výplňou polyuretán, ktorej hrúbka je možná od 40 mm až do 200 mm. Polyuretánová pena má uzavreté póry, takže má charakter nenasiakavého materiálu. Pri hustote PUR peny 40 kg/m3 tento panel spĺňa výborné tepelnoizolačné parametre a pri použití plechov z exteriéru, ale aj interiéru 0,5 mm má aj vynikajúce parametre na samotné zaťaženie na streche a fasáde.

Lindab PIR panely – sa vyznačujú rovnakými parametrami ako PUR, ale čo je najdôležitejšie, PIR pena je obohatená o prímes, ktorá zaručuje somozhasínanie PIR peny, čím tieto panely dosahujú požiarnu odolnosť EI30 min (pri dodržaní určitých montážnych postupov). V praxi to znamená, že vďaka svojim vlastnostiam dokáže dlhšie odolať pôsobeniu ohňa a teda ochrániť objekt pred deštruktívnou silou požiaru.

Lindab Minerálne panely – jadro týchto sendvičových panelov tvorí minerálna vlna, ktorá predstavuje izoláciu pre zvýšenú protipožiarnu odolnosť od EI30 do EI120 minút, v závislosti od hrúbky a typu panela. Vďaka tomu nachádzajú svoje využitie pri objektoch s nárokom na vyššiu požiarnu odolnosť a  to hlavne pri budovách s  vyšším výskytom osôb a pri rôznych stenách budov, kde je navrhnutý požiarny úsek z dôvodu blízkosti stavieb vedľa seba.

Pestrá ponuka farebnej škály ponúka na výber z  rôznych možnosti a kombinácii. Rovnako máte možnosť zvoliť si tvar, prevedenie vonkajšieho profilu a typ zámku. Variabilita použitia umožní aplikovať panely ako horizontálne, tak aj vertikálne. Tým si sami vytvoríte požadovaný efekt. Okrem použitia na fasády je možné použiť sendvičové panely v podobe strešného využitia. Vďaka nízkym prevádzkovým nákladom počas životnosti, dosiahnuté minimálnou údržbou a podstatne nižšou spotrebou energie majú sendvičové panely svoje využitie pri väčších stavbách typu sklady, výrobné haly, garáže, hangáre, chladiarenské a mraziarenské boxy…

Izolačné dosky Term PIR

Lindab Vám ponúka tepelno izolačné dosky s PIR jadrom (PIR =polyisokyanurát) s najnižším koeficientom súčiniteľom tepla 0,022 W/m*K (Al fólia). Vďaka týmto hodnotám patria PIR dosky medzi obľúbený novodobý izolačný materiál aktuálne dostupný na trhu. PIR dosky ponúkajú omnoho účinnejšiu izoláciu v porovnaní s inými izolačnými materiálmi ako je minerálna vlna či polystyrén, čo je zohľadnené pri efektívnych nákladoch, dlhej trvácnosti a bezpečnom užívaní či už domu alebo iných objektov. PIR dosky sa používajú ako súčasť izolačného systému pre tepelnú izoláciu základov, stien, vonkajších stien, stropov, terás a balkónov, plochých a šikmých striech. Predstavujú optimálnu alternatívu k dnešným obľúbeným izolačným materiálom ako sú minerálna vlna, polystyrén a XPS (extrudovaný polystyrén) a akomkoľvek tepelnoizolačnom systéme.

To sú vlastnosti, prečo sa sendvičový panel, ako stavebný materiál, teší obľube nie len medzi projektantmi, ale aj medzi realizátormi, či koncovými užívateľmi. Jeho tvárnosť a kombinovateľnosť sú dôvodmi, prečo je tento materiál hitom 21. storočia.

SPOJTE VIAC DOBRÝCH NÁPADOV A ZÍSKAJTE OD LINDAB-u HALU NA KĽÚČ!

LINDAB SYSTEMLINE Je kompletný halový systém zabezpečujúci objekt od fázy projektovania až po finálnu fázu výstavby od jedného dodávateľa. Je určený pre tvarovo zložitejšie a rozmerovo väčšie oceľové haly (viac ako 700 m2 ). Štandardná nosná konštrukcia je založená na použití normovaných profilov valcovaných za tepla podľa európskych noriem. Zastrešenie a opláštenie stien je možné buď sendvičovými panelmi, príp. sendvičovými skladbami alebo v prípade nezateplených budov trapézovým plechom.

STAVEBNÝ SYSTÉM LINDAB SBS MAXI je určený a použiteľný pre menšie a stredné veľkosti oceľových hál o rozlohe od 250 do 1500 m2 podlahovej plochy. Základ haly tvorí ľahká oceľová konštrukcia zložená z dvojitých pozinkovaných C profilov, tvarovaných za studena, ktorá tvorí priečne prvky haly (stĺpy a nosníky). Sekundárna konštrukcia, zavetrenie rámov a priečne stuženie je zabezpečené taktiež konštrukčnými profilmi C alebo Z. Zastrešenie a opláštenie haly je možné buď sendvičovými panelmi alebo trapézovým plechom v rôznych tvaroch a farebných prevedeniach.

Spoločnosť Lindab bola prítomná, ako spoľahlivý partner, od fázy projektovania, cez dodávku až po finálnu realizáciu halového systému.

V prípade záujmu kontaktujte nášho produktového špecialistu pre halové systémy Branislav Barč | 0915 938 518 | haly@lindab.sk
www.lindab.sk  | www.halovysystem.sk

ZDROJ: PR článok spoločnosti Lindab a.s.

KategórieFasáda