Partneri sekcie:

Neobyčajné omietky 4: Zatieranie (pracovný postup)

Omietku nanášame v požadovanej hrúbke antikorovým hladidlom na ometený, súdržný a riadne očistený a pripravený podklad.

02a Vytvorenie plasticity, var. 1

Ihneď po nanesení omietku upravíme hladidlom, aby sme jej dodali plastický vzhľad. Povrch omietky hladidlom mierne pritlačíme a krátkym pohybom v ľubovoľnom smere omietku stiahneme, aby sme vytvorili miernu nerovnosť povrchu.

02a Vytvorenie plasticity, var. 1
02a Vytvorenie plasticity, var. 1 | Zdroj: Baumit

03a Zatretie štetkou, var. 1

Mierne vlhkou štetku zľahka ťaháme po povrchu omietky, ktorú sme už predtým upravili hladidlom. Týmto spôsobom zahladíme ostré reliéfne hrany a získame tak zatieraný vzhľad.

03a Zatretie štetkou, var. 1
03a Zatretie štetkou, var. 1 | Zdroj: Baumit

03b Zatretie hladidlom, var. 2

Pri úprave hladidlom použijeme plastové hladidlo ihneď na čerstvo natiahnutý povrch omietky. Povrch vyhladíme tak, aby sme mu dodali charakteristicky nerovný, kráterovitý vzhľad.

03b Zatretie hladidlom, var. 2
03b Zatretie hladidlom, var. 2 | Zdroj: Baumit
Redakcia v spolupráci s firmou Baumit