fasada vhodna na rekonstrukcie
Galéria(7)

Fasáda vhodná na rekonštrukcie

Partneri sekcie:

Bývalé sídlo spoločnosti Lufthansa v nemeckom Kolíne povstalo z popola ako bájny Fénix: architekti zo štúdia HPP Architekten mu navrhli novú, energeticky efektívnu fasádu. Rozsiahle prestavby, prístavby a nadstavby, ako aj spätné využitie existujúcich materiálov sa postarali o to, aby maxCologne bolo nielen ekologické, ale aj v súlade s novými štandardmi.

04schuco big image
03bschuco big image
02schuco big image
fasada vhodna na rekonstrukcie 6917 big image
vertikal big image
01schuco big image
Súbor stavieb pozostávajúci z výškových budov, ktorý leží na pravom brehu Rýna, vytvára obraz mesta. Na obidvoch stavebných objektoch sa pôvodná fasáda nahradila fasádnym systémom bez viditeľných okenných krídiel a so skrytým kovaním, ktorý sa stará o architektonicky celistvý, moderný vzhľad.

Rozvoj mestskej časti Deutz v Kolíne možno označiť za kontroverzný. Ešte pred pár rokmi sa tento obvod stal predmetom rozsiahlych debát v tlači. Zástupcovia Unesca totiž vzniesli námietku proti plánovanej výstavbe piatich výškových budov. Obávali sa, že moderné budovy budú v príliš veľkom kontraste s Kolínskym dómom, ktorý je zaradený do zoznamu svetového dedičstva. Hlavný argument bol, že vďaka rozličným novopostaveným budovám, ako aj sanačným projektom táto mestská časť už dostatočne zlepšila svoj imidž aj bez výškových budov.

Revitalizáciou prešiel aj komplex kancelárskych budov maxCologne. Komplex pozostáva z dvoch budov. Jedna dostala meno podľa jej hlavného nájomcu – Lanxess Tower – a druhá je označovaná ako Rheinetagen. Obidve sú spojené centrálnym vnútorným dvorom. Súbor je výsledkom rozsiahlej revitalizácie podľa návrhu architekta Johanna Mronza v rokoch 1967 až 1969 a v roku 1978, keď tu sídlila spoločnosť Lufthansa AG.

Údaje o projekte
Investor/stavebník: Warburg – Henderson Kapitalanlagegesellschaft für Immobilien GmbH
Projekt: Hochtief Projektentwicklung GmbH
Návrh fasády: HPP Hentrich-Petschnigg & Partner GmbH + Co. KG
Fasádny systém: Schüco AWS 75 BS.HI
Začiatok projekčných prác: 08/2008
Začiatok výstavby: 01/2012
Ukončenie výstavby: 03/2013

–>–>
Vypísane súťaže na revitalizáciu fasády
Spoločnosť Lufthansa odišla z nápadnej budovy s pozlátenými rámami okien a výrazným horizontálnym členením v roku 2007. O dva roky neskôr vyhralo architektonické štúdio HPP Architekten uzavretú jednokolovú súťaž na rekonštrukciu fasády.

Výšková budova
Výšková budova so svojimi 22 poschodiami už zďaleka priťahuje pohľady. Od polovice roka 2013 tu bude sídliť chemický koncern Lanxess, ktorý si prenajal celkovo 19 poschodí. V Lanxess Tower nájde svoje nové pracovné miesto 1 000 zamestnancov. Vnútrofiremný koncept sa zakladá na transparentnosti, tímovej práci a cieľom je vytvoriť flexibilné pracovné prostredie. V priestoroch na porady, konferencie a mediálnu komunikáciu sa bude nachádzať najmodernejšia technika. Stropná konštrukcia, siahajúca od zasklených deliacich stien až po fasádu, v ktorej je zabudovaná chladiaca a vykurovacia technika, sa realizovala v pravidelnom rastri po 90 cm.

Celý priestor jedného podlažia sa dá flexibilne rozdeliť podľa požiadaviek klienta. Vďaka celoskleným vnútorným systémom deliacich priečok sa dajú vytvoriť priestory, ktoré sú opticky spojené a umožňujú vzájomnú komunikáciu medzi jednotlivými kanceláriami. Horné poschodia ponúkajú fascinujúci výhľad na rieku Rýn, na druhom brehu ležiaci Kolínsky dóm a na životom pulzujúce ulice. Veľkoplošné zasklievacie fa­sádne prvky podporujú tento koncept a sta­rajú sa o výraznú transparentnosť a s ňou súvisiace presvetlenie priestorov. Zároveň dodávajú budove kompaktný vzhľad.

Nadstavby a ďalšie úpravy
Nadstavby na juhozápadnej a severovýchodnej časti veže prispeli k vyššej plošnej efektivite v porovnaní s pôvodnou budovou a významne zmenili tvar objektu. Budova je vertikálne prepojená siedmimi výťahmi, lokalizovanými do centrálneho jadra. Vďaka novovybudovanej vystupujúcej časti na južnej strane má stavba väčšiu úžitkovú plochu, čo znamená väčší počet pracovných miest. Veľkoplošné zasklievacie fasádne prvky podporujú tento koncept a starajú sa o vysokú transparentnosť a s ňou súvisiace presvetlenie priestorov. Zároveň dodávajú budove kompaktný vzhľad.

Rheinetagen
Z budovy Rheinetagen orientovanej smerom na rieku Rýn sa odstránením spojovacieho zvýšeného prízemia stal samostatný stavebný objekt. Z 11 poschodí je 7 koncipo­vaných čisto kancelársky. Aby sa dosiahol uhladenejší tvar, integrovali architekti z HPP existujúce terasy do budovy. Na vrchných poschodiach sa pomocou podkladovej oceľovej konštrukcie o čosi zväčšili, a to tak, aby sa zarovnali vonkajšie terasové hrany na všetkých poschodiach. To vytvorilo architektonicky aj opticky zaujímavý efekt. Výhľad na v tesnej blízkosti pretekajúcu rieku Rýn je už len čerešničkou na torte.

Obidve najvyššie poschodia vzhľadom na ostatné ustupujú do vnútra pôdorysu a pôsobia stupňovitým dojmom. Nápadné je aj zošikmenie fasády orientované smerom na Rýn. Na zastrešenie sa zvolila široko prečnievajúca pultovová strecha pokrytá metalickou membránou.

Rovnaká fasáda na obidve stavby
Na opláštenie obidvoch objektov – Lanxessu aj Rheinetagenu – sa použili rovnaké vertikálne celosklené fasádne prvky, a to na celú výšku podlažia. Tým sa podčiarkol úzky vzájomný vzťah medzi týmito dvomi budovami, hoci nie sú vzájomne stavebne prepojené. Použitá veľkoplošná zasklená fasáda zjednocuje ich architektonický výraz a zároveň zodpovedá ekologickému konceptu. Fasádne prvky sú zasklené trojitým izolačným sklom a dosahujú hodnotou súčiniteľa prechodu tepla oknom Uw = 1,1 W/(m2 . K).

Priestor medzi sklami je vyplnený argónom. Predsadená zavesená (tretia) sklená tabuľa vyrobená z lepeného bezpečnostného skla (2 × 8 mm), tzv. nárazová vrstva, zabezpečuje ochranu proti poveternostným vplyvom a mechanickému poškodeniu. Medzi vonkajšou sklenou tabuľou a fasádnymi prvkami na výšku poschodia (pravidelný raster 0,9 m; šírka elementu 1,8 m) cirkuluje vzduch, pretože v hornej a spodnej časti zavesenej tabule sa nachádzajú horizontálne vetracie štrbiny. Takto vytvorená vertikalita fasádnych prvkov pôsobí príjemným dojmom, robí poschodia budov čitateľnými a fasádu horizontálne rozdeľuje.

Všetky priestory (aj na vrchných poschodiach výškovej budovy) sú vďaka dvojvrstvovej konštrukcii prirodzene vetrateľné – okná vnútornej fasády sa dajú manuálne otvárať. Do 25 cm širokého prevetrávacieho medzipriestoru medzi vnútornou a vonkajšou fasádnou vrstvou sa integrovala individuálne regulovateľná slnečná ochrana, ktorá bráni prehrievaniu priestorov aj oslneniu. Na usmernenie uhla dopadu slnečných lúčov slúžia protislnečné lamely so šírkou 60 mm umiestnené v hornej tretine fasádnych prvkov. V prípade potreby možno na vnútornú stranu fasády v kancelárskych priestoroch nainštalovať aj dodatočnú ochranu proti oslneniu.

Zlatý DGNB predcertifikát
Vo februári 2011 udelila Nemecká spoločnosť pre trvaloudržateľnú výstavbu (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen – DGNB) za ekologický, sociálnokultúrny a priemyselný prínos súboru stavieb zlatý predcertifikát, a to výškovej budove, ako aj budove Rheinetagen. Primárna spotreba energie potrebnej na vykurovanie a chladenie budov sa vďaka trojitým izolačným sklám, dvojitej fasáde, integrovanej slnečnej ochrane a pôdorysnému tvaru stavby, ktorý umožňuje jej prirodzené presvetlenie, výrazne znížila. Ďalšou dôležitou súčasťou energetického konceptu je systém na temperovanie budov, ktorý sa zakladá na využití spodnej vody. Na revitalizáciu sa použili zdraviu neškodné, ekologické stavebné materiály. Veľká časť nosnej konštrukcie sa aj napriek nutným rozsiahlym stavebným úpravám a vystuženiu zachovala. Zároveň sa väčšinou použili aj pôvodné materiály.

TEXT: Michaela Krahulcová
FOTO: Schüco

Michaela Krahulcová je marketingovou manažérkou spoločnosti Schüco International KG, organizačná zložka Slovensko.

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné materiály.