image 94884 25 v1
Galéria(8)

Biotechnologický park s high-tech fasádou

Partneri sekcie:

Polyfunkčná budova Biology Park v Brne je súčasťou najväčšieho univerzitného kampusu v strednej Európe. Centrum moderného biomedicínskeho priemyslu zaujme nielen konštrukčným riešením, ale aj exaktne štruktúrovanou fasádou.

003 MM 170615 Equitone BiologyPark Brno N4A7263 Edit web
026 MM 170615 Equitone BiologyPark Brno N4A7336 web
028 MM 170615 Equitone BiologyPark Brno N4A7340 Edit web
029 MM 170615 Equitone BiologyPark Brno N4A7345 edit web
031 MM 170615 Equitone BiologyPark Brno N4A7347 edit web
034 MM 170615 Equitone BiologyPark Brno N4A7356 web
038 MM 170615 Equitone BiologyPark Brno R5A7804 web
043 MM 170615 Equitone BiologyPark Brno R5A7815 web

Univerzitný kampus Masarykovej univerzity, v bezprostrednej blízkosti brnianskej nemocnice, pritiahol lekárov, vedcov, špičkových odborníkov i celé vedecké inštitúcie. Mozgový trust, ktorý sa tu koncentruje, prirodzene prilákal špecializované biotechnologické, chemické, biologické, farmaceutické, ale aj IT firmy, ktoré sa na tejto adrese rozhodli usadiť.

Podarilo sa tak úspešne naplniť ústrednú myšlienku prirodzenej integrácie a hľadania synergií, s ktorou architekti z projekčnej kancelárie A PLUS vyhrali medzinárodnú urbanisticko-architektonickú súťaž na návrh univerzitného kampusu.

V súčasnosti tu pôsobia tri fakulty s podobným zameraním: lekárska fakulta, prírodovedecká fakulta a fakulta športových štúdií. Univerzitné zariadenia voľne doplnili administratívne budovy, rezidenčné objekty a občianska vybavenosť, vďaka čomu areál žije 24-hodín denne.
Súčasťou areálu je aj biotechnologický park, v ktorom našli zázemie špecializované spoločnosti. Sídli tu napríklad jedna zo špičkových reprodukčných kliník v Európe. A PLUS architekti kládli dôraz na to, aby high-tech zameranie nájomníkov Biology Parku bolo zreteľné už na prvý pohľad. Preto zvolili fasádny obklad z vláknocementových dosiek EQUITONE. Biology Park sa stal stavbou moravského kraju 2015 v kategórii priemyselných a technologických stavieb.

Univerzálny priestor

Stavba biotechnologického parku pozostáva z jedného podzemného a štyroch nadzemných podlaží. Konštrukčné riešenie objektu ovplyvnil strmý svah pozemku a existujúca cestná komunikácia. Charakteristickou črtou viacúčelovej budovy je konzolovito predsunutá hmota objektu opierajúca sa o nosný stĺp. Ten zároveň plní funkciu vertikálnej komunikácie, v ktorej je umiestnený výťah a rozvodné siete.

Nosná konštrukcia je tvorená priehradovou stenovou konštrukciou s obvodovými nosníkmi, na ktorých sú zavesené jednotlivé poschodia. Celá hmota objektu sa tak opiera o jedinú podporu – nosný stĺp. Toto riešenie umožnilo koncipovať objekt ako otvorený priestor bez stĺpov. Všetky potrebné inštalácie (od rozvodov elektriny, cez počítačové siete až po vzduchotechniku) sú vedené v zdvojenej podlahe a možno sa na ne napojiť z akéhokoľvek miesta v budove.

A Plus architekti pristupovali k návrhu objektu bez konkrétneho zadania. Stavbu preto poňali ako príležitosť pre vedeckú výskumnú činnosť. Objekt je koncipovaný tak, aby ponúkol univerzálny priestor, ktorý možno jednoducho prispôsobiť požiadavkám budúcich nájomníkov. Výsledkom je polyfunkčná budova, v ktorej môže byť umiestnená akákoľvek funkcia – od klinickej medicíny cez základný výskum až po ľahkú výrobu.

Fasáda prezrádza charakter

Biology Park je miesto, v ktorom sa rodí biomedicínsky priemysel 4.0. Táto skutočnosť sa premietla aj do moderného dizajnu fasády. Vzhľad budovy je definovaný vonkajším obkladom zo sivých vláknocementových dosiek EQUITONE [natura] s jemne, ale zreteľne viditeľnou štruktúrou vlákien, ktorá odkazuje na jej vedecko-výskumný charakter.

Podľa A Plus architektov tkvie estetika tejto budovy práve v detaile. Fasáda preto mala byť artikulovaná jasne, čisto a z priemyselne vyrobeného materiálu. Výber z materiálových možností bol však limitovaný rozpočtom. Ideálnym pomerom výkonu a ceny zaujal práve vláknocementový fasádny obklad EQUITONE. Architektom sa tak podarilo dosiahnuť exaktný výraz a želanú farebnosť. Priemyselný spôsob výroby obkladu je tiež v zhode s podstatou budovy, ako súčasť high-tech dizajnu.

www.equitone.sk

ZDROJ: PR článok spoločnosti CREATON