Ako uľahčiť skladovanie materiálu? Odpoveďou sú nové recyklovateľné obaly

Obaly na suché stavebné zmesi sa roky vyrábajú z papiera so strojovo vloženou PE medzivrstvou, ktorá chráni balený materiál a predlžuje jeho exspiráciu. Aj napriek tradičnému riešeniu sa tento druh obalu stretáva s mnohými nepríjemnosťami. LB CEMIX preto v roku 2020 prišiel s revolučnou inováciou – vo svojom závode v Loděnici u Berouna začal baliť 25 kg suché stavebné zmesi do polyetylénových obalov (vrece PE). Aké to prináša benefity a čo na to životné prostredie?

Opätovná recyklácia aj vysoká výťažnosť materiálu

PE vrecia sú oproti svojim „papierovým“ konkurentom plne recyklovateľné. Navyše sa pri ich výrobe používa z 50 % recyklát. Vďaka kombinovanému zloženiu nie je možné klasické papierové vrecia jednoducho vyhodiť do triedeného odpadu, a tak končia na skládke alebo v spaľovni.

Pôvodné papierové obaly s vloženou medzivrstvou nie je možné ani úplne efektívne vyprázdniť, takže v nich neustále zostává zvyšok suchej stavebnej zmesi. PE obal sa, naopak, veľmi dobre prispôsobí svojmu obsahu a zmes sa tak dá ľahko úplne vysypať. Okrem čistoty obalu vedie tento benefit k 100 % výťažnosti zmesi, čo môže viesť najmä v prípade veľkých stavieb k nemalým úsporám.

Dokonalá odolnosť proti vode a dlhšia exspirácia

PE obaly suchých stavebných zmesí značne uľahčujú skladovanie materiálu. Keďže sú odolné proti vode a vzdušnej vlhkosti, umožňujú skladovať suché maltové zmesi v exteriéri bez toho, aby došlo k akémukoľvek znehodnoteniu. Práve aj vďaka tomu predlžujú exspiráciu materiálu, a to až na dvojnásobok, čo môže viesť opäť k výrazným úsporám najmä na komplikovaných stavbách, kde sa vplyvom vonkajších okolností môže značne predĺžiť čas realizácie.

Pružné PE obaly sú odolné aj proti mrazu a kladú tak menšie nároky na zaistenie optimálnych skladovacích priestorov, či už u predajcov, alebo na stavbe. Odpadá teda neustála starosť o vhodné umiestnenie, upratovanie a zabezpečenie najvhodnejších podmienok v priebehu výstavby. To vedie nesporne k zrýchleniu a zjednodušeniu všetkých procesov.

Čistota práce a menšia prašnosť

Zo svojej podstaty zaisťujú PE vrecia nulovú prašnosť, pretože zmes je v obale dokonale uzatvorená. To prináša čistotu pri skladovaní či transporte, ale aj jednoduchšiu manipuláciu. Práve transport materiálu často znepríjemňoval používanie suchých maltových a omietkových zmesí najmä v hobby sektore, kde zákazníci často nedisponujú úžitkovými vozidlami, ale náklad prevážajú v batožinovom priestore osobného auta.

LB CEMIX sa tak so svojou baliacou linkou, pomenovanou (po svätorečenej kňažke) Ľudmila, stal prvým výrobcom, ktorý v celorepublikovom meradle používa na balenie svojich suchých stavebných zmesí PE obaly.

Viac na www.cemix.cz.

Zdroj: PR článok Cemix, s.r.o.