Partneri sekcie:
 • Heluz
 • Vaillant
 • SKSI

Obnova fasády novým náterom

image 73107 25 v2

Pred samotnou obnovou fasády novým náterom je potrebné realizovať niekoľko nevyhnutných krokov. Poklepom kladivkom sa treba presvedčiť, či sú podkladové omietky na celej ploche spojené s podkladom. Následne sa skúškou nasiakavosti zistí stupeň a rovnomernosť nasiakavosti pôvodného podkladu a v ďalšom kroku oterom dlaňou prašnosť existujúceho náteru. Nesúdržné nátery a hrubé vrstvy náterov je potrebné odstrániť mechanicky oškrabaním špachtľou.

Pri odstraňovaní organických náterov sa plocha husto natrie odstraňovačom starých náterov. Rozrušený a zmäknutý náter sa zoškrabne špachtľou a následne sa plocha opláchne tlakovou vodou. Umytá oškrabaná plocha sa preštukuje zmesou na realizáciu štúk. Podklad nesmie byť pred jej aplikáciou zamrznutý ani hydrofóbny. Pred nanesením zmesi sa odporúča povrch navlhčiť. Suchá zmes sa sype za stáleho miešania do miešačky s obsahom čistej vody (približne 7,3 l na 30 kg vrece). Zmes sa mieša približne 5 minút. Prípadné dodatočné pridanie vody musí byť pomalé a opatrné, aby mala zmes na konci miešacieho cyklu požadovanú konzistenciu. Omietka sa po zmiešaní natiahne na podklad pomocou antikorového hladidla, a to v hrúbke do 2 mm.

Povrch natiahnutej vrstvy sa následne zahladí plsteným hladidlom. Štuková omietka sa nechá dôkladne vyzrieť. Po preschnutí sa na povrch štukovej omietky aplikuje disperzia na zníženie jeho nasiakavosti a zvýšenie priľnavosti náteru. Disperzný náter zriedený čistou vodou v pomere 1 : 3 až 8 (v závislosti od nasiakavosti podkladu) sa nanáša pomocou maliarskeho štetca alebo fasádneho valčeka. Prípadne možno povrch napustiť fasádnym náterom na báze akrylátovej disperzie zriedený čistou vodou v pomere 1 : 1.

Konečná úprava – oškrabaná plocha

Jedným z možných riešení konečnej úpravy je použitie náteru na akrylátovej báze. Fasádny náter sa nanáša maliarskym štetcom alebo valčekom v dvoch vrstvách. Prvú vrstvu tvorí náter zriedený 10 % vody. Druhá krycia vrstva sa vytvára náterom neriedeným alebo zriedeným maximálne 5 % vody. Medzi nanesením prvej a druhej vrstvy musí byť technologická prestávka približne 24 hodín. Na konečnú úpravu možno použiť napríklad aj náter so zrnitou štruktúrou na akrylátovej báze. Novozhotovená podkladová omietka musí byť rovná, bez trhlín a dostatočne vyzretá.

Na pripravený podklad sa nanesie vrstva penetračného náteru – buď samotný náter zriedený čistou vodou v pomere 1 : 3, alebo emulzia na zvýšenie priľnavosti s plastifikačným účinkom zriedená čistou vodou v pomere 1 : 5 až 1 : 8, podľa nasiakavosti podkladu. Po napenetrovaní musí podklad schnúť 2 až 4 hodiny. Po vyschnutí penetračného náteru sa na povrch bežným postupom s použitím valčeka nanesie fasádny náter. Náter sa nanáša v dvoch vrstvách, pričom prvá vrstva nesmie pred nanesením druhej zavädnúť (zaschnúť). Podľa použitého typu valčeka možno dosiahnuť rozličné typy štruktúr. Odporúča sa použiť špeciálny moltoprénový valček (jemný, hrubý alebo s tzv. vzorom hrach).

Konečná úprava – prašné nátery

Plochy so staršími pevnými nátermi je potrebné dôkladne umyť, najlepšie tlakovou vodou s prídavkom fasádneho čistiaceho prostriedku. Po preschnutí sa na povrch aplikuje vhodný typ penetračného náteru, ktorým sa zníži a zjednotí nasiakavosť podkladu. Vzhľad fasády sa nakoniec oživí vhodným finálnym náterom vrátane realizácie systémovej penetrácie. Na finálnu úpravu možno použiť náter na akrylátovej báze alebo náter so zrnitou štruktúrou na akrylátovej báze, podobne ako pri finálnej úprave oškrabaného povrchu.

01 | Súdržnosť podkladu
Poklepom murárskym kladivkom sa zistí, či je existujúca omietka na celej ploche dostatočne spojená s podkladom.

02 | Skúška nasiakavosti
Na skúšku nasiakavosti, ktorou sa zistí rovnomernosť nasiakavosti existujúceho podkladu, sa použije fľaša čistej vody. Voda by mala vsakovať pomaly a rovnomerne.

03 | Prašnosť náteru
Pošúchaním povrchu existujúcej omietky dlaňou sa zistí prašnosť náteru.

04 | Nesúdržné nátery
Nesúdržné nátery a hrubé vrstvy náterov sa najskôr odstránia mechanicky pomocou špachtle.

05 | Organický náter alebo omietka
Na jednoduchšie odstránenie organického náteru sa na celú plochu pomocou štetky nanesie hustá vrstva odstraňovača starých organických náterov.

06 | Zoškrabnutie špachtľou
Rozrušený a zmäknutý náter sa zoškrabne pomocou špachtle a následne sa očistená plocha opláchne tlakovou vodou.

07 | Štuková vrstva
Umytá, oškrabaná a navlhčená plocha sa preštukuje. Suchá zmes sa sype za stáleho miešania do miešačky s obsahom čistej vody (približne 7,3 l na 30 kg vrece). Zmes sa mieša približne 5 minút. Po zmiešaní sa natiahne na podklad pomocou antikorového hladidla, a to v hrúbke do 2 mm.

08 | Zahladenie štukovej omietky
Povrch natiahnutej vrstvy omietky sa následne zahladí plsteným hladidlom. Štuková omietka sa nechá dôkladne vyzrieť.

09 | Penetrácia podkladu
Po preschnutí štukovej omietky sa na povrch pomocou maliarskeho štetca alebo fasádneho valčeka aplikuje penetračný náter – disperzia zriedená čistou vodou v pomere 1 : 3. Prípadne možno povrch napustiť fasádnym náterom na báze akrylátovej disperzie zriedeným čistou vodou v pomere 1 : 1. Penetračná vrstva sa nechá preschnúť.

10 | Finálna úprava
Následne sa maliarskym štetcom alebo valčekom nanesie finálna úprava v dvoch vrstvách. Prvá vrstva sa vytvorí náterom zriedeným 10 % vody. Druhá náterom neriedeným alebo zriedeným max. 5 % vody. Medzi nanesením prvej a druhej vrstvy musí byť technologická prestávka približne 24 hodín.

Odporúčané materiály:

 • weber.dur štuk EX – suchá omietková zmes na realizáciu vnútorných a vonkajších štúk
 • weber.ton N – vodou riediteľný fasádny náter na akrylátovej báze určený na obnovu starých fasád s disperzným podkladom
 • weber.rudicolor – ľahko spracovateľný jednozložkový fasádny náter so zrnitou štruktúrou na báze čisto akrylátovej disperzie

Čo budete potrebovať

 • Štuková omietka weber.dur štuk EX, spotreba 1,8 až 3,2 kg/m2 (hrúbka vrstvy 1 mm), papierové vrece, 30 kg    5,76 €
 • Disperzný náter weber 553, spotreba približne 0,15 kg/m2, plastové vedro, 5 kg    27,84 €
 • Emulzia na zvýšenie plastifikačného účinku weber.betonkontakt, spotreba približne 0,05 až 0,15 kg/m2, plastové vedro 2, 5 alebo 20 kg, 5 kg    18,90 €
 • Fasádny čistiaci prostriedok weber 709, spotreba 0,1 až 0,3 kg/m2, plastový kanister 5 alebo 10 kg, 5 kg    19,08 €
 • Fasádny náter na báze akrylátovej diperzie weber.ton N, spotreba 0,4 kg/m2 (2 vrstvy), plastové vedro 5 alebo 25 kg, 25 kg    136,50 €
 • alebo Fasádny náter so zrnitou štruktúrou weber.rudicolor, spotreba 0,6 až 1 kg/m2, plastové vedro 15 alebo 25 kg, 25 kg    66,60 €
 • Náradie: murárske kladivko, špachtľa, maliarsky štetec, fasádny valček, moltoprénový valček, antikorové hladidlo, plstené hladidlo, plastové vedro, miešačka, striekacie zariadenie, unimixér

Pozor!Spracovanie fasádneho náteru

Teplota podkladu a okolitého vzduchu nesmie klesnúť pod +5°C. Pri aplikácii fasádneho náteru sa treba vyhnúť priamemu slnečnému žiareniu, vetru a dažďu. V podmienkach podporujúcich rýchle schnutie náteru (teplota nad 25 °C, silný vietor, vyhriaty podklad a pod.) musí spracovávateľ zvážiť všetky okolnosti ovplyvňujúce možnosť správneho vyhotovenia. V podmienkach predlžujúcich schnutie (nízke teploty, vysoká relatívna vlhkosť vzduchu a pod.) treba počítať s dlhším časom schnutia a tým s možnosťou nerovnakej farebnosti plôch a zmytia náteru dažďom aj po viac ako 12 hodinách.

TEXT + FOTO: Saint-Gobain Weber