Záklopy strešných konštrukcií z dosiek CETRIS®

Cementotriesková doska CETRIS® patrí medzi moderné doskové materiály na báze dreva. V porovnaní s inými doskovými materiálmi vyniká doska CETRIS® svojou univerzálnosťou a množstvom možností použitia.

Cementotrieskové dosky sa vyrábajú lisovaním zmesi drevených triesok, cementu, vody a hydratačných prísad. Povrch dosky je hladký, cementovosivý. Cementotrieskové dosky CETRIS®  sú určené ako konštrukčný materiál predovšetkým tam, kde je požadovaná súčasne odolnosť proti vlhkosti, pevnosť, nehorľavosť, ekologická a hygienická bezpečnosť. Viac o vlastnostiach dosiek nájdete na https://www.cetris.cz/.

Před kladením střešní krytiny je nutno položit separační vrstvu
Pred kladením strešnej krytiny je treba položiť separačnú vrstvu | Zdroj: CIDEM HRANICE

V konštrukciách striech sa dosky CETRIS® najčastejšie používajú:

  • ako podbitie presahu strechy (vonkajšie podhľady);
  • na vytvorenie podkladu (debnenia) na kladenie tepelnej izolácie, prípadne hydroizolácie alebo strešnej krytiny.

Predovšetkým tam, kde nemôže byť použitý „tradičný“ záklop (drevo, drevoštiepková doska) – to znamená v miestach s požiadavkou na nehorľavý materiál s odolnosťou proti vlhkosti –, je ako podklad pod izolačné alebo horné vrstvy strešného plášťa použitá práve cementotriesková doska CETRIS®.

Na tieto prípady plne postačuje použiť základnú dosku CETRIS® BASIC, prípadne „maloformátovú“ dosku CETRIS® PD. Zloženie celej skladby strešného plášťa musí zodpovedať nielen mechanickým požiadavkám, ale aj ostatným kritériám, a to predovšetkým tepelnotechnickým (tepelný odpor, odvetranie, parozábrany atď.).

Cementotřískové desky CETRIS PD tl. 16 mm jsou kotveny k trapézovému plechu
Cementotrieskové dosky CETRIS PD tl. 16 mm sú kotvené k trapézovému plechu | Zdroj: CIDEM Hranice

Doska CETRIS® sa kladie s priznanou škárou a kotví do podkladu (napr. nosníky, trapéz, plech s penovou fóliou). Podľa typu podkladu (vzdialenosti podpôr) a veľkosti zaťaženia, ktoré bude na dosku CETRIS® pôsobiť (montážne, klimatické, vlastná váha atď.), sa volí hrúbka dosky CETRIS®. V prípade projektu Rekonštrukcia železničnej stanice Vsetín boli dosky použité na zaklopenie strešnej konštrukcie nástupíšť. Realizačná firma EGOÉ PLUS, a. s.,  Bílovice vzhľadom na nepravidelný pôdorys strešnej konštrukcie použila na zakrytie trapézového plechu cementotrieskové dosky CETRIS® PD hr. 16 mm vo formáte 1 250 x 625 vrátane pera.

Samotné kladenie ďalších vrstiev (tepelná izolácia, hydroizolácia, strešná krytina) je potrebné uskutočniť v súlade s odporúčaniami výrobcov týchto materiálov. Kladenie titánzinku aj ostatných kovových strešných materiálov priamo na vysokoalkalické dosky CETRIS® (pH dosky CETRIS® je cca 12,5) je pomerne častou chybou. V závislosti od vlhkosti v strešnej konštrukcii (kvalita odvetrávania, parozábrany, prevádzka pod strechou a jej vykurovanie) je potom kovová krytina za pol roka až za dva roky perforovaná. V takomto prípade je potom nutné použiť separačnú vrstvu. Samotný titánzinkový materiál musí byť aj z rubovej strany prevetrávaný, aby sa mohla tvoriť ochranná patina.

Zaklopení střešní konstrukce nehořkavými deskami CETRIS
Zaklopenie strešnej konštrukcie nehorľavými doskami CETRIS | Zdroj: CIDEM HRANICE

Vhodné sú strešné materiály s integrovanou separačnou vrstvou, na ochranu pred poškriabaním je vhodné klásť na klznú fóliu netkanú textíliu. Príponky na uchytenie samotných strešných šablón sa nepribíjajú, ale šraubujú sa skrutkami do dosky CETRIS®. Od hrúbky dosky 16 mm je pri použití skrutiek s priemerom min. 5 mm zaručená minimálna pevnosť na vytrhnutie 400 N.

Použitím cementotrieskových dosiek CETRIS® v skladbách plochých striech možno súčasne dosiahnuť požiarnu odolnosť až 30 minút. Nosnú konštrukciu tvorí profilovaný trapézový plech, požiarnu odolnosť zaisťujú dve vrstvy cementotrieskových dosiek CETRIS® BASIC hr. 10 mm, vysoký tepelný odpor sa potom dosiahne použitím izolačných dosiek z elastifizovaného penového polystyrénu. Skladba je doplnená parozábranou a hydroizolačným súvrstvím s vysokou odolnosťou proti poveternostným vplyvom.

Článek společnosti CIDEM Hranice, divize CETRIS