Partneri sekcie:
  • OSMA
  • STAVMATSTAVEBNINY

Gletovanie s metalickým náterom (pracovný postup)

Dôležité je nepodceniť technologickú prestávku a po brúsení povrchu odstrániť prach s ručnou metličkou.

05 | Druhá vrstva jemnej omietky

Druhá vrstva jemnej omietky sa nanesie hladkým antikorovým hladidlom v hrúbke približne 1 mm. V prípade potreby možno konzistenciu materiálu upraviť zmiešaním s malým množstvom vody (maximálne 1 %, t. j. približne 0,2 l). Omietka sa zahladí a zvyšky sa odstránia.

Druhá vrstva jemnej omietky
Druhá vrstva jemnej omietky | Zdroj: Baumit a STAVMAT STAVEBNINY
Tip: Vhodný podklad pod kreatívne omietky
Vhodným podkladom sú armovacie vrstvy všetkých tepelnoizolačných systémov. Podklad musí byť pred aplikáciou tenkovrstvovej omietky čistý, suchý, nezamrznutý, nosný, zbavený prachu a zároveň musí byť rovnomerne nasiakavý. Znečistené povrchy treba umyť.

06 | Prebrúsenie povrchu

Po zaschnutí omietky (min. 7 dní) sa povrch opätovne prebrúsi brúsnym papierom.

Prebrúsenie povrchu
Prebrúsenie povrchu | Zdroj: Baumit a STAVMAT STAVEBNINY

07 | Odstránenie prachu

Prach vzniknutý pri brúsení sa odstráni pomocou ručnej metličky.

Odstránenie prachu
Odstránenie prachu | Zdroj: Baumit a STAVMAT STAVEBNINY
POZOR!
Nerovnosti povrchu
Ak sa technika gletovania s náterom použije na veľké plochy, v závislosti od kvality spracovania môžu byť za určitých svetelných podmienok viditeľné nerovnosti povrchu.
Zhodnosť farebného odtieňa finálneho náteru
Zhodnosť farebného odtieňa sa dá garantovať len v rámci jednej výrobnej šarže. Aby sa predišlo prípadným rozdielom vo farebnosti, odporúča sa objednať celé množstvo naraz vrátane potrebnej rezervy.

08 | Finálny metalický náter

Následne sa pretrie náterom, ktorý sa nanáša v 2 pracovných krokoch pomocou vhodného valčeka (možno nanášať aj strojovo). Stupeň riedenia závisí od požadovanej konzistencie náteru a nasiakavosti podkladu. Na dosiahnutie želanej konzistencie je možné riedenie 5 % čistej vody.

Finálny metalický náter
Finálny metalický náter | Zdroj: Zdroj: Baumit a STAVMAT STAVEBNINY
TEXT + FOTO: Spracované v spolupráci s firmou Baumit a STAVMAT STAVEBNINY