stano

Dôležitá je kvalita a dostupnosť pre zákazníkov. JUB oslavuje na Slovensku 30 rokov!

Slovenskú spoločnosť zameranú na vývoj a udržateľnosť už tri desaťročia vedie stavebný inžinier s dlhoročnými skúsenosťami a predseda predstavenstva Stanislav Kalinay. Pri príležitosti osláv 30. výročia spoločnosti opísal kľúčové míľniky, ktoré prispeli k rozvoju a ovplyvnili úspešnú činnosť spoločnosti.

Spoločnosť JUB, a. s., so sídlom v Bratislave tento rok oslavuje jubilejných 30 rokov svojej činnosti. Jej založenie siaha do obdobia krátko po rozpade Československa. Od roku 1994 úspešne pôsobí na vysokokonkurenčnom stavebnom trhu, kde sa výrazne etablovala predovšetkým v sortimente interiérových farieb.

Jej portfólio je však omnoho širšie. Zahŕňa fasádne systémy a tepelné izolácie, vodoodolné nátery a omietky, škárovacie malty, omietky, lepidlá či nátery na drevo a kov. Na slovenskom trhu je populárna celá paleta značiek JUB, ako sú JUPOL, JUBIZOL, JUBIN a v poslednom desaťročí aj produktový rad pre energeticky hospodárne domy JUBHome.

Ako si spomínate na svoje začiatky, keď ste sa stali súčasťou „rodiny“ JUB?

Časy pred 30 rokmi, ktoré v roku 1993 znamenali nový štart pre slovenské hospodárstvo, boli pomerne turbulentné. Boli sme svedkami dohodnutého rozdelenia a vzniku Česka a Slovenska, dvoch nezávislých republík, ktoré kedysi patrili do spoločného federálneho štátu. Pamätám si, že na podnet jedného zo slovenských podnikateľov sme sa stretli s predstaviteľmi slovinského podniku JUB, ktorí hľadali zástupcu pre slovenský trh. Túto príležitosť sme prijali ako obchodnú výzvu a možnosť ukázať svoje schopnosti a znalosti trhu.

Spoločnosť so sídlom v Bratislave sme s veľkým nadšením a plný energie založili v roku 1994. Odborníci zo Slovinska nám po celý čas poskytovali výraznú podporu, čo nám pomohlo rýchlo sa presadiť na vysokokonkurenčnom trhu, na ktorom sa v tom čase už nachádzalo množstvo západných značiek. Vďaka dobrým obchodným výsledkom sme sa stali príkladom aj pre ďalšie trhy v krajinách, v ktorých má skupina JUB pobočky.

Ktoré udalosti by ste označili ako kľúčové na ceste za úspechom?

Na slovenskom stavebnom trhu sme sa najskôr presadili s vnútornými farbami JUPOL. V tomto segmente sme stále najviac rozpoznateľní a dominantní. Teší nás, že aj po tridsiatich rokoch sme pre mnohých klientov prvou voľbou vzhľadom na vysokú kvalitu výrobkov, prijateľné ceny a nadštandardný obchodný prístup. Tento výhodný pomer je totiž veľmi dôležitý z hľadiska koncového zákazníka.

V segmente PROFI patria naše fasádne omietky a vonkajšie tepelnoizolačné kontaktné systémy JUBIZOL medzi najkvalitnejšie, aj keď nie najlacnejšie produkty. Zrealizovali sme veľa exteriérových povrchových úprav budov, rekonštrukcií a sanácií historických budov a obnovili veľké množstvo obvodových plášťov panelových bytových domov. Sme radi, že zákazníci už nehľadia len na cenu, ale aj na kvalitu výrobkov a sú ochotní akceptovať s tým súvisiace vyššie náklady. Napriek tomu sa aj v súčasnosti stretávame s lacnými, nekvalitnými výrobkami, ktoré sa na náš trh dostávajú z okolitých krajín. To kladie, samozrejme, zvýšené nároky na komunikáciu a predajné stratégie.

Aké sú vaše súčasné hospodárske výsledky?

Stabilizované. V rokoch 2008 až 2010 nám obrat klesol oproti predkrízovému obdobiu takmer o 20 %, no vynaložili sme maximálne úsilie na to, aby sme danú situáciu zvrátili, čo sa nám podarilo a aj naďalej darí, keďže obrat každoročne zvyšujeme.

Za úspechom spoločnosti do veľkej miery stoja zamestnanci. Do akej miery sa s týmto tvrdením stotožňujete?

Toto tvrdenie môžem len potvrdiť. Základom úspechu našej spoločnosti sú jednoznačne naši aktívni a odborne vyškolení kolegovia, ktorí sú vo svojom pracovnom prostredí otvorení rôznym názorom a pripravení na ďalšie vzdelávanie. Poznanie trhu a potrieb zákazníkov či schopnosť riešiť potenciálne problémy sú vlastnosti, ktoré v našom skúsenom tíme vysoko oceňujeme.

Dnes máme v spoločnosti 25 zamestnancov. Naším cieľom je pritiahnuť čo najviac mladých ľudí, ktorým by sme prostredníctvom vzdelávacieho programu chceli pomôcť s ďalším rozvojom kariéry. Týmto spôsobom chceme stabilizovať spoločnosť aj dlhodobo a ponúkať mladým kolegom podmienky na uplatnenie a realizáciu dobrých nápadov.

V priebehu troch desaťročí sme s naším tímom zamestnancov rozšírili podnikanie po celej krajine. Dnes sme okrem Bratislavy prítomní aj v Martine a Košiciach, kde cez vlastné pobočky zásobujeme aj ďalšie regióny v krajine. Aby sme boli pre zákazníkov čo najdostupnejší, otvorili sme v Bratislave, Košiciach, Liptovskom Mikuláši a Poprade aj maloobchodné predajne.

Ako prezentujete svoju spoločenskú zodpovednosť?

Takmer každý rok prispievame na rôzne projekty humanitárneho charakteru nielen formou našich kampaní, ako „Vymaľuj s nami Slovensko“. Kým pri oslavách
50 rokov značky JUPOL sme bezplatne poskytli farby až na 15 000 m2 vybraným objektom sociálnych služieb na obnovu interiérov, tak po iné roky napríklad pomáhame obnovovať fasády mnohých verejných budov.

Úzko spolupracujeme s organizáciami, ktoré sú aktívne a úspešné pri obnove turistických značení alebo autobusových zastávok, farbami osviežujeme parkoviská a lavičky vo verejných parkoch, pomáhame pri renovácii materských škôl, domovov seniorov, klubov mládeže, ale aj útulkov pre zvieratá. Podporili sme niekoľko úspešných umeleckých počinov pri tzv. muraloch – novodobej forme veľkoformátového umenia na fasádach budov. Snažíme sa poskytnúť pomoc tam, kde je to potrebné, a tak spoločne chceme prispieť k skrášleniu a zlepšeniu okolia.

Aj v oblasti stavebníctva sa dostáva do popredia téma udržateľnosti. Ako sa odzrkadľuje vo vašom segmente?

Pri plánovaní a výstavbe udržateľných budov musíme zohľadniť rôzne kritériá a používať udržateľné riešenia a technológie. V súlade s európskou legislatívou ponúkame systémové riešenia a zákazníkom sa snažíme sprostredkovať výhody udržateľných tepelnoizolačných materiálov a spôsoby ich správnej inštalácie. Trvalo udržateľné prístupy vyžadujú nielen novostavby, ale aj renovácie budov.

V stavebníctve je momentálne okrem efektívneho využívania energie mimoriadne aktuálna aj dekarbonizácia obalových plášťov budov. My, samozrejme, tieto požiadavky reflektujeme a čoraz viac smerujeme k energeticky úspornejším a udržateľným riešeniam. Všetky parametre nulovej náročnosti na budovy ponúkame v segmente JUBHome, ktorú od základu po strešnú konštrukciu vieme zabezpečiť s našimi materiálmi. V niekoľkých architektonických variantoch ponúkame aj „dom na kľúč“ s nulovou energetickou náročnosťou. Budúcnosť vidíme v technicky vyspelejších a inovatívnych materiáloch.

Akú úlohu zohráva materská spoločnosť JUB d.o.o. pri vašom rozvoji?

Slovinský JUB d.o.o. je na svojom domácom aj medzinárodnom trhu uznávaný ako renomovaný, odborný a stabilný partner pre remeselníkov a investorov, ako aj spoľahlivý partner pre obchodníkov a koncových zákazníkov. Materská spoločnosť a jej znalosti majú pre naše podnikanie strategický význam.

Jej odborníci nám poskytujú pravidelné informácie o farebných trendoch, vylepšeniach a nových technikách pri dekoratívnom spracovaní povrchov, ako aj o moderných trendoch v architektúre a dizajne interiérov. Ďalším dôležitým faktorom pre naše úspešné podnikanie sú úspechy a osvedčené postupy pobočiek z iných krajín. S týmito úspechmi sa zoznamujeme na ročných obchodných stretnutiach organizovaných spoločnosťou JUB d.o.o. Každá takáto výmena skúseností je pre nás veľkou inšpiráciou.

Ktoré zmeny za posledných 30 rokov mali najväčší pozitívny vplyv na váš obchodný rozvoj a úspech?

Zľahka a trochu s humorom by sa dalo povedať, že dobudovanie diaľnic. Keď si spomeniem, koľko trvali prvé cesty kamiónu s tovarom a kadiaľ viedli… Ale asi za tú najvýznamnejšiu zmenu považujem rozvoj digitalizácie a s tým spojené zrýchlenie procesov a informácií. Za ostatných tridsať rokov nám priniesla mnoho užitočného a významne nám uľahčila prácu. Aj keď to má, z môjho pohľadu, aj svoju druhú tvár, pretože sa komunikácia dostáva skôr do neosobnej roviny. Osobných stretnutí so stiskom rúk je čoraz menej, čo ma celkom mrzí.

www.jub.sk

Zdroj: PR článok JUB, a.s.