Partneri sekcie:

Obklad fasády cementovláknitou doskou (pracovný postup)

Jemný prach, ktorý vznikne pri rezaní cementovláknitej dosky, treba odstrániť ihneď po dokončení rezania. Ak sa neodstráni ihneď, môže sa zachytiť na farbe dosky a neskôr už nebude jeho odstránenie bez porušenia povrchu dosky možné.

10 | Armovacia sieťka

Pred celoplošnou aplikáciou armovacej sieťky sa vystužia rohy. Následne sa sieťka vtlačí do hornej tretiny vrstvy ľahkej malty. Pásy sieťky sa ukladajú so vzájomným presahom aspoň 100 mm.

Armovacia sieťka
Armovacia sieťka | Zdroj: James Hardie Europe

11 | Druhá vrstva ľahkej malty

Vtlačená sieťka sa zatrie druhou vrstvou ľahkej malty (hrúbka 2 až 3 mm), ktorá sa nanesie hladkou stranou antikorového hladidla.

Druhá vrstva ľahkej malty
Druhá vrstva ľahkej malty | Zdroj: James Hardie Europe

12 | Vyhladenie ľahkej malty

Po preschnutí druhej vrstvy ľahkej malty (približne 24 hodín) sa nanesie zubovou stranou antikorového hladidla so zubom 10 mm ďalšia vrstva malty, ktorá sa vyhladí plastovým hladidlom.

Vyhladenie ľahkej malty
Vyhladenie ľahkej malty | Zdroj: James Hardie Europe

13 | Odstránenie drobných nerovností

Povrch ľahkej malty sa dohladí plsteným hladidlom a nasledujúci deň sa nerovnosti prebrúsia brúsnym papierom.

Odstránenie drobných nerovností
Odstránenie drobných nerovností | Zdroj: James Hardie Europe

14 | Povrchová úprava

Po prebrúsení už možno realizovať náter fasádnou farbou. Pri omietke je potrebné povrch napenetrovať. Tenkovrstvová omietka sa nanesie na zaschnutý podkladový náter antikorovým hladidlom v predpísanej hrúbke alebo v hrúbke 1,5-násobku veľkosti zrna, prípadne presne vo veľkosti zrna.

Povrchová úprava
Povrchová úprava | Zdroj: James Hardie Europe
TEXT + FOTO: spracované z podkladov firmy James Hardie Europe
VIZUALIZÁCIA DETAILU: Viktor Mikovčák