image 91392 25 v1
Galéria(8)

Čerpacia stanica Slovnaft

Partneri sekcie:

Čím už len môže byť zaujímavá čerpacia stanica pohonných hmôt? Vo výnimočných prípadoch takmer všetkým. Musí však aspoň čiastočne zabudnúť na korporátny manuál a nechať sa viesť individuálnym dizajnom s netradičnými riešeniami.

03 sirka
04 sirka
05
AX podorys
Hlavna
REZY
schema   idea

Na začiatku bolo rozhodnutie veľkej petrochemickej spoločnosti z Maďarska, ktorá vlastní jedinú ropnú rafinériu na Slovensku, aby v hlavnom meste stála imidžová čerpacia stanica. Taká, ktorá by bola unikátna už na prvý pohľad a niesla znaky tretieho tisícročia. Začiatkom roka 2013 teda spoločnosť vypísala architektonickú súťaž, do ktorej sa zapojilo 30 účastníkov.

Vyhral ju návrh ateliéru ALEXY & ALEXY, ktorému dominovala futuristická konštrukcia zastrešenia. „A potom to prišlo,“ približuje šéf ateliéru Ing. arch. Andrej Alexy. „Súťaž bola vyhodnotená na jar a spoločnosť naplánovala, že stanica bude stáť už na jeseň v tom istom roku. Dnes sa tomu už smejem, ale vtedy nám nebolo všetko jedno. Realita totiž ukázala, že len územné rozhodnutie trvalo vyše roka a pol.

Odkaz na funkcionalistické pumpy v podobe zaoblených rohov v kombinácii s horizontálnymi tieniacimi lamelami.

Odkaz na funkcionalistické pumpy v podobe zaoblených rohov v kombinácii s horizontálnymi tieniacimi lamelami.

Niekedy na jeseň v roku 2014 sme mali aj stavebné povolenie, ale prišla ďalšia komplikácia – pri projektovaní a ani zadaní súťaže nebol stanovený finančný limit. Keď sme dokončili realizačný projekt s rozpočtom, tak náklady na stavbu boli 2,3 mil. eur. Keď to investor zistil, spustil sa poplach, lebo to bolo 4-násobne viac, ako predpokladal. A tak nasledovalo niekoľko fáz zlacňovania a uberalo sa až 40 % z konštrukcie. Klobúk dolu pred naším statikom, že to všetko zvládol podľa príslušného zákona.“

Na realizáciu tejto jedinečnej čerpacej stanice bola vybraná spoločnosť KAMI PROFIT, ktorá má v tomto odvetví niekoľkoročné skúsenosti. Spoločnosť bola odhodlaná postaviť čerpaciu stanicu v krátkom časovom horizonte. „Bola to pre nás veľká výzva, ale nasadili sme všetky dostupné ľudské i technické zdroje a v spolupráci so všetkými zainteresovanými sa nám to podarilo zrealizovať,“ hovorí Marek Ballay, projektový manažér zo spoločnosti KAMI PROFIT a zároveň stavbyvedúci na čerpacej stanici.

Futuristická kupola

Najväčším vizuálnym magnetom čerpacej stanice je jednoznačne kupola, ktorej architektonické riešenie je založené na dynamickej ľahkej oceľovej konštrukcii v tvare parabolického hyperboloidu. Jeho kompozícia má tvar leteckého krídla ako symbolu pohybu. Základy tvoria dva železobetónové bloky vysoké 1,6 m s pôdorysnými rozmermi 12 × 4 m. Samotná konštrukcia je tvorená priestorovými oceľovými oblúkmi. Rozpätie kupoly je v jednom smere 28,6 m a v druhom smere 29,6 m, v najvyššom bode je vysoká 9,72 m.

Výrazná čierno-biela farebnosť doplnená detailmi so svetlými drevenými povrchmi.

Výrazná čierno-biela farebnosť doplnená detailmi so svetlými drevenými povrchmi.

Oceľová rámová priehradová konštrukcia je priznaná, čím odkazuje na bývalú industriálnu zónu. Použité materiály sú odolné, recyklovateľné a povrchovo upravené na báze nanotechnológií (samoumývateľné povrchy). „Osadenie konštrukcie bolo kľúčovým bodom realizácie čerpacej stanice a musela sa uskutočniť za presnej koordinácie viacerých profesijných zložiek,“ približuje Marek Ballay.

Plachta odolá aj orkánu

V priestore medzi oceľovými oblúkmi je natiahnutá membrána v neutrálnej farbe slonovinovej kosti. „Membrána prepúšťa svetlo zhora aj zdola a je vysoko pevnostne zváraná špeciálnou technológiou,“ hovorí Marek Ballay. „S presnými rozmermi bola dovezená priamo na miesto výstavby a tam sa aj montovala na konštrukciu. Bol to ďalší zlomový bod realizácie, ale membrána sa upevnila hneď na prvýkrát.

Interaktívne dotykové monitory sú integrované v kaviarenskom pulte.

Interaktívne dotykové monitory sú integrované v kaviarenskom pulte.

Jej montáž trvala dva dni, pričom sme ju robili počas sťažených poveternostných podmienok. Snežilo, a preto sme plachtu museli nahrievať a postupne doťahovať.“ Svetelná priepustnosť membrány vytvára špecifickú atmosféru pod presvetlenou kupolou, a ako upozorňuje architekt Andrej Alexy, vo večerných hodinách je membrána po celom obvode podsvietená LED diódovým pásom, takže pôsobí ako veľké žiariace logo spoločnosti.

Tvar strechy kopíruje veterné prúdy, takže vietor sa tam nemôže naplno oprieť. Oceľová konštrukcia je otvorená, prepúšťa vietor a nevytvára sa pnutie. „Plachta je dimenzovaná na vietor so silou 200 km/h,“ upozorňuje Marek Ballay,. „Membrána plachty udrží v ťahu 500 kg na 1 cm2, čo je neobyčajná sila, a zároveň je dimenzovaná, aby uniesla až 25 cm snehu.

Schéma hlavných zón interiéru

Schéma hlavných zón interiéru

V oceľovej konštrukcii sú protitiahla, aby nám to nesklopilo strechu, lebo tá nie je samonosná. Z každej strany je ukotvená, a preto je pevná. Plachta s plochou vyše 700 m2 si vie sama preniesť nápory vetra.“

Priateľská a šetriaca

Samotný objekt má tvar boxu s oceľovým skeletom, ktorý je opláštený ľahkou obvodovou fasádou. Súčasťou sú aj vonkajšie horizontálne žalúzie, ktoré pôsobia ako slnolamy. Objekt má štvorcový pôdorys (16 × 16 m) so zaoblenými rohmi a nachádzajú sa v ňom pokladne, kaviareň, obchod s drobným tovarom, WC pre návštevníkov so zelenou horizontálnou stenou, ako aj zázemie pre zamestnancov.

Rezy

Rezy

Zaujmú netradičné prezentácie tovarov v gondolách, snaha o čistotu hlavného pultu z odolného materiálu – kerrocku –, ako aj podsvietenia zdôrazňujúce proporčné vnímanie. Priestor je dynamicky natočený tak, aby umožnil lepšie vnímanie kupoly. Strecha je vegetačná, čo zlepšuje tepelnotechnické vlastnosti budovy.

Čerpacia stanica využíva moderné technológie priateľské k životnému prostrediu a šetriace prevádzkové náklady. Vykurovanie je na báze tepelných čerpadiel. Všetky technológie sú integrované a riadené cez inteligentný systém merania a regulácie… Jednoducho, „čerpačka“ budúcnosti našla svoj konkrétny tvar v Bratislave.

Kompozícia výrazného membránového zastrešenia a utilitárnej hmoty zázemia.

Kompozícia výrazného membránového zastrešenia a utilitárnej hmoty zázemia.

ČERPACIA STANICA SLOVNAFT

Miesto: Prístavná ulica, Bratislava
Investor: SLOVNAFT, a. s., člen skupiny MOL Group
Generálny dodávateľ: KAMI PROFIT, s. r. o.
Projektový manažér stavby: Bc. Marek Ballay
Spracovateľ: ALEXY & ALEXY, s. r. o.
Autori: Ing. arch. Andrej Alexy
             Ing. arch. Ing. Štefan Rafanides
             Ing. arch. Martin Bujna
             Ing. arch. Lukáš Orihel
Spolupráca: Bc. Zuzana Patrášová, Bc. Michal Pršo, Bc. Viktor Kasala
Súťaž: február 2013 (1. cena)
Začiatok výstavby: júl 2016
Ukončenie výstavby: apríl 2017
Celkové investície: 1 mil. €
Celková plocha parcely: 3 483 m2
Celková zastavaná plocha: 1 038,4 m2
Zastavaná plocha kupoly nad terénom: 724,7 m2

BRATISLAVA
TEXT: ĽUDOVÍT PETRÁNSKY,
FOTO: SOŇA SADLOŇOVÁ,
DOKUMENTÁCIA: ALEXY & ALEXY