EPS – eko materiál budúcnosti spĺňajúci aj požiadavky na domy v energetickej triede A0

Od 1. januára 2021 by sa mali stavať budovy s vysokou energetickou hospodárnosťou a byť zaradené do energetickej triedy A0. Takmer nulové alebo veľmi malé množstvo energie potrebné na užívanie možno v budovách dosiahnuť efektívnou tepelnou ochranou a vo vysokej miere energiou získanou z obnoviteľných zdrojov nachádzajúcich sa v budove alebo v jej blízkosti.

Význam EPS pre budovy s takmer nulovou potrebou energie

Výstavba budov s takmer nulovou potrebou  energie a významná obnova existujúcich budov predstavuje riešenie, ako dosiahnuť výrazné zníženie spotreby energie v budovách, ktoré majú až 40-percentný podiel na celkovej spotrebe energie v EÚ. Súčasné technológie a vonkajšie kontaktné tepelnoizolačné systémy umožňujú postaviť budovy s takmer nulovou potrebou bez výrazného nárastu investičných nákladov v tejto oblasti. Práve expandovaný polystyrén (EPS), ktorý je kompatibilný s väčšinou materiálov bežne používaných v stavebníctve, je vhodným materiálom na splnenie požiadaviek na zlepšenie energetickej hospodárnosti.

Pri konštrukcii budov v energetickom štandarde A0 je nákladovo optimálna hrúbka tepelnej izolácie z bieleho polystyrénu cca 25 cm | Zdroj: Kobryn Taras/shutterstock.com

 Efektívne zateplenie budov s využitím expandovaného polystyrénu

Expandovaný polystyrén ako zatepľovací materiál má výborné tepelnoizolačné vlastnosti. Osvedčil sa ako kvalitný a štandardne spracovateľný izolačný materiál pre všetky druhy tepelných izolácií a vo forme tvaroviek aj ako konštrukčný materiál strateného debnenia pre výstavbu rodinných domov. Takmer 52 % polystyrénu sa používa vo vonkajšom tepelnoizolačnom systéme na tepelnú izoláciu fasád nových alebo významne obnovovaných budov. Stále rastie aj podiel budov so správne zhotovenou dodatočnou tepelnou ochranou strešnej konštrukcie a nové budovy sa už navrhujú vo vysokom štandarde tepelnej ochrany. Pri konštrukcii  budov v energetickom štandarde A0 je nákladovo optimálna hrúbka tepelnej izolácie z bieleho polystyrénu cca 25 cm. Sivý polystyrén splní rovnaké tepelnoizolačné požiadavky už pri hrúbke 20 cm.

 Vlhkosť nemá vplyv na tepelnoizolačné vlastnosti EPS

EPS  je ľahký materiál, ktorý nezaťažuje fasádu a jeho nižšia hmotnosť je tiež veľkou výhodou pri aplikácii a manipulácii s týmto materiálom. Napriek nižšej hmotnosti, polystyrén obstojí aj v náročných klimatických podmienkach. Dobré mechanické vlastnosti EPS zaručujú odolnosť materiálu proti vonkajším tlakom a nárazom. Odoláva vode  a  na rozdiel od iných tepelnoizolačných materiálov nemá na jeho tepelnoizolačné vlastnosti vplyv vlhkosť. EPS je zdravotne neškodný a podporuje príjemnú mikroklímu v interiéri. Stabilizovaním teplotných výkyvov zabezpečí tepelnú pohodu a zaručí aj akustickú izoláciu.

V prípade, že sa  biely polystyrén nahradí sivým polystyrénom s rovnakou hrúbkou, možno získať dodatočnú úsporu energie vo výške cca 20 %, ako pri použití bieleho polystyrénu. | Zdroj: Baloncici/shutterstock.com

 Vyššie úspory so sivým polystyrénom

Okrem bieleho polystyrénu možno na zateplenie domu s takmer nulovou potrebou energie použiť aj sivý polystyrén, ktorý obsahuje grafitové častice. V prípade, že sa  biely polystyrén nahradí sivým polystyrénom s rovnakou hrúbkou, možno získať dodatočnú úsporu energie vo výške cca 20 % ako pri použití bieleho polystyrénu. Pri úspore hrúbky tepelnej izolácie  sa ušetrí nielen na jej objeme, ale aj na pomocných materiáloch, ako sú kratšie kotevné prvky, užšie klampiarske prvky či zakladacie lišty. V prípade sivého polystyrénu je nevyhnutné dodržať správny postup jeho aplikácie. Na fasádu sa musí inštalovať vtedy, keď na ňu nesvieti priame slnko, aby sa zabránilo zahrievaniu dosiek. Z toho dôvodu je počas aplikácie vhodné zavesiť pred lešenie zakrývaciu sieť. Inštalácia zatepľovania so sivým polystyrénom je jednoduchá, nie sú k tomu potrebné žiadne špeciálne ochranné pomôcky či nástroje.

Viac sa dočítate na www.epssr.sk

ZDROJ: PR článok spoločnosti Združenie EPS.SR