Partneri sekcie:

Epoxidový náter ako parozábrana (pracovný postup)

07 | Prvá vrstva náteru
Zdroj: Henkel

Na vytvorenie účinnej bariéry proti vlhkosti, prenikajúcej cez podlahové konštrukcie cementových poterov alebo betónových podláh, cez staré existujúce podklady a liaty asfalt a ďalšie citlivé a veľmi nasiakavé podklady, možno použiť dvojzložkový epoxidový základný náter.

Tip: Pred lepením podlahoviny

Ak sú rovinnosť ako aj povrch náteru vyhovujúce pre položenie podlahoviny, nie je potrebné povrch upravovať pomocou samonivelizačnej hmoty. Pružná alebo drevená krytina sa môže lepiť priamo na podklad bez predchádzajúceho zapieskovania. Lepenie sa odporúča realizovať do 48 hodín od nanesenia posledného epoxidového základného náteru. Povrch je potrebné pred lepením celoplošne prebrúsiť čiernym padom alebo brúsnym papierom. Na lepenie drevených podláh sa odporúča používať iba reaktívne lepidlá.

07 | Prvá vrstva náteru

Pomocou valčeka na dlhej rúčke vhodného na epoxidové nátery sa nanesie prvá vrstva epoxidového náteru. Náter sa nanáša do kríža na celú plochu.

07 | Prvá vrstva náteru
07 | Prvá vrstva náteru | Zdroj: Henkel

08 | Technologická prestávka

Pred nanesením druhej vrstvy sa nechá prvá vrstva dôkladne zaschnúť (min. 12 hodín).

08 | Technologická prestávka
08 | Technologická prestávka | Zdroj: Henkel

09 | Druhá vrstva náteru

Druhá vrstv sa nanesie po približne 12 hodinách, najneskôr však do 48 hodín po vytvrdnutí prvej vrstvy.

09 | Druhá vrstva náteru
09 | Druhá vrstva náteru | Zdroj: Henkel

10 | Kremičitý piesok

Druhá vrstva náteru, sa ešte za čerstva posype kremičitým pieskom. Odporúča sa použiť aspoň 2 kg kremičitého piesku na štvorcový meter.

10 | Kremičitý piesok
10 | Kremičitý piesok | Zdroj: Henkel

11 | Technologická prestávka

Povrch druhej vrstvy epoxidového náteru zasypaného kremičitým pieskom sa nechá tvrdnúť 24 hodín.

11 | Technologická prestávka
11 | Technologická prestávka | Zdroj: Henkel

12 | Odstránenie voľných častíc

Hneď ako je povrch suchý, pozametajú sa pomocou metly s tvrdými štetinami všetky voľné častice, alebo sa voľné častice povysávajú vhodným priemyselným

12 | Odstránenie voľných častíc
12 | Odstránenie voľných častíc | Zdroj: Henkel
Spracované z podkladov firmy Henkel