3 2

Ochrana betónových konštrukcií vystavených vysokej záťaži

Pružná cementová malta Mapelastic Guard je určená na ochranu rozsiahlych betónových povrchov. Už tenká vrstva malty vytvára účinnú bariéru proti agresívnym chloridom a karbonatácii. Zásadne tak predlžuje životnosť betónovej konštrukcie.

Výrobca stavebnej chémie Mapei má viac ako tridsať rokov skúseností v reálnych podmienkach s výrobkami na vodotesnú ochranu betónových povrchov zo skupiny Mapelastic.

Dvojzložková, pružná cementová malta Mapelastic Guard vynikajúco odoláva UV žiareniu, ale aj agresívnym vplyvom prostredia, vrátane chemických vplyvov od rozmrazovacích solí, síranov, chloridov a oxidu uhličitého. Životnosť betónového povrchu ošetreného výrobkom Mapelastic Guard sa preto odhaduje na viac ako 50 rokov.

Mapelastic Guard ab 32kg int
Malta Mapelastic Guard | Zdroj: MAPEI

Ochranu zabezpečí aj menšia vrstva

Realizátori si vyberajú hydroizolačnú maltu Mapelastic Guard hneď z niekoľkých dôvodov: plní požiadavku na slabé krytie výstuže, možno ju aplikovať nástrekom a bezpečne funguje aj ako finálna povrchová úprava.

Vrstva výrobku Mapelastic Guard s hrúbkou 2 až 3 mm je schopná nahradiť 30 až 40 mm bežnej sanačnej malty. To prináša mimoriadne zaujímavú úsporu z hľadiska prácnosti i spotreby materiálu.

Rýchla a jednoduchá aplikácia

Realizátori vítajú možnosť aplikácie malty Mapelastic Guard manuálne alebo nástrekom pomocou vhodného strojného zariadenia. Rýchly postup prác nástrekom minimalizuje aj nároky na prenájom aplikačného stroja, čo pomáha šetriť ďalšie náklady na stavbe.

Aj ako finálna povrchová úprava

Na povrch ošetrený Mapelastic Guard možno naniesť náter v ľubovoľnej farbe z produktovej skupiny Elastocolor. Druhou možnosťou je ušetriť jeden aplikačný krok a vytvrdnutú vrstvu Mapelastic Guard ponechať ako finálnu povrchovú úpravu.

www.mapei.sk

Zdroj: PR článok MAPEI SK