Austrotherm Chytré riešenia: Austrotherm KOMBI STRECHA REI 20

Austrotherm KOMBI STRECHA REI 20 je ľahký strešný plášť na trapézom plechu. Umožňuje rýchlu a efektívnu realizáciu ľahkých striech priemyselných stavieb a objektov občianskej vybavenosti.

Pre ľahký strešný plášť Austrotherm KOMBI STRECHA REI 20 vieme aktuálne dokladovať stanovisko k požiarnej odolnosti REI 20 a REI 30.

Austrotherm KOMBI STRECHA REI 20 sa definuje ako vodorovná nosná konštrukcia s deklarovanou požiarnou odolnosťou zospodu. Strešné plášte na trapézovom plechu s tepelnoizolačnou vrstvou z EPS sa vyznačujú nižšou hmotnosťou. Výrazne nižšie statické zaťaženie konštrukcie tak umožňuje realizovať strechy s rozponom viac ako 6 m a znižuje nároky na zakladanie stavby.

Skladba strecha Austrotherm Kombi strecha REI 20

Nosnú konštrukciu strešného plášťa tvoria diely z trapézového plechu 150/280/0,75 mm z ocele triedy S320GD s hrúbkou 0,75 mm.

Na nosnom plechu sú uložené nasledujúce vrstvy:

 • PE parotesná fólia hrúbky 0,2 mm;
 • dve vrstvy minerálnej vlny, každá vrstva s hrúbkou 20 mm, s objemovou hmotnosťou 95 kg/m3
 • dve vrstvy polystyrénu Austrotherm EPS® 100, každá  s hrúbkou min. 80 mm, s objemovou hmotnosťou 18 kg/m3 s prekrytím min 200 mm;
 • sklenná geotextília s plošnou hmotnosťou 120 g/m2;
 • hydroizolačná fólia z PVC s hrúbkou min. 1,5 mm.

Celková hrúbka izolačných materiálov na nosnom plechu je min. 200 mm.

Austrotherm KOMBI STRECHA REI 20
Austrotherm KOMBI STRECHA REI 20 | Zdroj: Austrotherm

Klasifikácia požiarnej odolnosti REI 20

Klasifikáciu je možné aplikovať na zhodné neodskúšané strešné konštrukcie a na konštrukcie povolené v zmenách vydaného stanoviska, ak budú dodržané tieto podmienky:

 • Okrajové podmienky:

– spojitý nosník s dvoma alebo viacerými poľami, pričom maximálne ohybové momenty a priečne sily, vypočítané na rovnakom základe ako pri požiarnej skúške, nesmú byť väčšie ako ohybové momenty a priečne sily zistené pri skúške;

– jednoducho podopretý nosník; pričom maximálne ohybové momenty a priečne sily, vypočítané na rovnakom základe ako pri požiarnej skúške, nesmú byť väčšie ako ohybové momenty a priečne sily medzi podporami (v poli nosníka) zistené pri skúške.

 • Sklon strechy je od 0° do 15°.

Výhody

 • Použitie aj na veľkorozponové konštrukcie hál
 • Stanovisko k požiarnej odolnosti REI 20 a REI 30
 • Ekonomické riešenie nosnej a strešnej konštrukcie
 • Menšia hmotnosť strešného plášťa vďaka kombinácii EPS a MW
 • Jednoduchá manipulácia a montáž

www.austrotherm.sk

Zdroj: PR článok Austrotherm, s. r. o.