Chcete bývať udržateľne? Recyklujte odpad z vonkajšej izolácie

Vďaka novým technológiám už dokážeme recyklovať aj znečistený polystyrén. Častou chybou je však jeho vyhadzovanie do nesprávnych kontajnerov. Kam teda patrí zvyškový polystyrén?

Stúpanie cien energií a vývoj svetovej klimatickej situácie utvrdzuje v tom, že je najvyšší čas hľadať efektívne riešenia aj v stavebnej oblasti. Dobrou správou je, že nemeckí vedci prišli na spôsob, ako recyklovať expandovaný polystyrén (EPS).

Polystyrén ale nepatrí do žltých kontajnerov na plast. Odrezky z EPS je potrebné po ukončení výstavby zaniesť na zberný dvor. Okrem toho, fyzická osoba alebo firma môže po dohode s recyklátorom priniesť čistý odpadový polystyrén priamo do jeho prevádzky.

Zdroj: Združenie EPS SR

Ďalšou možnosťou je odber odpadu na stavbe. Po vzájomnej dohode dodá recyklátor dodávateľovi požadovaný počet bagov, do ktorých dodávateľ vloží čistý polystyrén. Po ich naplnení ich recyklátor odvezie. Vďaka novej nemeckej technológii, o ktorú sa postaral známy Fraunhofer Institut, sa dá recyklovať už aj znehodnotený polystyrén obsahujúci spomaľovač horenia HBCDD.

Zdroj: Združenie EPS SR

Prvý recyklačný závod tohto druhu bol otvorený pred niekoľkými mesiacmi v Terneuzene v Holandsku. Recyklovaný EPS sa dá využiť ako prímes k iným stavebným materiálom, prímes do pôdy, kde slúži na jej prevzdušnenie, ďalej na výrobu kulís a dekorácií, na výrobu polotovarov v reklamnom i nábytkárskom priemysle, alebo na výrobu náplní do tulivakov.

www.recyklujempolystyren.sk

Zdroj: Združenie EPS.SR