Partneri sekcie:

Nový technický katalóg CETRIS

image 100877 25 v1

Výrobca cementotrieskových dosiek CETRIS®, spoločnosť CIDEM Hranice, a. s., pripravil pre odbornú verejnosť úplne nové, aktualizované vydanie publikácie Podklady na projektovanie a realizáciu stavieb. V publikácii nájdete ucelené informácie o produktoch a používaní cementotrieskových dosiek CETRIS® v súlade s predpismi platnými k 1. 1. 2018. 

Publikácia je prehľadne rozdelená do 10 kapitol – samostatná kapitola je napríklad venovaná aplikácii dosiek CETRIS v oblasti požiarnej ochrany i obkladom oceľových konštrukcií a podrobne je spracovaná aj kapitola o podlahových systémoch s doskami CETRIS®. V katalógu, samozrejme, nechýbajú ani novinky vo výrobnom sortimente – nové dosky CETRIS® INCOL, čo sú dosky nafarbené v hmote s čiernym pigmentom alebo nové akustické dosky CETRIS® AKUSTIC, CETRIS® AKUSTIC INCOL a CETRIS AKUSTIC® FINISH v nových, ďalších variantoch perforácie.

Nový katalóg si môžete bezplatne stiahnuť na internetových stránkach www.cetris.cz alebo môžete o jeho tlačenú podobu požiadať e-mailom na adresu marketing@cetris.cz a radi vám ho zdarma pošlú na vami uvedenú adresu sídla firmy alebo bydliska.